Back

Series: 701/151

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKolekcja fotografii
Series titleJózef Piłsudski
Series descriptionfotografie; 1873 1935; fotografie
Dates 1873 - 1935

Search in series

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in series 701/151

No. Title Page from Page to
1 Młody Józef Piłsudski 1 1
2 Józef Piłsudski 1 1
3 Józef Piłsudski 5 5
4 Józef Piłsudski 3 3
5 Józef Piłsudski z papierosem 1 1
6 Józef Piłsduski 1 1
7 Józef Piłsudski 1 1
8 Józef Piłsudski 1 1
9 Józef Piłsudski 1 1
10 Marszałek na Kasztance 1 1
11 Józef Piłsudski na Kasztance 1 1
12 Józef Piłsudski i Wieniawa 1 1
13 Józef Piłsudski i Bolesław Wieniawa Długoszowski 1 1
14 Warszawa, Józef Piłsudski z adiutantem ppor. Czesławem Swirskim 1 1
15 Józef Piłsudski i Czesław Świrski 1 1
16 Józef Piłsudski 1 1
17 Józef Piłsudski 1 1
18 Józef Piłsudski 1 1
19 Józef Piłsudski nad mapą 1 1
20 Józef Piłsudski 1 1
21 Józef Piłsudski 1 1
22 Józef Piłsudski, portret w lesie 1 1
23 Jesień-Józef Piłsudski 1 1
24 Józef Piłsudski na Kasztance i malarz Wojciech Kossak 2 2
25 Marszałek w Belwederze 1 1
26 Józef Piłsudski w Belwederze 1 1
27 Józef Piłsudski 1 1
28 Józef Piłsudski w ogrodzie 1 1
29 Józef Piłsudski 1 1
30 Józef Piłsudski 1 1
31 Józef Piłsudski 1 1
32 Józef Piłsudski w wieku 6 lat 1 1
33 Józef Piłsudski z żoną Aleksandrą 1 1
34 Józef Piłsudski i Aleksandra Piłsudska 2 2
35 Józef Piłsudski z Aleksandrą, Jadwigą i Wandą 1 1
36 Piłsudski Józef, Aleksandra, Jadwiga i Wanda 1 1
37 Piłsudski Józef, Aleksandra, Jadwiga i Wanda 1 1
38 Józef Piłsudski z rodziną 1 1
39 Aleksandra Piłsudska, Marszałek, Wanda i Jadwiga Piłsudskie 1 1
40 Piłsudski Józef, Aleksandra, Jadwiga i Wanda 1 1
41 Józef Piłsudski z córką Wandą 1 1
42 Piłsudski Józef i Wanda 1 1
43 Józef Piłsudski w Sulejówku 1 1
44 Józef Piłsudski z Wandą i Jadwigą 1 1
45 Piłsudski Józef, Jadwiga i Wanda 1 1
46 Piłsudski Józef z Jadwigą i Wandą 1 1
47 Piłsudski Józef, Jadwiga i Wanda 1 1
48 Piłsudski Józef z Jadwigą i Wandą 1 1
49 Piłsudski Józef, Jadwiga i Wanda 1 1
50 Piłsudski Józef i Aleksandra 1 1
51 Aleksandra Piłsudska z córkami 1 1
52 Piłsudska Aleksandra, Jadwiga i Wanda 1 1
53 Krynica, Marszałkowa z córkami 1 1
54 Piłsudska Aleksandra z córkami 1 1
55 Piłsudska Aleksandra, Jadwiga i Wanda 1 1
56 Piłsudskie Wanda i Jadwiga 1 1
57 Piłsudskie Wanda i Jadwiga 2 2
58 Piłsudska Wanda i Jadwiga 1 1
59 Piłsudska Jadwiga i Wanda 1 1
60 Jadwiga Piłsudska w mundurze 1 1
61 Jadwiga Piłsudska 1 1
62 Białystok, Józef Piłsudski 3 3
63 Białystok, Józef Piłsudski 14 14
64 Białystok, Józef Piłsudski 16 16
65 Białystok, Józef Piłsudski 20 20
66 Józef Piłsudski w Białymstoku 2 2
67 Białystok-Józef Piłsudski 9 9
68 Białystok-Józef Piłsudski 3 3
69 Józef Piłsudski w Bobowej 1 1
70 Bobowa-Józef Piłsudski 2 2
71 Bobowa-Józef Piłsudski 1 1
72 Józef Piłsudski w Druskiennikach 1 1
73 Druskieniki-Józef Piłsudski 5 5
74 Józef Piłsudski w Druskiennikach 8 8
75 Józef Piłsudski w Druskiennikach 9 9
76 Józef Piłsudski w Druskiennikach 13 13
77 Józef Piłsudski w Druskiennikach 1 1
78 Józef Piłsudski w Druskiennikach 4 4
79 Druskieniki-Józef Piłsudski 2 2
80 Druskieniki-Józef Piłsudski 1 1
81 Druskieniki-Józef Piłsudski 4 4
82 Druskieniki-Józef Piłsudski 11 11
83 Druskieniki-Józef Piłsudski 9 9
84 Druskieniki-Józef Piłsudski 5 5
85 Józef Piłsudski i Kazimierz Bartel 8 8
86 Józef Piłsudski i Kazimierz Bartel 7 7
87 Druskieniki-Józef Piłsudski 13 13
88 Goszyce-Józef Piłsudski 2 2
89 Goszycze-Józef Piłsudski 3 3
90 Kraków-Józef Piłsudski 1 1
91 Święcica-Józef Piłsudski 3 3
92 Święcica-Józef Piłsudski 2 2
93 Zegrze-Józef Piłsudski 1 1
94 Droga do Egiptu-Józef Piłsudski 1 1
95 Madera-Józef Piłsudski 1 1
96 Józef Piłsudski w samochodzie 1 1
97 Józef Piłsudski na pokładzie statku "Warnenczyk" 1 1
98 Józef Piłsudski i Anna Gąsiorowska 1 1
99 Imieniny Józefa Piłsudskiego 1 1
100 Józef Piłsudski z córkami przed mikrofonem 1 1
101 Józef Piłsudski na przyjęciu w Belwederze 1 1
102 Pogrzeb Józefa Piłsudskiego 3 3
103 Warszawa-pogrzeb Józefa Piłsudskiego 4 4
104 Pole Mokotowskie-pogrzeb Józefa Piłsudskiegio 75 75
105 Pole Mokotowskie-pogrzeb Józefa Piłsudskiego 83 83
106 Warszawa-pogrzeb Józefa Piłsudskiego 5 5
107 Warszawa-pogrzeb Józefa Piłsudskiego 48 48
108 Pole Mokotowskie-pogrzeb Józefa Piłsudskiegio 81 81
109 Pogrzeb Józefa Piłsudskiego 38 38
110 Pole Mokotowskie-pogrzeb Józefa Piłsudskiegio 69 69
111 Warszawa-pogrzeb Józefa Piłsudskiego 61 61
112 Pogrzeb Józefa Piłsudskiego 47 47
113 Kraków-pogrzeb Józefa Piłsudskiego 3 3
114 Kraków-pogrzeb Józefa Piłsudskiego 22 22
115 Kraków-pogrzeb Józefa Piłsudskiego 4 4
116 Kraków-pogrzeb Józefa Piłsudskiego 6 6
117 Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego 7 7
118 Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego 11 11
119 Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego 1 1
120 Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego 8 8
121 Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego 5 5
122 Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego 13 13
123 Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego 22 22
124 Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego 15 15
125 Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego 28 28
126 Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego 23 23
127 Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego 21 21
128 Wołyń-Józef Piłsudski 1 1
129 Okopy pod Rudką Miryńska-Józef Piłsudski 2 2
130 Józef Piłsudski i Legiony 2 2
131 Józef Piłsudski przed frontem Oddrialu 1 1
132 Józef Piłsudski ze sztabem w Kielcach 1 1
133 Józef Piłsudski na zebraniu kobiet 1 1
134 Józef Piłsudski i Legiony 2 2
135 Józef Piłsudski i Legiony 3 3
136 Józef Piłsudski i Legiony 1 1
137 Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski 1 1
138 Józef Piłsudski, Leon Berbecki i Bolesław Wieniawa Długoszowski 1 1
139 Józef Piłsudski i Fryderyk Habsburg 1 1
140 Józef Piłsudski na koniu 1 1
141 Józef Piłsudski na ćzwiczeniach P.O.W. 3 3
142 Józef Piłsudski na ćwiczeniach P.O.W. 1 1
143 Józef Piłsudski 1 1
144 Józef Piłsudski 1 1
145 Józef Piłsudski 1 1
146 Józef Piłsudski 1 1
147 Józef Piłsudski i król Rumunii, Ferdynand I 1 1
148 Józef Piłsudski 1 1
149 Józef Piłsudski 1 1
150 Piłsudski Józef, Jadwiga i Wanda 1 1
151 Piłsudski Józef, Jadwiga i Wanda 1 1
152 Józef Piłsudski podczas uroczystości 1 1
153 Józef Piłsudski podczas ceremonii 1 1
154 Józef Piłsudski podczas uroczystości 1 1
155 Józef Piłsudski podczas uroczystości 1 1
156 Józef Piłsudski na koniu Kasztance 1 1
157 Józef Piłsudski 1 1
158 Józef Piłsudski 1 1
159 Józef Piłsudski 1 1
160 Józef Piłsudski podczas Święta Żołnierza 1 1
161 Józef Piłsudski podczas uroczystości 1 1
162 Imieniny Józefa Piłsudskiego 1 1
163 Józef Piłsudski i Władysław Belina-Prażmowski 1 1
164 Józef Piłsudski i oficerowie 1 1
165 Józef Piłsudski i Ignacy Paderewski 1 1
166 Józef Piłsudski i premier Francji, Aristide Briand 1 1
167 Józef Piłsudski w Druskienikach 1 1
168 Józef Piłsudski w samochodzie 1 1
169 Józef Piłsudski na uroczystości wojskowej 1 1