Back

Folder: 701/1/100

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titleKorespondencja Józefa Piłsudskiego z lat 1895-1917 (kopie)
Folder description1895 1917; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pol.
Dates 1895 - 1917

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/100

No. Title Page from Page to
1 List do Hieronima Truszkowskiego 1 2
2 List do Centralnego Komitetu Robotniczego P.P.S. 3 3
3 List do Ignacego Daszyńskiego 4 4
4 List do Ignacego Daszyńskiego 5 5
5 Zestawienie wydatków Organizacji Bojowej P.P.S. 6 6
6 Zestawienie wydatków 7 9
7 Zestawienie rachunków 10 11
8 Instrukcja w sprawie wyjazdu Mieczysława Mańkowskiego 12 12
9 List do Władysława Dehnela 13 14
10 List do Władysława Dehnela 15 16
11 List do Władysława Dehnela 17 17
12 Wpis do karty informacyjnej Czesława Dekierta 18 18
13 Wpis do karty informacyjnej Mariana Kozłowskiego 19 19
14 Wpis do karty informacyjnej Stanisława Majewskiego 20 20
15 Wpis do karty informacyjnej Aureliusza Miłobędzkiego 21 21
16 Wpis do karty informacyjnej Witacza 22 22
17 List do Władysława Dehnela 23 24
18 Notatka z rozmowy z Gustawem Iszkowskim 25 25
19 Zaproszenie dla Marii Minkiewicz 26 26
20 List do Mariana Kukiela 27 28
21 Pismo do Emila Bobrowskiego 29 29
22 Meldunek wywiadowczy dla Jana Nowaka 30 30
23 List do Mieczysława Norwid-Neugebauera 31 31
24 Raport dla Oddziału Sztabu Generalnego Dowództwa Twierdzy Kraków 32 33
25 Raport informacyjny dla Dowództwa Twierdzy Kraków 34 34
26 Depesza do Ignaza von Kordy 35 35
27 Depesza do gen. Rajmunda Baczyńskiego 36 36
28 Depesza do gen. Rajmunda Baczyńskiego 37 37
29 Depesza do gen. Rajmunda Baczyńskiego 38 38
30 Depesza do gen. Rajmunda Baczyńskiego 39 39
31 Dyspozycja bojowa 40 41
32 Korespondencja Pisudskiego i kpt. Lüdersa 42 45
33 List do Kazimierza Sosnkowskiego 46 48
34 List do Józefa Konrada Zamorskiego 49 49
35 Pismo do Komendy Legionów Polskich w Cieszynie 50 52
36 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 53 53
37 List do Stanisława Witkiewicza 54 54
38 List do Michała Sokolnickiego 55 57
39 Pismo do Naczelnej Komendy Armii w Cieszynie 58 58
40 Pismo do Oskara Hranilovića-Czvetassin 59 60
41 List do Ignacego Daszyńskiego 61 62
42 List do Mieczysława Norwid-Neugebauera 63 63
43 Rozkaz do Oddziału Wywiadowczego 64 65
44 List do Władysława Sikorskiego 66 68
45 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 69 71
46 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 72 74
47 List do Walerego Sławka 75 75
48 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 76 77
49 Rozkaz do oficerów I Brygady Legionów Polskich w Królestwie 78 78
50 Sprawozdanie z przebiegu działań bojowych dla Komendy austriackiej 79 80
51 List do Władysława Sikorskiego 81 83
52 List do Włodzimierza Zagórskiego w Piotrkowie 84 86
53 List do Mieczysława Norwid-Neugebauera 87 87
54 List do Walerego Sławka i Juliana Stachiewicza 88 92
55 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 93 95
56 Rozkaz o ustanowieniu odznaki "Cnocie wojskowej" 96 97
57 List do Władysława Sikorskiego 98 101
58 Statut odznaki "Cnocie wojskowej" 102 102
59 List do Stanisława Szeptyckiego 103 103
60 List do Eduarda Jemricha von Bresche 104 104
61 Notatki służbowe o oficerach 105 105
62 Pismo do naczelnej Komendy Armii w Cieszynie 106 108
63 List do Wacława Sieroszewskiego 109 109
64 List do Ignacego Daszyńskiego 110 111
65 List do Rajmunda Jaworowskiego 112 113
66 List do Rajmunda Jaworskiego 114 115
67 List do Kazimierza Sosnkowskiego 116 118
68 List do Kazimierza Sosnkowskiego 119 121
69 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 122 123
70 List do Kazimierza Sosnkowskiego 124 127
71 List do Kazimierza Sosnkowskiego 128 130
72 List do Kazimierza Sosnkowskiego 131 134
73 Rozkaz do żołnierzy I Brygady Legionów Polskich 135 135
74 List do Zygmunta Zielińskiego 136 137
75 Pismo do Naczelnej Komendy Armii w Cieszynie 138 140
76 List do Oskara Hranilovića-Czvetassin 141 145
77 List do Zygmunta Zielińskiego 146 149
78 Pismo do Komendy Legionów Polskich 150 153
79 Pismo do Sądu Polowego Legionów Polskich 154 155
80 List do Zygmunta Zielińskiego 156 157
81 List do Zygmunta Zielińskiego 158 165
82 List do Mariana Januszajtisa 166 167
83 List do Bolesława Roi 168 168
84 List do Stanisława Puchalskiego 169 170
85 Przemówienie do przedstawicieli polskiego życia politycznego w Wiedniu 171 175
86 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 176 177
87 Memoriał dla Władysława Leopolda Jaworskiego 178 178
88 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 179 182
89 List do Michała Sokolnickiego 183 184
90 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 185 197
91 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 198 202
92 List do Ignacego Daszyńskiego 203 203
93 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 204 208
94 List do Leona Berbeckiego 209 210
95 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 211 215
96 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 216 223
97 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 224 228
98 List do Michała Sokolnickiego 229 229
99 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 230 236
100 Sprawozdanie z operacji I Brygady Legionów Polskich pod Rudką Sitowiecką 237 240
101 Pismo do Komendy Legionów Polskich w Legionowie 241 243
102 Instrukcje dla Walerego Sławka 244 264
103 Instrukcje dla Walerego Sławka 265 271
104 List do Walerego Sławka 272 273
105 Instrukcje dla Walerego Sławka 274 281
106 List do Emila Bobrowskiego 282 283
107 List do Władysława Leopolda Jaworskiego 284 285
108 List do Stanisława Szeptyckiego 286 287
109 Instrukcje dla Walerego Sławka 288 290
110 Instrukcje dla Walerego Sławka 291 292
111 Instrukcja dla Polskiej Organizacji Wojskowej 293 293
112 Projekt organizacji werbunku do Wojska Polskiego 294 296
113 Polecenie do Banku Krajowego 297 298
114 List do Ernesta Artura Habichta 299 299
115 Brulion podania do Zastępczej Komendy IV Korpusu 300 301
116 Wykaz książek dotyczących powstania 1863-1864 302 304
117 Pismo do Naczelnego Komitetu Narodowego 306 311
118 Protokół pierwszego posiedzenia Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu 312 318
119 Protokół drugiego posiedzenia Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu 319 325
120 Protokół trzeciego posiedzenia Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu 326 328
121 Protokół czwartego posiedzenia Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu 329 332
122 Protokół posiedzenia Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu 333 334
123 Fragmenty listu do Zofii Moraczewskiej 335 339