Back

Fonds: Komitet Obrony Narodowej

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Fonds descriptionKomitet Obrony Narodowej (KON)- założony w 1912 roku w Pittsburghu (Pensylwania) w celu skoordynowania działalności Polonii amerykańskiej na rzecz odbudowy państwa polskiego. Popierał Naczelny Komitet Narodowy; wydawał "Polish Cause". 
Fonds contentsdokumentacja centrali Komitetu Obrony Narodowej w Chicago: akty prawne i inkorporacyjne, korespondencja KON, protokoły z posiedzeń KON, notatki i sprawozdania z działalności, rezolucje, odezwy i inne; dokumentacja w sprawie ochotników wyjeżdżających z Ameryki do Legionów Polskich oraz w sprawach nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom KON; księgi rachunkowe KON. Zespół częściowo zmikrofilmowany. 
Other datanumber of folders 64; linear meters 3.1 

Search in fonds

Searched text:
Type:
Language:
Starting date:

Folder list

No. Signature Title and years Dates Language
1T: 701/15/1Korespondencja. Historia KON. Akty prawne i inkorporacyjne. Pamiątki i druki. Życiorysy działaczy1913 - 1930polski, angielski
2T: 701/15/2Wyjazd ochotników z Ameryki do Legionów Polskich. Korespondencja ochotników po wyjeździe1915 - 1920pol.
3T: 701/15/3Korespondencja księdza bpa Franciszka Hodur. Korespondencja z Tymczasową Komisją Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Sprawa Karabasza i Rakoczego. Materiały KON z lat 1913-19141913 - 1920polski, angielski
4T: 701/15/4Materiały dot. Legionów Polskich oraz wycinki prasowe o Legionach Polskich. Dokumentacja Polskiego Biura Prasowego w Hadze. Materiały dot. Misji Artura Hausnera w Stanach Zjednoczonych. Pomoc KON dla Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie1914 - 1916polski, angielski
5T: 701/15/5Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1915 - 1915polski, angielski
6T: 701/15/6Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1916 - 1916polski, angielski
7T: 701/15/7Dokumentacja KON: notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. Dokumentacja Komitetu Komunikacji z Polską1916 - 1916polski, angielski
8T: 701/15/8Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1917 - 1917polski, angielski
9T: 701/15/9Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. Materiały Polskiej Komisji Wojskowej Ameryki Południowej i Polskiego komitetu Informacyjnego1917 - 1918polski, angielski
10T: 701/15/10Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. Materiały Polskiej Ligi Nauczania oraz Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Pracowników Polskich1918 - 1918polski, angielski
11T: 701/15/11Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1919 - 1919polski, angielski
12T: 701/15/12Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1920 - 1927polski, angielski
13T: 701/15/13Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1928 - 1940polski, angielski
14T: 701/15/14Akta Rapperswilskie: notatki, raporty z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich1914 - 1915polski, angielski, francuski
15T: 701/15/15Akta Rapperswilskie: notatki, raporty z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich1916 - 1916polski, angielski
16T: 701/15/16Akta Rapperswilskie: notatki, raporty z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich1917 - 1917polski, angielski
17T: 701/15/17Akta Rapperswilskie: notatki, raporty, komunikaty informacyjne z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich1914 - 1917polski, angielski