Back

Folder: 701/1/57

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titleGabinet Ministra Spraw Wojskowych raporty, odezwy, rozkazy, korespondencja, szkice, fragment sztandaru
Folder description1920 1936; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; polski, angielski
Dates 1920 - 1936

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/57

No. Title Page from Page to
1 Wykaz akt przesłanych do Wojskowego Biura Historycznego 1 1
2 List gen. Leśniewskiego do gen. Sosnkowskiego 2 2
3 Raport Bogusława Miedzińskiego przesłany gen. Sosnkowskiemu 3 3
4 Pismo gen. Sosnkowskiego do Naczelnego Wodza 4 4
5 List gen. Sosnkowskiego do gen. Leśniewskiego 5 5
6 Ściśle tajne pismo gen. Sosnkowskiego do ppłk. Miedzińskiego 6 6
7 Pismo gen. Leśniewskiego do gen. Sosnkowskiego 7 8
8 List Karola Polakiewicza do Wiceministra Spraw Wojskowych 9 9
9 Wyjaśnienie wydrukowane w Rzeczpospolitej w sprawie kapitana Polakiewicza 10 10
10 Poufny list gen. Leśniewskiego do gen. Kazimierza Sosnkowskiego 11 11
11 Rozkaz gen. Sosnkowskiego w sprawie Karola Polakiewicza 12 12
12 Rozkaz w sprawie Karola Polakiewicza skierowany do ppłk. Miedzińskiego 13 13
13 Tajna notatka w sprawie Karola Polakiewicza skierowana na ręce ppłk. Miedzińskiego 14 14
14 Rozkaz w sprawie Karola Polakiewicza 15 15
15 Tajne pismo gen. Sosnkowskiego do Naczelnego Wodza 16 16
16 Koperta z Ministerstwa Spraw Wojskowych adresowana do gen. Józefa Leśniewskiego 17 18
17 List Karola Polakiewicza do Wiceministra Spraw Wojskowych gen. Sosnkowskiego 19 19
18 List Starzyńskiego do II Oddziału Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 20 20
19 Ściśle tajne pismo gen. Sosnkowskiego do Wodza Naczelnego 21 21
20 Raport Bogusława Miedzińskiego przesłany gen. Sosnkowskiemu 22 22
21 Pismo porucznika Starzyńskiego do Oddziału II Sztabu Ministerswa Spraw Wojskowych 23 23
22 Ściśle tajne pismo gen. Leśniewskiego do gen. Sosnkowskiego 24 24
23 Poufne pismo gen. Leśniewskiego do gen. Sosnkowskiego 25 26
24 Ściśle tajne pismo gen. Sosnkowskiego do ppłk. Miedzińskiego 27 27
25 Ściśle tajne pismo gen. Sosnkowskiego do gen. Józefa Leśniewskiego 28 29
26 Rękopis tajnego pisma Bogusława Miedzińskiego do gen. Sosnkowskiego 30 30
27 Brudnopis listów gen. Sosnkowskiego w sprawie Karola Polakiewicza 31 33
28 List gen. Leśniewskiego do gen. Sosnkowskiego 34 34
29 Raport gen. Pika w sprawie Karola Polakiewicza 35 37
30 Pusta koperta Gabinetu Ministra Ministerstwa Spraw Wojskowych 38 39
31 Tajny list gen. Sosnkowskiego do gen. Rozwadowskiego 40 42
32 Brudnopis odpowiedzi Wiceministra Spraw Wojskowych w sprawie cenzury "Myśli Niepodległej" 43 48
33 List gen.Sosnkowskiego do Posła Anusza 49 60
34 Przegrupowanie Frontu Północno-Wschodniego 61 63
35 Akt przekazania sztandaru 64 66
36 Szkice i schematy 67 67
37 Załącznik o taborach 68 68
38 Zestawienie Tabelaryczne Dowództwa Wyższych Jednostek 69 69
39 Graficzne przedstawienie organizacji Dowództwa Armii gen. Józefa Hallera 70 70
40 Tabelaryczne zestawienie organizacji piechoty 71 71
41 Tabelaryczne zestawienie organizacji Wojsk Technicznych. 72 72
42 Tabelaryczne zestawienie organizacji Artylerii 73 73
43 Tabelaryczne zestawienie organizacji Jazdy w armii gen. Hallera 74 74
44 Tabelaryczne zestawienie organizacji Wojsk Samochodowych i Pancernych 75 75
45 Zestawienie tabelaryczne organizacji Służby Sanitarnej 76 76
46 Zestawienie tabelaryczne organizacji Lotnictwa w armii gen. Hallera 77 77
47 Tabelaryczne zestawienie organizacji 11 Dywizji Piechoty 78 78
48 Zestawienie tabelaryczne organizacji 12 Dywizji Piechoty 79 79
49 Zestawienie tabelaryczne organizacji Grupy gen. Bonin i Grupy gen. Tranie 80 80
50 Zestawienie tabelaryczne symboli Ministerstwa Spraw Wojskowych, Departament I 81 81
51 Zestawienie tabelaryczne organizacji 13 Dywizji Piechoty 82 82
52 Utworzenie Dowództwa Etapów Wojsk Polskich na Ukrainie 83 84
53 Szkic obszaru wojennego na Ukrainie 85 85
54 Sprzymierzeni u nas 86 89
55 Wyjaśnienie wydrukowane w Rzeczpospolitej w sprawie kapitana Polakiewicza 90 93
56 Przeprowadzenie zjednoczenia Armii Wielkopolskiej z Armią Krajową 94 95
57 Mapa Księstwa Poznańskiego przedstawiajaca przemieszczenie odziałów w operacji zjednoczenia Armii Wielkopolskiej z Armią Krajową 95 95
58 Przeprowadzenie zjednoczenia Armii Wielkopolskiej z Armią Krajową 96 106
59 Formacje, zakłady i urzędy Armii Wielkopolskiej 107 107
60 Zestawienie tabelaryczne D.O.G. Poznań 108 108
61 Zestawienie tabelaryczne wojsk Armii Wielkopolskiej 109 109
62 Plan mobilizacyjny Wojsk Łączności 110 110
63 Zjednoczenie Armii gen. Hallera z Armią Krajową 111 113
64 Schemat organizacji Dowództwa Etapów na Ukrainie 114 114
65 Diagram strat wśród oficerów i szeregowych w wojnie polsko-bolszewickiej. 115 115
66 Schemat organizacji Ministerstwa Spraw Wojskowych 116 116
67 Mapa ziem Polski 117 117
68 Korespondencja gen. Sosnkowskiego z gen. Henrys w sprawie amunicji 118 142
69 Insygnia Królewskie 143 165
70 Uwagi dr. Strzemeckiego co do rokowań z bolszewikami 166 172
71 Raporty prokuratora wojskowego w Krakowie w sprawie mjr. Dziadosza i por. Kormanna 173 178
72 Odezwa do oficerów Wojska Polskiego 179 187