Back

Folder: 701/1/65

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titleGabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego
Folder description 1932 1932 ; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pol.
Dates 1932 - 1932

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/65