Back

Folder: 701/111/18

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
Folder titleMateriały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I
Folder descriptionposzyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pol.
Dates 

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/111/18

No. Title Page from Page to
1 Układ Aktów Ameryki Południowej. 1 1
2 Instrukcja organizacji i pracy dla placówki wyw. "Salvador". 2 14
3 Instrukcja organizacji i pracy placówki wywiadowczej "Sabanilla". 15 33
4 Zatwierdzenie rozkazu likwidacji Ekspozytury "Estezet". 34 34
5 Wiadomości z Rio de Janeiro. 35 36
6 Prośba o wyjaśnienia ws. przeniesienia Stefana Fabiszewskiego do Armji Polskiej na Bliskim Wschodzie. 37 37
7 Przejazd samolotem z Brazylii na Bliski Wschód. 38 39
8 Wyjazd na Bliski Wschód Stefana Fabiszewskiego. 40 40
9 Saldo placówki "Sabanilla". 41 43
10 Raport z Placówki "Sabanilla" 44 46
11 Rozliczenie finansowe za październik i listopad w Placówce "Salvador". 47 48
12 Raport kasowy za grudzień 1943r. z Placówki "Sabanilla". 49 50
13 Rozliczenia finansowe z Placówki Salvador" za grudzień 1943r. 51 51
14 Prośba o wyjaśnienia ws. rozliczeń finansowych za listopad i grudzień w Placówce "Sabanilla". 52 52
15 Meldunek o chorobie. 55 55
16 Przygotowania do wyjazdu Stefalla do Cairo i por. Orłowskiego do Buenos Aires. 56 59
17 Korespondencja między Placówką "Sabanilla" a Centralą w Nowym Jorku. 60 62
18 Chodacki Marian obejmuje kierownictwo Placówki "Estezet". 63 64
19 Korespondencja z kierownictwem Placówki "Sabanilla" ws. m.in. nowego kierownictwa w "Estezet". 65 65
20 Określenie warunków dalszej współpracy. 66 66
21 Meldunki z Placówki "Sabanilla". Listy pokrywkowe do Kierownictwa Marynarki Wojennej w Londynie. 68 74
22 Rozliczenia finansowe z Placówką "Salvador". 75 75
23 Rozliczenia finansowe z Placówką "Sabanilla". 76 76
24 Otrzymanie poborów w Placówce "Sabanilla". Działalność ppor. Karola Orłowskiego, Stefalla, Stanisławskich. Raport sytuacyjny. 77 79
25 Sprawa wyjazdu na Bliski Wschód 80 82
26 Odrzucenie wniosku Stefala o przeniesienie agenta Łodzianina w charakterze obserwatora na teren Chile. 83 83
27 Korekty w rozliczeniach kasowych z Placówką "Sabanilla". List prywatny Hudsona do Pedro. 84 87
28 Prośba o doręczenie listu do Hetmanicza Daniło Skoropadskiego w Londynie. 88 89
29 Raport z podróży służbowej Kierownika Placówki do Curitiba, Paranagua, Sao Paulo i Santos. 90 93
30 Prośba Stefalla o przejazd na Bliski Wschód. 94 94
31 Akcja rekrutacyjna ws. wysyłania ochotników brazylijskich do Wielkiej Brytanii. 95 95
32 Krytyczna ocena wyników pracy Kierownika Placówki "Sabanilla". 96 97
33 Wiza Egipska dla pułk. Fabiszewskiego. Obrona Pedro. Likwidacja rekrutacji w Brazylii. 98 104
34 Por. Pawłowicz -strata rzeczy prywatnych. 105 105
35 Wypłata zaliczki dla ppłk. Fabiszewskiego. 106 106
36 List do Skoropadskiego - przesłanie. 107 107
37 Raport sytuacyjny Placówki "Sabanilla" za luty 1944r. 108 111
38 Nabycie dla Placówki "Salvador" maszyny do pisania. 112 112
39 Por. Orłowski, nowym kierownikiem Placówki "Salvador". 113 115
40 Rozliczenia finansowe: pobory, koszty podróży oraz wytyczne dla Palcówki "Salvador". 116 116
41 Prośba o zwrot odpisów kwitowych, rozliczeń kasowych "Spryciarza" za marzec 1944r. Opowiedzi na problemy zawarte w raporcie organizacyjnym. 117 117
42 Reakcja Hudsona na rezygnację z pełnienia funkcji przez Konrada. 118 118
43 Raport z Placówki "Sabanilla" do Centrali w Nowym Jorku. 119 121
44 Raport z Placówki "Sabanilla" do Kierownika Placówki "Estezet". 122 124
45 Odpis depeszy oraz meldunku Orłowskiego do Szefa O.II. Sztabu N.W. 125 127
46 Podanie do wiadomości i przestrzegania odpisu rozkazu Centrali. 128 128
47 Zastrzeżenia co do karygodnego zachowania oficerów służby. 129 129
48 Inf., m.in. o mianowaniu ppor. Lubicz - Orłowskiego Ludwika Karola na porucznika w korpusie oficerów kawalerii. 130 131
49 Parafrazy treści depeszy między Placówką "Salvador" a Centralą , "Estezet". 133 133
50 List Lenartowicza ws. zapewnienia pełnienia obowiązków służbowych do momentu wyjazdu. 134 134
51 Kontakt Pedro z Placówki "Sabanilla" z Kierownikiem Placówki "Estezet" ws. rozliczeniowych i organizacyjnych. 135 137
52 Rozliczenie finansowe za marzec 1944r. wysłane do kierownictwa Placówki "Sabanilla". 138 138
53 Rozliczenia finansowe wysłane przez Hudsona do Kierownika Placówki "Salvador". 139 139
54 Depesza m.in. ws. odlotu pułk. Arciszewskiego z Natalu do Londynu w dn. 06.04.1944r. 140 141
55 Meldunek Brunona - opis informatorów. 142 145
56 Nawiązanie współpracy ze Stanisławskimi. 146 146
57 Prośba o informacje ws. Tadeusza Romana. Rozliczenia finansowe z Placówką "Salvador" za marzec 1944r. 147 148
58 Udział Stanisława Fischlowitza w Międzynarodowej Konferencji Pracy w Filadelfii. 149 151
59 Informacja o dniu wylotu (29.04.1944r.); o wycinkach pism z 21 kwietnia 1944r. w korespondencji. 152 152
60 Wątpliwości przy nadawaniu depesz do Waszyngtonu za pośrednictwem "Czesi". 153 153
61 Korespondencja ws. organizacyjnych i sytuacyjnych między Placówkami "Estezet" a "Sabanilla". 154 159
62 Skład Poselstwa Sowieckiego w Montevideo. 160 161
63 Prośba o ograniczenie wydatków osobistych przez "Brunona". 162 162
64 Zgoda na wygłoszenie w Porto Alegre odczytu o Polskiej Marynarce Wojennej. 163 163
65 Wiadomość o depeszy ws.przetransportowania ochotników z Rio de Janeiro drogą lotniczą do Miami. 164 164
66 Uzupełnienie stałej zaliczki Placówki "Salvador". 165 165
67 Uzupełnienie stałej zaliczki Placówki "Sabanilla" 166 166
68 Łączność pomiędzy Londynem a Lizboną. 167 167
69 Kwit zwrotu wpłaconych kwot. 168 168
70 Odmowa wysłania telegramu Poselstwa Polskiego. 169 170
71 Płk dypl. Kara nowym Attache Wojskowym w Rio de Janeiro. 171 171
72 Płk dypl. Kara - nowy przydział na stanowisko Attache Wojskowego w Rio de Janeiro. 172 172
73 Meldunek w sprawie szyfrów. 173 174
74 Brak odpowiedzi ws. daty odlotu 27 ochotników do Miami. 175 175
75 Raporty z prasy ukraińskiej. 176 176
76 Zawieszenie sprawy Kubali na skutek restrykcyjnego cenzurowania poczty dyplomatycznej. 177 177
77 Meldunek Brunona. 178 179
78 Współpraca z obu Stanisławami. 180 181
79 Wskaźnik drożyzny w Argentynie. 182 183
80 Propozycja podwyższenia poborów oficerów i urzędników Placówki "Salvador". 184 185
81 Używanie nowego szyfru. 186 186
82 Korespondencja między Placówką "Sabanilla" a Kierownikiem Placówki "Estezet" ws. sytuacyjnych i organizacyjnych. 187 190
83 Wiadomości uzyskane przez Tomaszewskich w Rio de Janeiro od Spryciarza. 191 192
84 Koncentracja na sprawach komunistycznych i Anty-U.S.A. 193 193
85 Raporty z Placówki "Sabanilla". 194 195
86 Sprawdzenie identyczności kpt. Franza Waltera z fotografią Franza Karla Friedricha Wilhelma Waltera. 196 196
87 Zapomoga na pokrycie strat rzeczy prywatnych, wysłanych statkiem a zatopionych w marcu 1943r. 197 197
88 Książka o zbrodni w Katyniu. 198 199
89 Przesyłka poczty. 200 200
90 Soboliński a akcja ukraińska. 201 202
91 Działalność Ukraińców w Argentynie - informacje. 203 203
92 Propozycja założenia agentury w Porto Alegre 204 205
93 Sprawa charge d'affaire RP w Montevideo. 206 206
94 Nowe zarządzenie finansowe ws. poborów oficerów i pracowników. 207 207
95 Prenumerata tygodnika ukraińskiego "Nasz Kłycz". 208 209
96 Poczta według wykazu zawartości z Placówki "Sabanilla". 211 211
97 Działalność Ukraińców w Ameryce - informacje. 212 212
98 Sowieciarze w Montevideo. 213 213
99 Reorganizacja przez Jankowskiego agentury w Sao Paulo. 214 215
100 Poselstwo Sowieckie w Montevideo. 216 216
101 Tabela uposażenia dla Personelu Placówek. 217 222
102 Tabela uposażenia dla Personelu Placówki "Sabanilla". 223 228
103 Rozliczenia finansowe z "Saltą". 229 229
104 Schwartz Fryderyk - informacje. 230 230
105 Tygodniowa wymiana poczty między Placówkami "Salvador" i "Sabanilla". 231 231
106 Zestawienie kosztów podróży służbowej z Anglii do Argentyny. 241 241
107 Rozliczenie finansowe z Placówką "Salvador". 242 242
108 Uzupełnienie stałej zaliczki Placówki "Sabanilla". 243 243
109 "Biała księga" dot. mordu ofIcerów polskich pod Katyniem. 244 245
110 Pismo do Kierownika Placówki Estezet 246 248
111 Pismo do Kierownika Placówki Estezet 249 249
112 Potwierdzenie odbioru pisma L.dz. 779/44 250 251
113 Pismo do Kierownika Placówki Salvador L. dz. 928/44 252 253
114 List dotyczcy likwidacji tzw. "czarnej magii" 255 255
115 List do Kierownika Placówki Sabanilla 256 256
116 Raport Jankowskiego w sprawie kontaktów z Tomaszewskimi 257 259
117 Pismo do Kierownika Placówki Estezet L.dz. 196/44 260 260
118 Meldunek do Estezet l.dz. 268/44 261 261
119 List do attache wojskowego w Rio dr Janeiro 263 263
120 Pismo do kierownika placwki "Salvador" 264 264
121 List Attache Wojskowego z Rio de Janeiro 265 265
122 Meldunek z placówki Salvador l.dz. 275/44 266 272
123 List do Konrada 273 273
124 Sprostowanie do raportu sytuacyjnego l.dz. 194/44 274 274
125 Pismo do Kierownika Placówki Estezet 275 275
126 List w sprawie raportów operacyjnych 277 277
127 Pismo do Kierownika Placówki "Salvador" l.dz. 1008/44 278 279
128 Pismo do Konrada 280 280
129 Pismo do Kierownika Placówki Estezet l.dz. 212/44 281 281
130 Raport dotyczący żołnierzy brazylijskich na froncie włoskim. 284 284
131 Raport w sprawie przybycia ambasadora brazylijskiego do Waszyngtonu 285 285
132 Pismo do Attache Wojskowego ppłk Stanisława Kary 286 286
133 Pismo do Kierownika Placówki Salvador l.dz. 1049/44 287 287
134 Pismo do Estezet l.dz. 287/44 288 288
135 Pismo do Kierownika Placówki Estezet l.dz. 218/44 289 289
136 Pismo do kieronika Placówki "Sabanilla" l.dz. 1071/44 290 290
137 Pismo do Kierownika Placówki "Salvador" l.dz. 1072/44 291 292
138 Pismo do Estezet l.dz. 291/44 293 293
139 Pismo do kieronika Placówki Estezet L.dz. 222/44 294 294
140 Pismo do Kieronika Placówki Estezet L.dz. 229/44 295 295
141 Pismo do Kierownika Placówki "Salvador" L.dz. 1128/44 296 296
142 Pismo do Attache Wojskowego ppłk Stanisława Kary 297 297
143 Pismo do Kierownika Placówki "Sabanilla" L.dz. 1130/44 298 298
144 Pismo Attache Wojskowego L. dz. 1547/44 299 299
145 Pismo do Placówki Estezet L.dz. 236/44 300 300
146 Pismo do Kierownika Placówki Estezet L.dz. 241/44 301 301
147 Pismo do Placówki Estezet L.dz. 303/44 302 302
148 Pismo do Kierownika Placówki "Salvador" L.dz. 1177/44 303 303
149 Pismo do Kierownika Placówki "Sabanilla" L.dz. 1178/44 304 304
150 Pismo do Attache Wojskowego ppłk Stanisława Kary L.dz. 1194/44 305 305
151 Pismo do Placówki Estezet L.dz. 315/44 306 306
152 Pismo do Kierownika Placówki Estezet L. dz. 247/44 307 307
153 Pismo do Kierownika Placówki Estezet L.dz. 251/44 308 309
154 Pismo do Placówki Estezet L.dz. 313/44 310 310
155 Pismo do Kierownika Placówki Estezet L.dz. 255/44 311 311
156 Pismo do Kierownika Placówki "Salvador" L. dz. 1243/44 i pismo do Placówki Estezet L.dz. 412/Estezet/Fin/Wyw. 312 315
157 Pismo do Kierownika Placówki "Sabanilla" L.dz. 1244/44 316 318
158 Pismo do Szefa Placwówki "Estezet" L.dz. 261/44 320 320
159 List do majora z 27 listopada 1944 322 324
160 List prywatny do Henryka. 325 326
161 Pismo do Attache Wojskowego przy Poselstwie RP L.dz. 5337/Wyw.KW/44 327 327
162 Pismo do Szefa Oddziau Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie L.dz. 1569/44 328 332
163 Pismo do kierownika Placówki "Salvador" L.dz. 1284/44 334 334
164 Pismo do kierownika Placówki "Sabanilla" L.dz. 1285/44 335 335
165 Pismo do Kierownika Placówki "Estezet" L.dz. 267/44 336 336
166 Pismo do Kierownika Placówki "Estezet" L.dz. 268/44 337 337
167 Pismo do Kierownika Placówki "Estezet" L.dz. 273/44 338 338
168 Pismo do Szefa Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza L.dz. 1308/44 339 339
169 List do Majora w sprawie raportów ukraiskich 340 340
170 Wynagrodzenie za usługi wywiadowcze dla Konrada Wrzosa 341 341
171 List z dnia 1 grudnia 1944 do Majora 343 343
172 List do Majora z dnia 1 grudnia 1944 344 344