Back

Folder: 701/1/104

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titlePamiątki po J. Piłsudskim zaproszenia, broszury, kartki pocztowe, wycinki prasowe, programy wystaw, karykatury Marszałka, kalendarze, fotografie pomników Marszałka
Folder description1920 1987; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1987

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/104

No. Title Page from Page to
1 Msza Żałobna 2 2
2 Pisma różnych środowisk 3 3
3 Uroczysta Msza Święta 4 4
4 Uroczysty Wieczór w 60-tą Rocznicę Polskiego Czynu Zbrojnego 5 6
5 Obchody Imienin Marszałka Piłsudskiego 7 10
6 Wystawa pt. Józef Piłsudski w Galerii Forum 11 26
7 Kartka pocztowa z okazji 80 Rocznicy odzyskania niepodległości 27 28
8 Zdjęcia i kopie zdjęc Starego Domu Zdrojowego w Krynicy 29 34
9 49 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego 35 35
10 Zaproszenie na uroczystość nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 39
11 80th Annivesary of Independance , 80 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 1918-1998 40 43
12 Kopie fotografii związanych z Józefem Piłsudskim 44 48
13 Fotokopie różnych zdjęć związanych z Józefem Piłsudskim 49 53
14 Karta Pocztowa 54 55
15 Wystawa pt. Urny na Kopiec Marszałka Piłsudskiego 56 65
16 Konferencja pt. Józef Piłsudski polityk, wódz, historyk 66 68
17 Akdademia z okazji rocznicy śmierci Marszałka 69 72
18 Menu na statku Piłsudski 73 76
19 Karykatury Marszałka w prasie 77 88
20 Zaproszenia na obchody rocznic związanych z działalnością Marszałka 89 99
21 Karta Pocztowa 100 101
22 Zaproszenie na wystawę 102 105
23 Kalendarz 106 131
24 Karta Pocztowa 132 133
25 Zdjęcia związane z Józefem Piłsudskim 134 155
26 Koncert w 120 rocznicę urodzin Komendanta 156 159
27 Zaproszenie na koncert w 50-tą rocznicę zgonu Józefa Piłsudskiego 160 163
28 Zdjęcie 164 164
29 Cegiełka na budowę Domu Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, jeden złoty 165 166
30 Doroczny obchód dnia imienion Józefa Piłsudskiego 167 173
31 Restauracja Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego w D. Pałacu Biskupim w Kielcach 193 199
32 Wykaz pól bitewnych znajdujących się na tablicach przedwojennego Grobu Nieznanego Żołnierza - projekt 201 202
33 Prototyp dyplomu z okazji 50 Rocznicy Czynu Zbrojnego 203 203
34 Kopia portretu Marszałka 204 204
35 Karykatury Marszałka 205 206
36 Drogi do Niepodległości wydanie specjalne oficyny Wydawniczej Andy Grafik 207 241
37 Karykatura Marszałka 242 242
38 Pieśń o Józefie Piłsudskim 243 245
39 Piorun jezioro czerwone 246 247
40 Kalendarz Sulejówek 1992 249 250