Back

Folder: 701/1/122

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titleKopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem: korespondencja, sprawozdania; korespondencja z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Folder description1987 1988; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1987 - 1988

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/122

No. Title Page from Page to
1 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu 1 18
2 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu 19 38
3 Apel o darowizny na odbudowę Kopca Piłsudskiego 39 39
4 Kartka pocztowa do Wacława Jędrzejewicza 40 41
5 Apel o zorganizowanie zbiórki pieniężnej na odbudowę Kopca na Sowińcu 42 42
6 Apel o zbórkę pieniężną na odbudowę Kopca na Sowińcu 43 43
7 Korespondencja w sprawie odbudowy Kopca na Sowińcu 44 47
8 Przemówienie generała Boruty-Spiechowicza 49 50
9 List do gazet polonijnych z apelem o zbiórkę pieniężną na odbudowę Kopca Piłsudskiego 51 51
10 Odpowiedzi na apel o darowizny na odbudowę Kopca Piłsudskiego 52 83
11 Apel Kurii Metropolitalnej w Krakowie 84 85
12 Deklaracja wierności w służbie Bogu i Ojczyźnie złożona na ręce Kardynała Franciszka Macharskiego 86 88
13 Korespondencja z prof. Wacławem Jędrzejewiczem 89 94
14 Kopia fałszywki SB wydana z okazji 50-tej rocznicy śmierci Marszałka 95 96
15 Sprawozdanie z prac Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego 97 105
16 Korespondencja w sprawie odbudowy Kopca Józefa Piłsudskiego 106 109
17 List do prof. Jerzego Wyrozumskiego 110 110
18 Uchwała Związku Legionistów Polskich 111 114
19 Skreślenia z listy członków Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego 115 120
20 List do prof. Jerzego Wyrozumskiego 121 125
21 List do Krystiana Waksmundzkiego 126 126
22 List do członków Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego 127 127
23 List do władz Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego 128 128
24 Sprawozdanie z wydarzeń na zebraniach Komitetu 129 129
25 Korespondencja w obronie Krystiana Waksmundzkiego 130 134
26 Stan finansowy Komitetu 135 140
27 Historia i działalność Obywatelskiego Kommitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego 141 151
28 Odpowiedzi na zarzuty wobec władz Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego 160 165
29 Listy w obronie władz Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego 166 171
30 Korespondencja w obronie władz Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego 172 199
31 Zawiadomienie o Mszy za gen. Emila, Augusta Fieldorfa 200 200
32 List do Stanów Zjednoczonych 201 201
33 List do Stanów Zjednoczonych 202 203
34 Donosy i ostrzeżenia związane z Obywatelskim Komitetem Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego 204 214
35 Decyzja w sprawie rejestracji Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego 215 215
36 List do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku 216 218
37 Zawiadomienie o uroczystościach związanych z rocznicą śmierci Marszałka 219 219
38 Wyjaśnienie sytuacji w Obywatelskim Komitecie Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego 220 220
39 Apel do Legionistów i Peowiaków 221 221
40 Geneza konfliktu w Obywatelskim Komitecie Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego 222 226
41 List do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku 227 238
42 List otwarty Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego 239 244
43 List do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku 245 252
44 Korespondencja z Instytutem J. Piłsudskiego w Nowym Jorku 253 257
45 Upoważnienie dla członków Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego 258 258
46 Sprawozdanie z działalności finansowej Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego 259 263
47 List do prof. Wacława Jędrzejewicza 264 265
48 List do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku 266 266
49 Sprawozdanie z działalności finansowej Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego w 1987 267 274
50 Dwa dokumenty dotyczace rejestracji i zmian w statucie Towarzystwa Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie 275 276
51 Sprawozdanie z działalności finansowej Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego w 1988 277 280
52 Sprawozdanie z przebiegu prac przy odbudowie Kopca Józefa Piłsudskiego w 1988 r 281 283
53 List do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku 284 286
54 List do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku 287 287
55 Życzenia świąteczne dla Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku 288 289
56 List do Legionistów i ich Prezesa 290 292
57 Lista darów na Kopiec na Sowińcu 293 294
58 List do Członków Związku Legionistów Polskich 295 298
59 Wierni i Wytrwali 299 311
60 Kopiec Niepodległości 50 lat później 312 313