Back

Folder: 701/1/98

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titleOdpisy listów Piłsudskiego z lat 1895-1909, drukowane w "Niepodległości" - tomy XI-XIX (część I: lata 1895-1902)
Folder description1978 1986; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pol.
Dates 1978 - 1986

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/98

No. Title Page from Page to
1 Listy Józefa Piłsudskiego z okresu jego pracy w PPS 1 4
2 Listy Józefa Piłsudskiego z okresu PPS 1898-1904 5 27
3 Listy Józefa Piłsudskiego z 1899 roku 28 65
4 List Piłsudskiego do towarzyszy w Londynie 66 66
5 List Piłsudskiego do towarzyszy w Londynie 67 73
6 List do towarzyszy w Londynie 74 78
7 List Piłsudskiego do Leona Wasilewskiego 79 84
8 List Piłsudskiego do towarzyszy w Londynie 85 87
9 List Piłsudskiego do towarzyszy w Londynie 88 90
10 List Piłsudskiego do Stanisława Wojciechowskiego 91 94
11 List Piłsudskiego do towarzyszy w Londynie 95 98
12 Pismo Piłsudskiego do towarzyszy w Londynie 99 99
13 List do towarzyszy w Londynie 100 106
14 List do towarzyszy w Londynie 107 110
15 List do towarzyszy w Londynie 111 115
16 List do towarzyszy w Londynie 116 117
17 Dwa listy do towarzyszy w Londynie 118 124
18 Krótki opis losów Piłsudskiego i jego żony po aresztowaniu 125 126
19 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 127 129
20 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 130 130
21 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 131 133
22 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 134 134
23 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 135 136
24 Prawdopodobnie list Piłsudskiego do Jodki-Narkiewicza 136 136
25 List Piłsudskiego najprawdopodobniej do Jędrzejowskiego 137 138
26 List Piłsudskiego prawdopodobnie do Jędrzejowskiego 139 140
27 Wprowadzenie Wacława Jędrzejewicza do listów Piłsudskiego z okresu P.P.S. 141 143
28 List Piłsudskiego do Kazimierza Kelles-Krauza 144 148
29 List Piłsudskiego do Kazimierza Kelles-Krauza 148 150
30 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 151 153
31 List Piłsudskiego do towarzyszy w Londynie 154 155
32 List Piłsudskiego zapewne ze Lwowa 156 157
33 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 158 159
34 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 159 161
35 List Piłsudskiego do Londynu 162 166
36 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 167 169
37 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 170 170
38 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 171 174
39 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 175 175
40 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 176 180
41 List Piłsudskiego towarzyszy w Londynie 181 184
42 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 185 189
43 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 190 195
44 Uzupełnienie do listu Piłsudskiego do Jedrzejowskiego 196 203
45 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 204 208
46 List Piłsudskiego do towarzyszy w Londynie 209 214
47 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 215 218
48 List Piłsudskiego do towarzyszy w Londynie 219 221
49 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 222 225
50 List Piłsudskiego do towarzyszy w Londynie 226 231
51 List Piłsudskiego do towarzyszy w Londynie 232 238
52 List Piłsudskiego do Jodko-Narkiewicza 239 242
53 List Piłsudskiego do towarzyszy w Londynie 243 244
54 List Piłsudskiego do Jędrzejowskiego 245 245