Back

Folder: 701/1/60

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titleGabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych raporty, sprawozdania, korespondencja
Folder description1923 1927; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pol.
Dates 1923 - 1927

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/60

No. Title Page from Page to
1 Wykaz akt za rok 1926 i 1927 1 3
2 Prośba obrońcy gen. Rozwadowskiego o zaopiniowanie wniosku o przeniesienie w stan spoczynku 4 7
3 Ruski Instytut Narodowy Narodny Dom 8 46
4 Rzekoma organizacja armii ukraińskiej w Polsce 47 68
5 Odpowiedź na prośbę gen. Rozwadowskiego o przeniesienie w stan spoczynku 69 69
6 Sprawa płk. Kazimierza Rumszy 70 171
7 Wyniki badania komisji do oceny sprawności sprzętu radio-telegraficznego 172 175
8 Memorandum w sprawie stanowiska Polski w pracach rozbrojeniowych 176 177
9 Zaświadczenia o przesłaniu Marszałkowi depeszy szyfrowych z Moskwy i Paryża 178 182
10 Raport z konferencji delegatów Sztabów Generalnych czechosłowackiego i polskiego 183 192
11 Sprawa Kontr Admirała Michała Borowskiego 193 213
12 List Romana Męcińskiego do Marszałka Piłsudskiego 214 219
13 Protokół z zeznania Teofili Cembrowskiej i Marianny Raaff 220 223
14 Pismo w sprawie Marii Bakanowskiej 224 225
15 Prośba o odwołanie ks. Żyźniewskiego 226 235
16 Nadanie prawa właściwego dowódcy Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych, Wiceministrowi Spraw Wojskowych, Szefowi Sztabu Generalnego i Terytorialnym Inspektorom Armii 236 251
17 Wykaz zaległych spraw w Sądzie Honorowym dla generałów 252 260
18 Sprawa gen. Trousson 261 273
19 Zażalenie gen. Sołłohuba na gen. Sikorskiego 274 276
20 List otwarty gen. Bułak-Bałachowicza 277 300
21 Dokumenty w sprawie Bułak-Bałachowicza 301 331
22 List płk. Kazimierza Fabrycego 332 339
23 Sprawa pozostawienia kpt. Zagórskiego na stanowisku dowódcy 340 343
24 Pismo płk. Pasławskiego w sprawie ppłk. Waśkiewicza 344 346
25 Powołanie Komisji celem rozpatrzenia raportu gen. Jana Sawickiego 347 357
26 Stosunki panujące w 22 pułku ułanów 358 358
27 Pismo gen. Bułak-Bałachowicza do gen. Sikorskiego 359 362
28 List gen. Bułak-Bałachowicza do płk. Kukowskiego 363 364