Back

Folder: 701/1/59

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titleGabinet Ministra Spraw Wojskowych wykaz aktów sprawy honorowej p. Marszałka Piłsudskiego i gen. Stanisława Hallera, artykuły prasowe, sprawozdania, raporty
Folder description1925 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; polski, angielski, francuski
Dates 1925 - 1932

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/59

No. Title Page from Page to
1 Uposażenie Marszałka Piłsudskiego 1 14
2 Dokumenty w sprawie honorowej Marszałek Piłsudski contra gen. Józef Haller 15 41
3 Sprawa listu otwartego p. Marszałka Piłsudskiego ogłoszonego w Kurierze Porannym 42 46
4 Wynik prac Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920r. 47 59
5 Raport gen. Józefa Hallera w sprawie zarzutów Marszałka Piłsudskiego 60 65
6 Odpowiedź Gabinetu Mnistra Spraw Wojskowych na artykuł Marszałka Piłsudskiego w Kurierze Porannym 66 68
7 Dziwne losy dokumentów wojennych 72 79
8 Komisja do zbadania akt Kampanii 1920r. 80 90
9 Komisja gen. Skierskiego 91 94
10 Sprawa pracy gen. Kukiela: Pierwsza wytyczna operacji warszawskiej 95 98
11 Sprawozdanie z obrad Komisji dla zbadania zarzutów Marszałka Piłsudskiego 99 102
12 Zezwolenie dla gen. Skierskiego na wgląd do aktów Rady Obrony Państwa 103 104
13 Komisja Rzeczoznawców do zbadania akt w Biurze Historycznym 105 111
14 Odpowiedź na prośbę płk. Gembarzewskiego 112 115
15 Zarzuty Marszałka Piłsudskiego co do autentyczności akt historycznych 116 117
16 W sprawie zarzutów Marszałka Piłsudskiego 118 128
17 Zarzuty Marszałka Piłsudskiego co do autentyczności akt historycznych 129 135
18 Sprostowanie w sprawie artykułu w Rzeczypospolitej 136 139
19 Artykuły dotyczące sprawy powołania Marszałka Piłsudskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Armii 140 148
20 Prawda o Biurze Historycznym Sztabu Generalnego 149 171
21 Odręczna notatka o przesłaniu pism do Klubów Poselskich. 172 174
22 Rękopis pisma dotyczący stanowiska Generalnego Inspektora Wojskowego 175 178
23 Lista posłów 179 179
24 List gen. Stanisława Hallera do Szefa Gabinetu Ministra w Ministerstwie Spraw Wojskowych 180 181
25 Sprawa zabezpieczenia Marszałka Józefa Piłsudskiego 182 188
26 List gen. Sikorskiego do Marszałka Józefa Piłsudskiego 189 191
27 Nominacja Marszałka Józefa Piłsudskiego na Przewodniczącego Ścisłej Rady Wojennej 192 194
28 Wniosek Ministra Spraw Wojskowych w sprawie nominacji Józefa Piłsudskiego na Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 195 212
29 Pismo Prezydenta Rzeczypospolitej do Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w sprawie przyjęcia dymisji ze stanowiska Ministra Spraw Wojskowych 213 213
30 Pismo Prezydenta Rzeczypospolitej do Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w sprawie powołania go na członka Kapituły Orderu "Orła Białego" 214 214