Back

Folder: 701/4/9

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKomisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego
Folder titleAkta Dowództwa Okręgu Korpusu nr I
Folder description1926 1926; wiązka; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pol.
Dates 1926 - 1926

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/4/9

No. Title Page from Page to
1 Okładka z nalepką informacyjną i spis zawartości teczki nr 9 0 2
2 Sprawozdania z przebiegu wypadków majowych w Komendzie miasta Dęblin i wydane podczas nich rozkazy 3 42
3 Raport dowódcy kompanii asysentencyjnej w Łomży. 43 46
4 Sytuacja w Porcie Wojennym w Modlinie i tamtejszej Komendzie Garnizonu 47 76
5 Sprawozdania Obozu Szkolnego Wojsk Samochodowych i Wojskowego Instytutu Geograficznego 77 159
6 Sprawozdania Dywizjonu Żandarmerii w Warszawie z działalności podczas Przewrotu Majowego 160 191
7 Przebieg wypadków majowych w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie 192 194
8 Sprawozdania i rozkazy operacyjne wydane między 10 a 20 maja 1920 roku 195 285
9 Kolejna część dokumentów dotyczących Przewrotu Majowego 286 351
10 Sprawozdanie z działalności grupy pułkownika Hickiewicza 286 427
11 Zbiór dokumentów 2 Pułku Saperów Kolejowych z okresu Przewrotu Majowego 352 405
12 Sprawozdanie z działalności 1. dywizjonu samochodowego 428 438
13 Sprawozdanie z działalności Obozu Szkolnego Wojsk Samochodowych w czasie przewrotu majowego 439 441
14 Sprawozdanie z działalności Obozu Szkolnego Wojsk Kolejowych w czasie przewrotu majowego 442 465
15 Sprawozdanie z działalności w Oficerskiej Szkole Sanitarnej w czasie przewrotu majowego 466 468
16 Sprawozdanie z działalności 1-szej Kompanii Szkolnej Łączności 469 470
17 Sprawozdanie z działalności Okręgu Korpusu nr.I. 471 491
18 Sprawozdanie 1. baonu sanitarnego z działań w okresie przewrotu majowego 504 507
19 Sprawozdanie 1. Okręgowej Składnicy Sanitarnej i 1. Szpitala Okręgowego z okresu przewrotu majowego 508 513
20 Sprawozdanie 1. Okręgowego Szpitala Koni z działań podczas przewrotu majowego 514 515
21 Sprawozdanie z działalności Rejonowego Kierownictwa Intendentury w Dęblinie z okresu przewrotu majowego 516 517
22 Sprawozdanie z działalności Duszpasterstwa Ewangielickiego D.O.K.Nr.1. 518 527
23 Sprawozdanie Oficera Nadzoru Technicznego I Okr. Szef. Int. z działań podczas przewrotu majowego 528 529
24 Sprawozdanie z działań Centralnego Zakładu Zaopatrzenia Sanitarnego podczas przewrotu majowego 530 537
25 Raport Wojskowego Instytutu Gazowego z działań podczas przewrotu majowego 538 539
26 Raport Dowództwa 1-go Szwadronu Taborów z działalności podczas przewrotu majowego 540 558
27 Sprawozdanie z Warsztatów Amunicji Specjalnej o działalności podczas przewrotu majowego 559 559
28 Dywizjon Szkolny Pociągów Pancernych; sprawozdanie z działalności podczas przewrotu majowego 560 561
29 Sprawozdanie Szefostwa Duszpasterstwa Prawosławnego z działalności podczas przewrotu majowego 572 573
30 Meldunki negatywne z różnych instytucji i zakładów wojskowych 574 611
31 Ciąg dalszy negatywnych raportów z różnych instytucji i zakładów wojskowych z działalności podczas przewrotu majowego 612 677
32 Rozkazy D.O.K.I. Nr. 28, 29 i 30 678 683
33 Sprawozdanie wojskowego komisarza kolejowego Dyrekcji Warszawa z działalności podczas przewrotu majowego 687 705