Back

Folder: 701/1/67

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titleGabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego, akta personalne gen. dywizji Daniela Konarzewskiego
Folder description 1935 1935 ; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pol.
Dates 1935 - 1935

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/67