Back

Folder: 701/11/7

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsPoselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro
Folder titleKorespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z M.S.Z. w Warszawie- Wydział Prasowy
Folder descriptionpolski, hiszpański
Dates 1930 - 1931

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/11/7

No. Title Page from Page to
1 Okładka teczki 1 2
2 List o odnalezieniu nowego mazurka Fryderyka Chopina 3 5
3 Artykuł "Dlaczego P. Minister nie przyjechał na koloję Iraty?" 6 7
4 Pismo do kolonistów polskich w kolonii Iraty, Parana 8 8
5 Sprawa depesz agencji Havas o procesie więźniów politycznych 9 16
6 Rękopis pisma do Franciszka Sokala, delegata przy Lidze Narodów 17 18
7 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 19 19
8 Pismo do konsulatu R.P. w Kurytybie 20 20
9 Pismo do Franciszka Sokala Posła R.P. i Delegata przy Lidze Narodów w Genewie 21 23
10 Pismo do Tancredo Soaresa de Souzy 24 24
11 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 25 26
12 Pismo do Franciszka Sokala Posła R.P. i Delegata przy Lidze Narodów w Genewie 27 27
13 Pismo do Tancredo Soaresa de Souzy 28 29
14 Materiały do albumu "Brasil novo" 30 36
15 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 37 38
16 Pismo do redakcji Monitor Mercantil 39 44
17 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 45 45
18 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 46 48
19 Pismo do kapitana M.B. Lepeckiego 49 52
20 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 51 51
21 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 53 57
22 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 54 54
23 Pismo do redakcji Correio da Manha 58 59
24 Korespondencja w sprawie rzekomego wywiadu z Józefem Piłsudskim 60 71
25 Korespondencja z prof. Bruno Lobo 72 83
26 Pismo do redakcji "Polacy Zagranicą" 84 92
27 Pismo do Agencia Brasileira 93 102
28 Wycinek artykułu "O 25 anniversario de sua fundação" 95 95
29 Pismo do Brazilia Ligo Esperantista 96 96
30 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 97 97
31 Pismo do Brazilia Ligo Esperantista 98 98
32 Pismo do profesora Odona Bujwida 103 108
33 Pismo do Konsulatu R.P. w Sao Paulo 109 112
34 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Prasowego 113 118
35 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 117 117
36 Pismo w sprawie Biura Propagandy Medycyny Polskiej 119 131
37 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 121 121
38 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 122 122
39 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 127 130
40 Kalendarz uroczystości, imprez sportowych na sezon zimowy 1931/32 132 145
41 Statut nagrody im. Dr. Tadeusza Grabowskiego 147 147
42 Pismo do Tadeusza Grabowskiego 148 148
43 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 149 149
44 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 150 150
45 Pismo do Curitiba Foot Ball Club 151 151
46 Pismo do Konsulatu R.P. w Kurytybie 152 162
47 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 153 153
48 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Departamentu Konsularnego 154 157
49 Pismo do Konsulatu R.P. w Kurytybie 158 158
50 Pismo do Konsulatu R.P. w Kurytybie 159 159
51 Artykuł "A Polonia e o Marechal Pilsudski" 160 160
52 Pismo do Wojciecha Szukiewicza 163 165
53 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 166 166
54 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 167 179
55 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 168 168
56 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 169 170
57 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 171 171
58 Pismo do ambasadora Francji Alberta Kammerera 172 172
59 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 173 174
60 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii 175 176
61 Telegram do statku szkolnego Dar Pomorza 177 177
62 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 180 183
63 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 181 182
64 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Prasowego 185 185
65 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Osobowego 186 187
66 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 188 188
67 Brudnopis pisma do Polskich Linii Lotniczych Lot 189 190
68 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 191 192
69 Pismo do Polskich Linii Lotniczych Lot 193 193
70 Wycinek artykułu "Tryjumf polskiego lotnika" 194 194
71 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii 195 206
72 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii 197 202
73 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 200 201
74 Pismo do Alberto Couto Fernandesa, prezesa Brazylijskiej Ligi Esperantystów 203 203
75 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 207 213
76 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 208 208
77 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 209 210
78 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 211 211
79 Depesza otrzymana w Rio de Janeiro 214 214
80 Rękopisy pism do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Redakcji Biblioteki Albumów i Reprodukcji 215 216
81 "Recenzja A. Nowińskiego w Przeglądzie Wieczornym" 217 217
82 Reklama albumu "Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie" 218 221
83 Pismo do Redakcji "Bibljoteki Albumów i Reprodukcji" 222 223
84 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 224 224
85 Recenzja w "Rzeczypospolitej" No 271, J. Sokolicz-Wroczyńskiego 225 225
86 Recenzja p. Z. Dąbickiego w "Kurjerze Warszawskim" no 304, r. 1929. 226 226
87 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 227 227
88 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 228 228
89 Pismo do Redakcji "Bibljoteki Albumów i Reprodukcji" 229 229
90 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Prasowego 230 230
91 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 231 232
92 Sprawozdanie szczegółowe z akcji propagandowej dzisięciolecia roku 1920 zagranicą 233 246
93 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 247 247
94 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 248 248
95 Pismo do Jana Chorośnickiego, redaktora "Gazety Polskiej w Brazylii" 249 251
96 Pismo do księdza Jana Pałki, redaktora czasopisma Lud w Kurytybie 252 267
97 Pismo do Cesara Pereiry de Souzy 268 270
98 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 271 279
99 Pismo do Poselstwa Polskiego w Brazylii 280 283