Back

Folder: 701/4/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKomisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego
Folder titlePowołanie Komisji Likwidacyjnej- rozkazy i zarządzenia. Sprawozdania z działalności między 10. a 20. maja oficerów (indywidulane).
Folder description1926 1926; wiązka; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pol.
Dates 1926 - 1926

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/4/2

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości teczki 1 2
2 Powołanie oficerów w skład Komisji Likwidacyjnej 3 17
3 Polecenie nadsyłania sprawozdań z działalności oddziałów między 10 a 20 maja 1926 18 44
4 Meldunki, rozkazy i odpisy zarządzeń w sprawie transportu jednostek do stałego miejsca postoju 45 128
5 Doświadczenia z walk majowych 129 198
6 Sprawozdanie z działalności między 10-tym a 20-tym maja 1926 roku 199 234
7 List przewodni z poleceniem przesłania opisu "działań majowych" dla attaches zagranicznych 235 235
8 Sprawozdanie z działalności między 10 a 20 maja 1926 roku 236 237
9 Sprawozdanie z działalności między 10 a 20 maja 1926 roku 238 254
10 Sprawozdanie z zajścia na moście Poniatowskiego 255 260
11 Wyciągi z prasy sowieckiej o wypadkach majowych 261 283
12 Sprawozdanie komisarza wojskowego Głównego Urzędu Telegraficznego 284 298
13 Sprawozdanie z działalności oddziału IV Sztabu Komendy miasta stołeczego Warszawy 299 345
14 Sprawozdanie z działalnosci Związku Strzeleckiego podczas przewrotu majowego 346 369
15 Zawiadomienie o nieobecności w obrębie lotniska i nie dowodzeniu żadnym oddziałem 370 370
16 Sprawozdanie z działalności od 12 do 14 maja 1926 roku 371 376
17 Wyciąg z oświadczenia mjr. Sienkiewicza 377 377
18 Sprawozdanie z działalności między 10 a 20 maja 1926 roku 378 381
19 Sprawozdanie z akcji w Cytadeli w dniach 12-13 maja 1919 382 398
20 Sprawozdanie z Biura Ścisłej Rady Wojennej 398 406
21 Sprawozdanie z Oddziału przybocznego prezydenta Rzeczypospolitej 407 409
22 Sprawa zajścia w Puławach w nocy z 15 na 16 maja 1926 roku 410 413
23 Organizacja zaopatrzenia w broń i amunicję 414 432
24 Dokumenty dotyczące wypadków majowych z Komendy Garnizonu w Nowym Targu 433 465
25 Meldunek komendanta Wyższej Szkoły Wojennej 465 471
26 Wykaz akt odesłanych do Wojskowego Biura Historycznego 472 475