Back

Folder: 701/4/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKomisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego
Folder titleSprawy personalne (meldunki, raporty, doniesienia, deklaracje, prośby, listy).
Folder description1926 1926; wiązka; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pol.
Dates 1926 - 1926

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/4/17

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości teczki; Sprawy personalne 1 8
2 Dokumenty w sprawie płk. Borejszy 9 14
3 Meldunek mjra Rybickiego w sprawie stosunków personalnych Dyrekcji Poczt i Telegrafu 15 16
4 Sprawa płk.Szt.Gen. Izydora Modelskiego 17 23
5 Sprawa mjra. Boguszewskiego 24 26
6 Sprawa urlopu płk.S.G. Romualda Wolikowskiego 27 29
7 Sprawa por. Żakowskiego o pobicie szer. Olenderka 30 32
8 Sprawa urlopu gen. dyw.Stefana Suszyńskiego 33 34
9 Zmiana przydziału dla mjra.S.G. Antoniego Bogusławskiego 35 40
10 Sprawa Kazimierza Hajnoszy 41 44
11 Zajścia w Oddziale Portowym w Modlinie 45 56
12 Prośba o urlop 57 63
13 Meldunek gen. bryg. Władysława Bejnara w sprawie wydarzeń majowych w garnizonie Skierniewice 64 75
14 Prośba o przeniesienie do innego pułku 76 80
15 Sprawa usiłowania przysłania 74 pp. z Lublińca do Warszawy 81 95
16 Meldunek dotyczący miejsca zamieszkania gen. bryg. Żymierskiego 96 98
17 Rozbrojenie wartowników przez oficera 11 d.a.k. 99 101
18 Sprawa por. Olechowskiego wykładowcy Szkoły Podchorążych 102 111
19 Podanie por. rez. Mieczysława Szałatkowskiego 112 116
20 Zwrot akt w sprawach oficerów 117 118
21 Skarga posła Zwierzyńskiego i innych na internowania i rewizje 119 121
22 Sprawa por. Tadeusza Bielickiego 122 132
23 Sprawa pułk. Sz. Gen. Markusa i mjra Szt. Gen.Korewo 133 135
24 Odpis artykułu z Kuriera Lwowskiego o stosunkach panujących w wojsku w Przemyślu 136 140
25 Meldunek w sprawie por. Pannerta 141 142
26 Sprawa płk. Krynickiego 143 153
27 Sprawa kpt. Szyca; zeznania szer. Prokopczuka 154 155
28 Sprawa funduszu dyspozycyjnego gen. dyw. Junga 156 159
29 Sprawa rewizji i aresztowania prezesa Sądu Najwyższego 160 170
30 Meldunek kpt. Iwaszkiewicza 171 179
31 Decyzja w sprawie powołania do służby czynnej lekarza rezerwy 180 181
32 Sprawa powołania do służby czynnej por. rez. Jakóba Minca 182 183
33 Sprawa płk. Lubicz-Sadowskiego 184 193
34 Prośba por. rez. Michała Zborowskiego o powołanie do służby czynnej 194 196
35 Zmiany w obsadzie 37 pp. 197 200
36 Prośba ppłk. Szt. Gen. Karola Płoszajskiego 201 203
37 Prośba kpt. Kupca o przeprowadzenie dochodzenia 204 206
38 Prośba płk.Włodzimierza Krynickiego o przeprowadzenie dochodzeń honorowych 207 214
39 Prośba kpt.S.G.Józefa Kajsera o przeniesienie 214 223
40 Projekt ustawy o pełnomocnictwach dla prezydenta R.P. 224 225
41 Sprawy dotyczące duchowieństwa 226 245
42 Odpisy raportów w sprawie wypadku gen.dyw. Kazimierza Sosnkowskiego 246 247
43 Sprawa przeniesienia por. Domaszewskiego 248 254
44 Akta w sprawie karnej wyjazdu 22 pp. do Warszawy 255 297
45 Sprawa zgonu Karola Levitoux'a 298 300
46 Sprawy związane z Żandarmerią 301 327
47 Sprawa karna wachmistrza Tadeusza Kohlergera 328 330
48 Prośba por. Lipki 331 334
49 Meldunek por. Antoniego Laskowskiego w sprawie zajścia w klubie urzędniczym 335 337
50 Prośba o udzielenie urlopu zdrowotnego 338 339
51 Prośba o powołanie do służby czynnej 345 349
52 Prośba o powołanie do służby czynnej 350 354
53 Meldunek por. Antoniego Gundelacha 355 362
54 Prośba mjra rez. Gazarowa Włodzimierza o przeniesienie 363 373
55 Notatki w Tygodniku Jarosławskim w sprawie gen. Hempla 374 376
56 Problemy w komunikacji między Oddziałem II. Sztabu Generalnego a ekspozyturą Oddziału II. w Poznaniu 377 402
57 Raport ppłk.S.G. Endel-Ragis o stosunkach personalnych w IV. Okręgu Korpusu 403 406
58 Skarga pilota cywilnego James'a Worlegde'a 407 413
59 Prośba o przeniesienie 414 415
60 Sprawa płk. Marcolli 416 446
61 Prośba o przeniesienie 447 452
62 Zwolnienie ppłk. Sokół-Szahina Mieczysława od udziału w szkole ognia 453 456
63 Prośba szer. Piotra Grabisa o darowanie kary 457 463
64 Sprawa kpt. Franciszka Suwały 464 467
65 Sprawa dotycząca zatargu między por. Roguskim i por. Chmielewskim 472 481
66 Sprawa lekkomyślnego zniesławienia kapitana Tadeusza Caspaeri-Chraszczewskiego 482 536
67 Sprawa nalepienia instrukcji na fotografii 537 542
68 Prośba o przeniesienie 543 549
69 Sprawa strzelca Filipa 550 561
70 Stosunki w D.O.K. VII. 562 568