Back

Folder: 701/1/87

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titlePo zgonie Marszałka J. Piłsudskiego, Chicago 1935 artykuły z prasy polonijnej wydawanej w Chicago, zebrane przez Zofię i Wacława Gawrońskich
Folder description 1935 1935 ; wiązka; dokumentacja aktowa; druk; pol.
Dates 1935 - 1935

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/87

No. Title Page from Page to
1 Strona tytułowa zbioru wycinków z prasy po śmierci Józefa Piłsudskiego 1 1
2 Zdięcie rzeźby głowy Marszałka 2 2
3 Piłsudski nie żyje 3 6
4 Walczyć o Polskę to zaszczyt 7 7
5 Życie i czyny Wodza 8 8
6 Milion rąk dźwignie Krzyż, który niósł sam Piłsudski 9 9
7 Po zgonie Wodza Narodu 10 10
8 Wrażenie śmierci Piłsudskiego 11 11
9 Zgon Marszałka Piłsudskiego 12 12
10 Historyczne epizody z życia Józefa Piłsuddskiego w fotografiach 13 13
11 Po zgonie Wodza 14 14
12 Marszałek Piłsudski nie żyje 15 15
13 Życie i czyny Marszałka 16 16
14 Jak Marszałek Piłsudski witał Gabriela Narutowicza 17 17
15 Wiersz poświęcony pamięci Józefa Piłsudskiego 18 18
16 Piłsudski jako patriota i organizator robotników 19 19
17 Rezolucja żałobna okręgu 15-go Z.N.P. 20 20
18 Rezolucja żałobna Zarządu Centralnego Z.N.P. 21 21
19 Cześć pamięci umiłowanego Ojca Narodu 22 22
20 Polonia chicagoska dotknięta do głębi wiadomością o śmierci Marszałka Polski 23 23
21 Piłsudski nie żyje 24 24
22 Piłsudski nie żyje 25 25
23 Piłsudski w ocenie przeciwników politycznych 26 26
24 Reakcje w prasie po śmierci Józefa Piłsudskiego 27 27
25 Pilsudski at parley 28 28
26 Kryzys po śmierci Piłsudskiego 29 29
27 Polska w żałobie po śmierci Piłsudskiego 30 30
28 Planowane uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego w Chicago 31 31
29 Polonia chicagoska w żałobie 32 32
30 Śmierć Józefa Piłsudskiego 33 33
31 Śmierć Józefa Piłsudskiego 34 34
32 Śmierć Józefa Piłsudskiego 35 35
33 Śmierć Józefa Piłsudskiego 36 36
34 Śmierć Józefa Piłsudskiego 37 37
35 Kariera Józefa Piłsudskiego 38 38
36 Generał Rydz-Śmigły następcą Józefa Piłsudskiego 39 39
37 Szereg fotografii z życia Marszałka 40 43
38 Zagranica o śmierci Marszałka Polski 44 45
39 Czy Marszałek zostawił testament polityczny? 46 46
40 Minister Laval śle kondolencje z Moskwy 47 47
41 Niemcy boleją nad zgonem Piłsudskiego 48 48
42 Urzędowy komunikat żałobny z Polskiego Konsulatu Generalnego 49 49
43 Apel o jedność wśród amerykańskiej Polonii 50 50
44 Wielka Brytania zadowolona z wyboru Rydza-Śmigłego na następcę Piłsudskiego 51 51
45 Polacy przekonani o kontynuacji polityki Józefa Piłsudskiego 52 52
46 Polska w żalu po stracie Wodza 53 53
47 Polska w żałobie nad grobem największego syna i odrodziciela dusz 54 54
48 Gen. Rydz-Śmigły uważany za pewnego następcę Piłsudskiego 55 55
49 Ogłoszenia w związku ze śmiercią Józefa Piłsudskiego 56 56
50 Polonia chicagoska uczci pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego na akademii żałobnej 57 57
51 Flagi narodowe opuszczone do połowy masztu na siedzibach polskich organizacji 58 58
52 Nekrologi i wiadomości po Smierci Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 59
53 Cała Polska okryta kirem żałoby 60 60
54 Oficjalny komunikat Rządu po zgonie Marszałka Piłsudskiego 61 61
55 Odezwa organizacji polskich w Chicago i okolicy 62 62
56 Całe Niemcy żywo dotknięte śmiercią Marszałka Piłsudskiego 63 63
57 Fanfara Naczelnikowi Polski 64 64
58 Cała Francja chyli czoło przed trumną wielkiego żołnierza 65 65
59 Odezwa organizacji polskich w Chicago i okolicy 66 66
60 Uroczystości pogrzebowe w stolicy 67 68
61 Londyn powitał z zadowoleniem wybór gen. Rydza-Śmigłego na miejsce Piłsudskiego 69 69
62 Ukraińcy, Żydzi, Niemcy łączą się w żałobie narodu polskiego 70 70
63 Odezwa Światowego Związku Polaków do wszystkich Polaków z zagranicy 71 71
64 Odezwa organizacji polskich w Chicago i okolicy 72 72
65 Wszystkie organizacje wezmą udział w akademii żałobnej ku czci wielkiego Wodza 73 73
66 U trumny Józefa Piłsudskiego milkną wszelkie nieporozumienia 74 74
67 Strata Polski 75 75
68 Pogrzeb Marszałka Piłsudskiego będzie największym, jaki zna historia Polski 76 76
69 Odezwa Światowego Związku Polaków do Polaków z zagranicy 77 77
70 Marszałek Piłsudski jakiego znałem 78 78
71 Plany największego pogrzebu dla Piłsudskiego 79 79
72 Zwłoki Marszałka w Katedrze 80 80
73 Zgon Piłsudskiego w opinii prasy obcej 81 81
74 Nad trumną ukochanego wodza narodu 82 82
75 Jak prasa polska w Ameryce doniosła o śmierci Marszałka 83 83
76 Myśli ulotne na temat opinii innych pism polskich 84 84
77 Józef Piłsudski 85 85
78 Polska kroczy drogą wskazaną przez Wodza 86 86
79 Marszałek Józef Piłsudski wśród ludzi historii 87 87
80 Józef Piłsudski w opinii swych przeciwników 88 88
81 Marszałek Piłsudski w roku 1920 wita nuncjusza Rattiego 89 89
82 Marszałek Piłsudski z córeczkami 90 90
83 Pogrzeb Marszałka 91 91
84 Ku chwale Ojczyzny 92 92
85 Zagranica o śmierci Marszałka Polski 93 93
86 Gen. Rydz-Śmigły przeciwnikiem programu współpracy z Berlinem 94 94
87 Zgon Piłsudskiego 95 95
88 Niemcy wyrażają głęboki żal z powodu śmierci Marszałka 96 96
89 Z cudzej grzędy 97 97
90 Wstrzymajcie się od uciech 98 98
91 Stolica żegna Marszałka 99 99
92 Józef Piłsudski 100 100
93 Z cudzej grzędy 101 101
94 Marszałek Piłsudski nie był dyktatorem 102 102
95 Po śmierci Piłsudskiego 103 103
96 Z Klubu wielkopolan, ślązaków i pomorzan 104 104
97 Kolekcja wycinków z prasy chicagoskiej Zofii i Wacława Gawrońskich 105 135
98 Kolekcja wycinków z prasy chicagoskiej Zofii i Wacława Gawrońskich 136 176
99 Kolekcja wycinków z prasy chicagoskiej Zofii i Wacława Gawrońskich 177 207
100 Kolekcja wycinków z prasy chicagoskiej Zofii i Wacława Gawrońskich 208 232