Back

Folder: 701/111/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
Folder titleInstrukcje organizacyjne
Folder description1942 1943; poszyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pol.
Dates 1942 - 1943

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/111/1

No. Title Page from Page to
1 Wykaz numerów akt wychodzących. 2 2
2 Instrukcja dla Ekspozytury "Estezet". 3 3
3 Projekt instrukcji dla Ekspozytury "Estezet". 4 5
4 Instrukcje dla Placówki Wywiadowczej nr 1 Ekspozytury "Estezet". 6 8
5 Depesza od Zastępcy Szefa Sztabu Naczelnego Wodza. 9 9
6 Pismo Szefa Wywiadu. 10 10
7 Instrukcja organizacyjna i plan pracy Ekspozytury "Estezet" Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza oraz jej placówek wywiadowczych. 11 25
8 Pismo poprzedzające załącznik-uzupełnienie do "Instrukcji organizacyjnej i planu pracy Ekspozytury "Estezet" Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza oraz jej placówek wywiadowczych". 26 26
9 Załącznik A do "Instrukcji organizacyjnej Ekspozytury "Estezet" Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza". 27 27
10 Tymczasowa instrukcja dla placówki "Mackay". 28 32
11 Zadania do referatu ukraińskiego, chorwackiego i rosyjskiego na terenie Chicago, Illinois. 33 34
12 Zadania do referatu niemieckiego i austriackiego na terenie Chicago, Illinois. 35 36
13 Zadania referatu polskiego na Chicago. 37 37
14 Tymczasowe wytyczne dla badania zagadnienia litewskiego. 38 39
15 Dodatkowe tymczasowe wytyczne dla badania zagadnienia litewskiego, udzielone placówce "Mackay" przez prof. K. Jędrzejewskiego w dniu 22.04.1942. 40 41
16 Problemy wchodzące w zakres referatu czeskiego i słowackiego. 42 42
17 Tymczasowe wytyczne finansowe (rodzaje wydatków). 43 43
18 Potwierdzenie treści depeszy nr 854. 44 44
19 Tabela płac pracowników Ekspozytury "Estezet". 45 45
20 Podział zadań i kompetencji Attachés Wojskowych i Ekspozytury "Estezet". 46 48
21 Pismo przewodnie dotyczące ponownego wysłania odpisu pisma Szefa Sztabu Naczelnego Wodza. 49 49
22 Prośba podpułkownika L. Sadowskiego w związku z obsadą placówek na Bliskim Wschodzie. 55 55
23 Wstępny projekt reorganizacji Ekspozytury "Estezet". 56 62
24 Wniosek odnośnie organizacji i składu osobowego komórki w biurze pana pułkownika L. Mitkiewicza. 63 63
25 Wniosek odnośnie organizacji usamodzielnionej komórki południowoamerykańskiej. 64 64
26 Uwagi odnośnie przydatności i możliwości użycia personelu Ekspozytury. 65 66
27 Uzupełnienie do załącznika do pisma L. 478/43. 67 67
28 Wyciąg z dziennika rozkazów Naczelnego Wodza i Ministra Obrony Narodowej. 68 73
29 Pismo przewodnie do Zastępcy Szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Waszyngtonie. 74 74
30 Pismo do Szefa Oddziału Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza. 75 79
31 Wniosek reorganizacji Ekspozytury "Estezet". 80 81
32 Projekt instrukcji organizacyjnej dla Placówki wywiadowczej Oddziału Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza w Nowym Jorku. 82 86
33 Miesięczny Preliminarz Budżetowy Placówki w Nowym Jorku. Budżet Minimalny. 87 87
34 Preliminarz wydatków na uposażenie kontraktowych urzędników cywilnych. 88 88
35 Preliminarz wydatków na uposażenie oficerów. 89 89
36 Pismo do Szefa Oddziału Specjalnego Sztabu Naczelnego Wodza. 90 90
37 Zarządzenia Szczegółowe dla Szefa "Estezet". 91 93
38 Pismo do Szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. 94 95
39 Pismo do Szefa Oddziału Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza. 96 97
40 Preliminarz budżetowy biura Zastępcy Szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Waszyngtonie. 98 98
41 Preliminarz budżetowy biura Zastępcy Szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Waszyngtonie. 99 99
42 Preliminarz budżetowy biura Zastępcy Szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Waszyngtonie. 100 100
43 Pismo do Szefa Ekspozytury "Estezet" w Nowym Jorku. 101 101
44 Pismo dotyczące stosunku do służby wojskowej pracowników Ekspozytury. 102 103
45 Karta ewidencyjna szeregowego. 104 104
46 Wytyczne do studium prasy. 105 107
47 Pismo do Zastępcy Szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Waszyngtonie. 108 108
48 Uzupełnienia do projektu reorganizacji placówki w Nowym Jorku. 109 111
49 Uzupełnienia i poprawki do projektu instrukcji organizacyjnej dla placówki Ekspozytury w Nowym Jorku. 112 113
50 Notatka dla pana pułkownika dyplomowanego Leona Mitkiewicza. 125 126
51 Pismo do Szefa Oddziału Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza. 127 127
52 Sprawa etatu Michała Pilarskiego. 128 129
53 Decyzja w sprawach finansowych. 130 130
54 Odpowiedź pułkownika Mitkiewicza w sprawie zakresu działalności komórki studiów. 131 131
55 Pismo Szefa Ekspozytury w związku z reorganizacją. 132 132
56 Pismo do Szefa Ekspozytury "Estezet". 133 135
57 Depesza od Szefa Oddziału Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza. 136 136
58 Instrukcja organizacji i pracy Samodzielnej Placówki Wywiadowczej "Estezet". 137 146
59 Wzór deklaracji. 147 147
60 Karta ewidencyjna pracownika Ekspozytury. 148 148
61 Schemat budżetu Placówek Wywiadowczych. 149 150
62 Odpis dziennika kasowego za miesiąc styczeń 1943. 151 151
63 Wzór dowodu zamiany. 152 152
64 Wzór deklaracji wypłaty. 153 153
65 Instrukcja organizacji i pracy Placówki Wywiadowczej "Sabanilla". 154 160
66 Kod do listów handlowych przesyłanych pocztą lotniczą. 166 166
67 Instrukcja organizacji i pracy placówki wywiadowczej "Salvador". 167 174
68 Instrukcja organizacji i pracy Samodzielnej Placówki Wywiadowczej "Manchester". 180 186
69 Uzupełnienie instrukcji. 192 195
70 Depesza od Szefa Oddziału Wywiadowczego. 196 196
71 Instrukcja o gospodarce pieniężnej z dotacji Oddziału Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza dla Biura Zastępcy Szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Waszyngtonie. 197 197
72 Pismo Zastępcy Szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Waszyngtonie. 198 198
73 Pismo do Szefa Oddziału Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza. 199 200
74 Pismo w sprawie instrukcji organizacji i pracy placówki "Manchester". 201 201
75 Depesza do Szefa Oddziału Wywiadowczego. 202 202
76 Pismo przewodnie do instrukcji podpisanej przez Naczelnego Wodza. 203 203
77 Pismo do Zastępcy Szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Waszyngtonie. 204 208
78 Pismo do Szefa Oddziału Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza. 209 210
79 Depesza od Szefa Oddziału Wywiadowczego 211 211
80 Pismo w ślad za depeszą nr 2964. 212 212