Back

Folder: 701/1/106

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titleOdznaka pamiątkowa GISZ ewidencja odznaczonych oficerów, korespondencja w sprawie odznaczeń, listy oficerów kwalifikujących się do przyznania odznaczenia, lista dodatkowa, księga odznaki pamiątkowej GISZ, listy proponowanych oficerów
Folder description1936 1938; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1936 - 1938

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/106

No. Title Page from Page to
1 Ewidencja odznaczonych odznaką Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 1 44
2 List w sprawie przekazania akt zlikwidowanej Komisji Odznaki Pamiątkowej GISZ 46 49
3 Rozkaz Wewnętrzny nr 26 GISZ 50 52
4 Rozkaz Wewnętrzny nr 8 53 54
5 Rozkaz Wewnętrzny nr 68 Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 55 57
6 Rozkaz Wewnętrzny Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 58 58
7 Rozkaz Wewnętrzny nr 30 59 60
8 Rozkaz Wewnętrzny nr 39 61 65
9 Rozkaz Wewnętrzny nr 34 66 66
10 Rozkaz Wewnętrzny nr 24 67 69
11 Rozkaz Wewnętrzny nr 23 70 70
12 Odznaka Pamiąkowa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 71 77
13 Prośba o przyjęcie Odznaki 78 80
14 Lista nr 1 Generałów posiadających warunki do otrzymania Odznaki Pamiątkowej GISZ 81 87
15 Nadanie Odznaki Pamiątkowej GISZ oficerom 88 114
16 Dodatkowa lista oficerów kandydatów do Odznaki Pamiątkowej GISZ 115 127
17 Rtm. w st. spocz. Wrześniowski Leon pozbawienie prawa do posiadania odznaki GISZ 128 132
18 Wyjazd gen. E. Śmigłego Rydza z rezwizytą do Paryża 133 142
19 Rtm. w st. spocz. Wrześniowski Leon pozbawienie prawa do posiadania odznaki 143 143
20 Sprawozdanie Komisji Odznaki Pamiątkowej GISZ 144 148
21 Księga Odznaki Pamiątkowej Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 149 167
22 Księga Imienna nadanych Odznak Pamiątkowych GISZ 168 193
23 Regulamin Odznaki Pamiątkowej GISZ 194 204
24 Odznaka Pamiątkowa GISZ - lista proponowanych PP Oficerów 205 220
25 Odznaka Pamiątkowa GISZ - listy dodatkowych oficerów 221 231
26 Prośby w sprawie nadania Odznaki Pamiątkowej GISZ 232 236
27 Wykazy kar oficerów piechoty, kawalerii, artylerii, żandarmerii, samochodowych, 237 245
28 Oficerowie komisja fortyfikacyjna 246 246
29 Lista Dodatkowa 247 248
30 Odznaka Pamiątkowa GISZ - wyjaśnienia 249 258
31 Wydanie Odznaki Pamiątkowej GISZ 259 266
32 Regulamin Odznaki Pamiątkowej Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 267 271
33 List dotyczący wydania odznaki Pamiątkowej GISZ 267 268
34 Wyciąg z rozkazu wewnętrznego 23 272 273
35 Lista zdyskwalifikowanych 274 275
36 Dokumenty dotyczące kontaktów handlowych z firmą grawerską 276 283
37 Lista oficerów zdyskwalifikowanych w myśl pnktu 4 Regulaminu Odznaki Pamiątkowej GISZ 284 299
38 Lista oficerów zdyskwalifikowanych w myśl pnktu 4 Regulaminu Odznaki Pamiątkowej GISZ 300 310
39 Odznaka Pamiątkowa GISZ 311 312
40 Odznaka Pamiątkkowa GISZ 313 315
41 Lista 'Wątpliwych" do Pamiątkowej Odznaki GISZ 316 321
42 Wydanie bezpłatnych Odznak Pamiątkowych GISZ 322 329
43 Wydanie bezpłatnej Odznaki Pamiątkowej GISZ 330 333
44 List z podziękowaniem dla S. Chrostowskiego 334 335
45 Przyznanie bezpłatnej Pamiątkowej Odznaki GISZ 336 338
46 List w sprawie przyznania Pamiątkowej Odznaki GISZ 339 341
47 Upoważanienia w sprawie wydania Odznaki Pamiątkowej GISZ 342 343
48 Pisemne oświadczenia 343 343
49 Sprawa mjr. dypl. Jana Schaittera 344 350
50 Korespondencja do gen. Janusza Gąsiorowskiego 351 363
51 Korespondencja w sprawie Odznaki Pamiątkowej GISZ 364 369
52 Korespondencja z Muzeum J. Piłsudskiego w Belwederze 370 371
53 Korespondencja dotycząca Odznaki Pamiątkowej GISZ 372 380
54 Upoważnienia 381 384
55 Korespondencja w sprawie Odznaki Pamiątkowej GISZ 385 400
56 Potwierdzenia otrzymania Odznaki Pamiątkowej GISZ 401 408
57 Do Pan płk. dypl. Machnowskiego 409 410
58 Komisja Odznaki Pamiątkowej Gen. Inspektora Sił Zbrojnych 411 418
59 Komisja Odznaki Pamiątkowej Gen. Inspektora Sił Zbrojnych 419 422
60 Komisja Odznaki Pamiątkowej Gen. Inspektora Sił Zbrojnych 423 431
61 Pan Adjutant Szefa Biura Inspekcji Generalnego Insp. Sił Zbrojnych 432 437
62 Wykaz imienny oficerów, którzy byli przydzieleni do GISZ w czasie od 6 sierpnia 1926 do 12 maja 1935 438 451