Back

Fonds: Sprawy Sądowe i Honorowe Generałów i Wyższych Dowódców

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Fonds contentsakta Oficerskiego Trybunału Orzekającego, dokumentacja Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej, Sądu Honorowego dla Generałów i Sądu Honorowego dla Oficerów Sztabowych Ministerstwa Spraw Wojskowych. Zespół w części zmikrofilmowany. 
Other datanumber of folders 5; linear meters 0 

Search in fonds

Searched text:
Type:
Language:
Starting date:

Folder list