Back

Folder: 701/4/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKomisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego
Folder titleOkres poprzedzający akcję majową- Akta Kancelarii przybocznej Szefa Sztabu Głównego
Folder description1925 1926; wiązka; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pol.
Dates 1925 - 1926

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/4/1

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości teczki 1 4
2 List do prezydenta Rzeczypospolitej, Stanisława Wojciechowskiego 5 14
3 Nieporozumienia w łonie Kapituły Orderu Virtuti Militari 15 18
4 Nota ministra spraw wojskowych gen. Władysława Sikorskiego do szefa Sztabu Generalnego 18 18
5 Zezwolenie na publikację książki gen. Szeptyckiego na temat roku 1920 19 24
6 Apel do oficerów rezerwy w sprawie noszenia mundurów 25 26
7 O atakach werbalnych oficerów służby czynnej na Rząd i ministra spaw wojskowych 27 28
8 Sprawa przewodnictwa w Komisji w Biurze Historycznym 29 32
9 Kontrowersje w sprawie odwrotu z Kijowa w 1920 roku 33 57
10 Prośba o możliwość odpowiedzi na zarzuty w prasie co do pracy szefa Biura Historycznego 58 64
11 Pokwitowanie odbioru protokułów Komisji dla badania akt Biura Historycznego 65 67
12 Decyzja wydana przez Komisję gen. Skierskiego na pismo gen. Józefa Hallera 68 71
13 Publikacja i wysąpienia gen. Skierskiego 72 74
14 Mowa gen. Dreszera w Sulejówku 75 78
15 Strona przewodnia do notatek przesłanych do prokuratora wojskowego 79 79
16 Przesłuchanie ppłk. Abrahama 80 83
17 Potwierdzenie odbioru akt z Biura Historycznego Sztabu Generalnego 84 90
18 Sprawa nieobecności płk. Bolesławicza 91 106
19 Pismo do prezydenta Rzeczypospolitej 107 112
20 Wyjaśnienie w sprawie pozornej sprzeczności między komunikatem szefa Sztabu Generalnego a orzeczeniem Komisji dla zbadania archiwum Biura Historycznego Sztabu Generalnego 113 130
21 Akta przesłane gen. Kukielowi do wiadomości i przechowania 131 149
22 Zmiany personalne na stanowiskach dowódców 2 i 3 dywizji kawalerii 150 154
23 Zażalenie Szefa Sztabu Generalnego do prezydenta Rzeczypospolitej 155 166
24 Zastrzeżenie co do ponownego przeniesienia gen. Dreszera do Warszawy 167 173