Back

Folder: 701/111/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
Folder titleMateriały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka I
Folder descriptionposzyt; dokumentacja aktowa; mieszana; polski, niemiecki
Dates 

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/111/19

No. Title Page from Page to
1 Raport dodatkowy o sytuacji w Brazylii za miesiąc grudzień 1943 roku. 2 5
2 Notatka prasowa w sprawie kampanii prasy brazylijskiej przeciwko wydawnictwom "Reader's Didest". 6 7
3 Raport tygodniowy i meldunki służbowe . 8 16
4 Raport w sprawie meldunku Brunona. 17 18
5 Raport sytuacyjny Argentyny za miesiąc listopad 1943 r. 19 25
6 Propaganda niemiecka w Argentynie 26 33
7 Raport sytuacyjny z Brazylii za miesiąc listopad 1943 r. 34 36
8 Notatka służbowa o sytuacji wewnętrznej w Brazylii. 37 38
9 Litwini w Argentynie. 39 44
10 Pismo w sprawie depeszy wysłanej do Centrali " ESTEZET". 45 45
11 Raport tygodniowy z sytuacji w Brazylii. 46 50
12 Notatka prasowa z dzienników brazylijskich. 51 51
13 Raport wojskowo-prasowy za czas od 15 do 30 grudnia 1943 roku. 52 70
14 Raport prasowy ukraiński za czas od 11 do 31 grudnia 1943 roku. 71 75
15 Samolot Messerschmidt - 323. 76 77
16 Sytuacja wojskowa Niemiec i stosunki węgiersko-niemieckie. 78 80
17 Raport sytuacyjny Brazylii za miesiąc grudzień 1943 roku. 81 87
18 Partia Narodowych Demokratów (konserwatyści) w Argentynie. 88 98
19 Alianza Libertadora Nacionalista i uzupełnienie raportu "Organizacje nacjonalistyczne w Argentynie". 99 103
20 Raport sytuacyjny Argentyny za grudzień 1943 r. 104 110
21 Sytuacja plityczna na Wegrzech i na Bałkanach. 111 112
22 Raport prasowo-wojskowy za czas od 1 do 14 stycznia 1944 roku. 113 121
23 Rewolucja w Boliwii z dnia 21 grudnia 1943 roku. 122 129
24 Głosy prasy brazylijskiej w sprawie terytorialnych żądań sowieckich i stosunków polsko-sowieckich. 130 133
25 Raport polityczny o sytuacji w Brazylii od 10.01 do 17.01.1944r. oraz notatki służbowe 134 141
26 Raport o sytuacji w Argentynie za grudzień 1943 roku. 142 144
27 Raport sytuacyjny brazylijski za miesiąc grudzień 1943 roku. 145 149
28 Raport wojskowo-prasowy za czas od 15 do 30 grudnia 1943 roku. 150 162
29 W załączeniu raport o Partii Narodowych Demokratów w Argentynie. 163 163
30 Partia Narodowych Demokratów (Konserwatyści). 164 172
31 W załączeniu raport o "Alianza Libertadora Nacionalista" w Argentynie 173 173
32 Raport o "Alianza Libertadora Nacionalista" w Argentynie 174 177
33 W załączeniu meldunek dot. sytuacji politycznej na Węgrzech, Bałkanach i w Rzeszy. 178 178
34 Odpis meldunku "Brunona" dot. sytuacji politycznej na Węgrzech, Bałkanach i Rzeszy 179 181
35 W załączeniu raport sytuacyjny oraz notatki 182 182
36 List przesyłający prasową ocenę sytuacji Polski 183 183
37 Sytuacja Polski w opinii Brazylii (opinie, prasa, propaganda) 184 186
38 Notatka z rozmowy z Intewentorem dr. Amaral Peixoto 187 188
39 Zamiana na stanowisku szefa bezpieczeństwa San Paulo 190 190
40 Głosy prasy brazylijskiej w sprawie terytorialnych żądań sowieckich i stosunków polsko-sowieckich 192 196
41 W załączeniu raport prasowo-wojskowy argentyński za okres 01-14 styczeń 1944 r. 197 197
42 Raport prasowo-wojskowy za okres 01-14 stycznia 1944 r. 198 204
43 Komunistyczna akcja antypolska w prasie brazylijskiej 205 207
44 Pismo przewodnie przesyłające w załączeniu tygodniową pocztę 212 212
45 List przesyłający w załączeniu notatkę 213 213
46 Notatka dołączona do listu 214 214
47 Sprawy polskie w prasie brazylijskiej 215 216
48 Notatka z rozmowy przeprowadzonej z Ministrem RP w Rio 217 217
49 Brazylia - Rosja - Polska 218 218
50 Działalność agentki nieprzyjacielskiej 220 220
51 Raport Narodowościowy Nr 1/44 221 239
52 Notatka prasowa w związku z zamieszczeniem przez dziennik "La Prensa" wychodzący w Buenos Aires depeszy z Montevideo 241 241
53 Raport: Kryzys polityki zagranicznej Argentyny-zerwanie stosunków 242 242
54 Raport: Sytuacja wojenna na froncie wschodnim 243 243
55 Odpis raportu: Rewolucja w Boliwii i rola Argentyny w jej wywołaniu 245 252
56 Raport Stefala 253 253
57 Raport prasowy ukraiński za okres od 1 do 28 stycznia 1944 r. 256 261
58 Streszczenia artykułów wydrukowanych przez prasę ukraińską w Argentynie za okres od 1 do 28 stycznia 1944 r. 262 275
59 Raport "Łodzianina" 286 286
60 Raport "Łodzianina" za miesiąc styczeń w sprawie utworzenia w Montevideo koalicji opozycji paragwajskiej 287 287
61 Notatka prasowa - Antypolska akcja komunistyczna w prasie brazylijskiej 288 290
62 Raport: angielski Korpus Konsularny w Sao Paulo a sprawa granicy polsko-sowieckiej 291 291
63 Raport o stosunku Litwinów brazylijskich do aktualnych zagadnień politycznych 292 292
64 Notatka w sprawach politycznych międzynarodowych 293 294
65 W załączeniu tygodniowy raport wraz z meldunkami 295 295
66 Notatka z rozmowy z Ministrem RP w dn. 04 luty 1944 r. 296 296
67 Brazylia-Rosja. Ocena przemówienia Mołotowa z dn. 4 lutego 1944 r. odnośnie "wyzwolenia 16 republik" 297 298
68 Ocena wypadków w Argentynie 299 299
69 Operacje bankowe między rządem hiszpańskim i ambasadą hiszpańską w Buenos Aires (opłacanie sieci niemieckich agentów w Rio de Janerio i całej Brazylii) 300 300
70 Uzupełnienie meldunku dot. poglądów politycznych radcy poselstwa holenderskiego G. von Haersma de With 301 301
71 W załączeniu dwa meldunki agenta "120" podpisane przez Kierownika Placówki "ESTEZET" 302 302
72 Raport w sprawie sytuacji wojennej na froncie wschodnim 303 304
73 Raport sytuacyjny za miesiąc styczeń 1944 r. 307 317
74 Raport agenta pseudonim "120" 318 318
75 Meldunek: Zerwanie stosunków Argentyny z Węgrami, Rumunią, Francją i Bułgarią. 319 319
76 Raport sytuacyjny Nr 1/44 za miesiąc styczeń i pierwszą połowę lutego 1944 r. 320 326
77 W załaczeniu tygodniowa poczta 327 327
78 Meldunek: Stosunek Ministerstwa Wojny Argentyny do Prezydenta Republiki Vargasa na tle okólnika zakazującego oficerom grę w kasynach gry 328 329
79 Meldunek: Rosja, komunizm i opinia brazylijska (na tle decyzji sowieckiej o "samodzielności" szesnastu republik Związku Sowieckiego) 330 332
80 Meldunek w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Brazylią i Rosja; sprawa gen. Goes Monteiro 333 334
81 Meldunek: Wstrzymanie kampanii tygodnika "DIRETRIZES" przeciw Polsce 335 335
82 Meldunek: Nemo Canabarro Lucas, korespondent pisma "A Noite" w Londynie 336 336
83 Wyciągi z prasy brazylijskiej dot. komunistycznej akcji antypolskiej w Brazylii 337 337
84 Raport nt komunistycznej akcji antypolskiej w prasie brazylijskiej 338 340
85 W załączeniu sprawozdanie sytuacyjne dot. spraw polskich na terenie Argentyny 341 341
86 Meldunek: Stosunek Żydów w Argentynie do spraw polskich 346 347
87 W załączeniu okresowe sprawozdanie sytuacyjne dot. działalności Ukraińców na terenie Argentyny 348 348
88 Sprawozdanie: Ukraińcy w Argentynie 349 352
89 Raport wojskowo-prasowy argentyński za okres od 14 do 30 stycznia 1944 r. 353 353
90 Raport prasowo-wojskowy za okres od 14 do 30 stycznia 1944 r. 354 361
91 Meldunek agenta pseudonim "120" dot. sytuacji w Argentynie 362 362
92 Meldunek: Zerwanie stosunków Argentyny z Węgrami, Rumunią i Bułgarią 363 363
93 Meldunek: Niedyskrecje i wyciekanie poufnych informacji 364 365
94 W załączeniu do wiadomości Poselstwa poufne informacje dot. Izaaka Rosentretera 366 366
95 Informacje nt. Izaaka Rosentratera 367 368
96 Odpis listu Izaaka Rosentretera skierowany do Mirosława Arciszewskiego Ministra, Posła RP w Buenos Aires 369 370
97 Odpis meldunku Neumann'a referenta paszportowego Konsulatu skierowany do Konsula Generalnego w sprawie wystawienia polskiego paszportu 371 371
98 Raport prasowo-wojskowy za okres od 01 do 15 lutego 1944 r. 372 380
99 Raport Narodowościowy Nr 2/44 381 388
100 Odpis listu prywatnego płk. dypl. Kowalewskiego z Lizbony do posła Arciszewskiego 389 389
101 List prywatny skierowany do posła M. Arciszewskiego 390 391
102 Raport: Stosunek Brazylii do Sowietów 392 393
103 Uzupełnienie do raportu: Stosunek Brazylii do Sowietów 394 400
104 Różne wiadomości z Brazylii (od informatorów terenowych) 401 403
105 Raport: O nastrojach kolonii polskiej w Paranie i Santa Catarina 404 408
106 Meldunek: Wywiad niemiecki w Argentynie (organizacja, metody i technika-na podstawie policyjnych komunikatów, ogłoszonych w prasie w ciągu m. lutego 1944 r.) 409 415
107 Nacjonalizm w Ameryce Południowej (przyczynek do studiów) 416 430
108 Raport sytuacyjny za drugą połowę lutego 1944 r. 431 439
109 W załączeniu tygodniową pocztę (pismo z dn. 18 lutego 1944 r., L.dz. 257/44) 440 440
110 Argentyna (ocena meksykańska) 441 441
111 Joaquim Eulalio - informacje dot. byłego ministra Brazylii przy rządzie RP 442 442
112 Orlando Arruda - były sekretarz poselstwa Brazylii w Warszawie i były konsul w Walencji 443 443
113 Jose Caballero (w Argentynie) - były sekretarz poselstwa argentyńskiego w Warszawie 444 444
114 Sprawy polskie i Żydzi 445 447
115 Raport sytuacyjny argentyński za miesiąc styczeń i połowę lutego 1944 r. 455 455
116 Raport sytuacyjny za miesiąc styczeń i połowę lutego 1944 r. 456 460
117 W załączeniu raport prasowo-wojskowy argentyński za okres od 1 do 15 lutego 1944 r. opracowany na podstawie meldunków placówki "Salvador" 461 461
118 Raport prasowo-wojskowy za okres od 1 do 15 lutego 1944 r. 462 467
119 W załączeniu sprawozdanie sytuacyjne okresowe z działalności Ukraińców na terenie Argentyny 468 468
120 Sprawy Ukraińskie w Argentynie 469 472
121 W załączeniu odpisy meldunków agenta pseudonim "120" dot. nastrojów wśród Niemców w Argentynie oraz szpiegostwa osi w Argentynie 473 473
122 Odpis meldunku "Brunona" - Nastroje wśród Niemców w Argentynie 475 475
123 Raport sytuacyjny argentyński za drugą połowę lutego 1944 r. 476 476
124 Raport sytuacyjny za drugą połowę lutego 1944 r. 477 483
125 Raport o Niemcach antynazistach w Brazylii 484 485
126 Raport Frederico Kniestedt Szefowi Policji stanu Rio Grande de Sul po podróży odbytej w lipcu i sierpniu 1943 r. po Brazylii 486 494
127 W załączeniu przekład z języka portugalskiego Manifestu Komunistycznego 495 495
128 Przekład z języka portugalskiego Manifestu Komunistycznego 496 502
129 Pismo przewodnie wraz z załącznikami przesyłające fotostatyczną odbitkę Manifestu Komunistycznego wydanego w Brazylii w języku portugalskim 503 508
130 Raport sytuacyjny za miesiąc luty 1944 r. 509 522
131 Raport prasowy ukraiński za okres od 28 stycznia do 28 lutego 1944 r. wraz z załącznikami 528 533
132 Załączniki do raportu: streszczenia artykułów z prasy ukraińskiej w Argentynie za okres od 28 stycznia do 28 lutego 1944 r. 534 544
133 Meldunek: Różne wiadomości z Brazylii (od informatorów terenowych) 548 553
134 Raport prasowo-wojskowy za okres od 15 do 29 lutego 1944 r. 554 561
135 Raport ogólno-prasowy (półroczny) 562 564
136 Raport "Łodzianina" za miesiąc luty 1944 r. (L.dz. 307/44) 565 565
137 Raport za miesiąc luty 1944 r. 566 566
138 Meldunek skierowany do ESTEZET (L.dz. 308/44) 567 567
139 Meldunek podpisany przez ppor. dra Orłowskiego z placówki "Salvador" skierowany do ESTEZET (L.dz. 309/44) 568 568
140 Meldunek skierowany do ESTEZET (L.dz. 310/44) 569 569
141 Meldunek podpisany przez ppor. dra Orłowskiego z placówki "Salvador" skierowany do ESTEZET (L.dz. 311/44) 570 570
142 Notatka obrazująca sytuację rządu w Argentynie 571 571
143 Notatka podpisana przez ppor. dr. Orłowskiego obrazująca sytuację w Argentynie 572 573
144 Sytuacja polityczna Argentyny w opinii dyplomatów osi 574 574
145 Raport "Brunona": Sytuacja i nastroje Niemców w Argentynie 575 576
146 Notatka w sprawie akcji antypolskiej wraz z odpisem projektu zorganizowania polskiej placówki propagandowej 577 577
147 Akcja antypolska (dot. Tadeusza Szulca) 578 578
148 Sprawy prasowe i propagandowe 579 579
149 Polska placówka propagandowa na terenie Brazylii 580 584
150 Meldunek podpisany przez Kierownika Placówki ESTEZET dot. wywiadu niemieckiego w Argentynie w świetle doniesień prasowych 585 591
151 Raport w sprawie nastrojów panujących wśród kolonii polskiej w Brazylii 592 592
152 Raport: Nastroje kolonii polskiej w Paranie i St. Catarinie 593 596
153 Meldunek dot. zainteresowania angielskiego wywiadu polskimi obywatelami 597 597
154 Opracowanie dot. nacjonalizmu w Ameryce Południowej 598 598
155 Nacjonalizm w Ameryce Południowej (Przyczynek do studiów) 599 610
156 Dwa raporty z prasy ukraińskiej w Argentynie za okres listopad i grudzień 1943 r. oraz za styczeń i luty 1944 r. 611 611
157 Raport prasowy ukraiński za okres od 1 do 28 stycznia 1944 r. 612 620
158 Raporty: Sytuacja w Argentynie 637 639
159 W załączeniu raport agenta "120" o sytuacji i nastrojach panujących wśród Niemców przebywających w Argentynie 640 640
160 Meldunek podpisany przez ppor. dra Orłowskiego z placówki "Salvador" informujący o aresztowaniu przez policję w Buenos Aires Michała Skowronka, Polaka związanego z działalnością komunistyczną 643 643
161 W załączeniu wycinki prasowe dot. zagadnień ekonomicznych Rzeszy 644 644
162 Wycinki prasowe dot. zagadnień ekonomicznych Rzeszy 645 647
163 Meldunek podpisany przez ppor. dra Orłowskiego z placówki "Salvador" skierowany do Placówki ESTEZET w sprawie cofnięcia koncesji agencjom argentyńskim "Prensa Unida" oraz "Prensa Asociada" 648 648
164 Załącznik Nr 1 do Raportu prasowo-wojskowego za okres od 1 do 10 marca 1944 r. 671 671
165 Załącznik Nr 2 do Raportu prasowo-wojskowego za okres od 1 do 10 marca 1944 r. 672 672
166 W załączeniu dwa wycinki prasowe wraz z tłumaczeniem zamieszczone w "Argentinisches Tageblatt" 673 673
167 Artykuł pt. "Ostatnie niemieckie wysiłki" zamieszczony w "Argentinisches Tageblatt" z dn. 13 marca 1944 r. 674 674
168 Raport: Pierwsze echa okupacji Węgier 682 682
169 Raport: Sytuacja polityczna w Argentynie 683 685
170 Notatka służbowa dot. buntu w Wojskowym Centrum Wyszkolenia oraz rozruchów żywnościowych w Rio de Janeiro 686 687
171 W załączeniu raport z prasy ukraińskiej w Argentynie za okres od 28 stycznia do 28 lutego 1944 r. opracowany przez placówkę "Salvador" 688 688
172 Raport prasowy ukraiński za okres od 28 stycznia do 28 lutego 1944 r. 689 693
173 Meldunek o przyjeździe do Urugwaju posła sowieckiego i zjazdu przywódców komunistycznych 694 694
174 W załączeniu raport sytuacyjny z Brazylii za miesiąc luty 1944 r. opr. na podstawie materiałów placówki "Sabanilla" 695 695
175 Raport sytuacyjny z Brazylii za miesiąc luty 1944 r. 696 701
176 Notatka z informacji placówki "Sabanilla" dot. byłych oficerów Wojsk Polskich, pozostających na służbie w "armii polskiej" zorganizowanej przez Sowietów 702 702
177 Informacja o "armii polskiej" w Rosji Sowieckiej oprac. na podstawie materiałów placówki "Sabanilla" 707 707
178 Meldunek por. dra Orłowskiego z placówki "Salvador" przesyłający w zał. formularz do wypełnienia przy przyjmowaniu na tzw. "Deutsche Volksliste" rozdawany przez kancelarię Ambasady Niemieckiej w Buenos Aires 709 711
179 Raport wojskowo-prasowy za okres od 10 do 20 marca 1944 r. 712 716
180 Meldunek podpisany przez Brunona dot. sprawy Semsey'a oraz stosunków w Ambasadzie i kolonii francuskiej 719 719
181 W załączeniu końcowy raport za miesiąc marzec oraz notatki (L.dz. 377/44) 722 722
182 Raport: Zagadnienia angloamerykańskie w Brazylii, polityka Brazylii i sprawa interesów Polski 723 738
183 Raport: Sytuacja polityczna Brazylii 739 740
184 W załączeniu meldunek agenta "120" dot. okupacji Węgier przez Niemcy 745 745
185 Meldunek ws. aresztowania niemieckich agentów w Buenos Aires 752 752
186 Meldunek w sprawie hrabiego Semsey'a oraz stosunków w Ambasadzie francuskiej (Vichy) w Argentynie. 754 755
187 W załączeniu meldunek agenta "120" w sprawie kryzysu w Argentynie 756 756
188 Meldunek Brunona w sprawie kryzysu argentyńskiego w związku z nieuznaniem przez USA rządu gen. E. Farrela. 757 757
189 Raport prasowy ukraiński za okres od 28 lutego do 28 marca 1944 r. 758 761
190 Załącznik do raportu: Streszczenie z prasy ukraińskiej w Argentynie za okres od 28 lutego do 28 marca 1944 r. 762 775
191 Notatka: Plany oficerów z brazylijskiego ministerstwa wojny (Argentyna) 781 781
192 Notatka dot. Stefana Swieykowskiego 786 786
193 Raport wojskowo-prasowy za okres od 1 do 10 kwietnia 1944 r. 843 849
194 W załączeniu raport sytuacyjny argentyński za miesiąc marzec 1944 r. sporządzony na pods. materiałów z placówki "Salvador" 859 859
195 Pismo przewodnie do raportu sytuacyjnego z Brazylii za marzec 1944 r., oprac. na podstawie materiałów z Placówki "Sabanilla" 867 867
196 Raporty wojskowo-prasowe za okres 10-20 marca 1944 r. oraz za okres 1-10 marca 1944 r. 875 884
197 W załączeniu sprawozdanie z ogólnej sytuacji i nastrojów wśród kolonii polskiej w Buenos Aires 885 885
198 Sprawozdanie: Ogólna sytuacja i nastroje wśród Polaków w Buenos Aires 886 888