Back

Folder: 701/4/11

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKomisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego
Folder titleAkta Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV.
Folder description1926 1926; wiązka; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pol.
Dates 1926 - 1926

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/4/11

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości teczki 1 2
2 Rozkaz o obięciu dowództwa nad garnizonem przez gen. Małachowskiego 3 3
3 Rozkaz gen. Malczewskiego 5 5
4 Rozmowa juzowa DOK.IV. ze Sztabem Generalnym 6 7
5 Depesza gen. Szeptyckiego do gen. Małachowskiego 8 9
6 Rozmowa juzowa w sprawie depeszy gen. Szeptyckiego 10 13
7 Rozmowa juzowa ze Sztabem Generalnym o sytuacji w DOK.IV. 14 15
8 List do gen. Małachowskiego 16 19
9 Prośba o wydanie zarządzenia przepuszczenia wagonów z owsem 20 21
10 O mianowaniu płk. Stefana Iwanowskiego szefem sztabu DOK.IV. 22 23
11 Komunikat o sytuacji w Warszawie 24 24
12 Komunikat o ustąpieniu prezydenta Wojciechowskiego 25 25
13 Meldunek w sprawie płka. Dzwonkowskiego 26 26
14 Sprawa gen. Bejnara 27 27
15 Rozkaz DOK.IV. wobec zrzeczenia się władzy przez Prezydenta Wojciechowskiego 28 28
16 Anonim w sprawie nielojalnych oficerów 29 30
17 Stan oddziałów garnizonu Łódź 31 31
18 Polecenie wyjaśnienia położenia baterii manewrowych 32 33
19 Meldunki generałów o oddaniu się pod rozkazy marszałka Piłsudskiego 34 34
20 Notatki, pisma różne 35 54
21 Odpisy wszystkich depesz i rozmów juzowych DOK.IV. za okres 13-18.V. 1926 55 140
22 Meldunek sytuacyjny o przebiegu zajść w garnizonie Skierniewice 141 151
23 Sprawozdania 10, 18, 37. pułków piechoty i zastępcy dowódcy 18.p.p. 152 210
24 Sprawozdanie z działalności 10. Dywizji Piechoty między 10 a 20 maja 1926 roku 211 240
25 Sprawozdanie z działalności 30. pułku piechoty między 10 a 20 maja 1926 roku 241 273
26 Akta 10. Dywizji Piechoty z czasu wypadków majowych 1926 roku 274 374
27 Akta 10. Dywizji Piechoty z czasu przewrotu majowego 375 476