Back

Folder: 701/111/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
Folder titleRaporty organizacyjne Ekspozytury
Folder description1941 1945; poszyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pol.
Dates 1941 - 1945

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/111/2

No. Title Page from Page to
1 Dane organizacyjne Ekspozytury. 2 2
2 Meldunek dotyczący wstępnej organizacji Ekspozytury "Estezet". 3 8
3 Pismo do Szefa Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. 9 9
4 Raport organizacyjny Ekspozytury za miesiąc listopad 1941 r. 10 19
5 Notatka na temat Rudzińskiego Mariana. 20 20
6 Rozpoczęcie działalności przez agenta "Iberall". 21 21
7 Notatka na temat Delinikajtisa. 22 22
8 Raport organizacyjny Ekspozytury "Estezet" za miesiąc grudzień 1941. 23 29
9 Raport organizacyjny Ekspozytury "Estezet" za miesiąc grudzień 1941. 24 29
10 Notatka dotycząca Milana Mitrowicza. 30 30
11 Pismo przewodnie Szefa Ekspozytury. 32 32
12 Pismo do Szefa Wydziału Wywiadowczego. 33 33
13 Raport organizacyjny Ekspozytury "Estezet" za styczeń i luty 1942 roku. 34 41
14 Notatka na temat Franciszka Kłosowicza. 42 42
15 Notatka dotycząca Stefena Delinikajtisa. 43 43
16 Potter's Field not for Delini, friends decide. 44 44
17 Raport organizacyjny za miesiące marzec-maj 1942. 45 54
18 Notatka dotycząca Stempowskiego Jeremiego Czesława. 55 55
19 Notatka dotycząca Jana Schulza ps. "Jankowski". 56 57
20 Notatka dotycząca Wiktora Stanisławskiego ps. "Rolski". 58 58
21 Notatka personalna-Frank J. Gurcak. 59 59
22 Notatka personalna dotycząca Gustawa Kotkowskiego ps. "Myszkowski". 60 60
23 Notatka personalna-dr Roman Czesław Ciechanów ps. "Korsak". 61 62
24 Raport organizacyjny za miesiące czerwiec-lipiec 1942 roku. 63 72
25 Życiorys Szczęsnego Leśniewicza. 73 73
26 Notatka zastępująca raport organizacyjny za czas od 1 sierpnia do 15 września 1942. 74 78
27 Raport organizacyjny za miesiące październik-grudzień 1942 roku. 79 91
28 Życiorys Michała Glazera. 92 93
29 Fotografia Michała Glazera. 95 95
30 Fotografia Michała Glazera. 96 96
31 Życiorys Ludwika Krotoszyńskiego. 97 97
32 Fotografia Ludwika Krotoszyńskiego. 99 100
33 Fotografia Ludwika Krotoszyńskiego. 99 100
34 Życiorys Włodzimierza Radomskiego. 101 101
35 Raport organizacyjny za I kwartał 1943 roku. 103 115
36 Życiorys Aleksandra Gawlika. 116 116
37 Życiorys Alfreda Ronalda. 117 117
38 Instrukcja organizacyjna dla placówki "Sabanilla". 118 123
39 Studium i działalność sprawozdawcza placówki "Sabanilla". 124 126
40 Wzór "Raportu organizacyjnego". 127 128
41 Kod do listów handlowych przesyłanych pocztą lotniczą. 129 129
42 Schemat formularza danych personalnych. 130 130
43 Życiorys Juliana Załuszpina. 131 131
44 Życiorys Andrzeja Tarnowskiego. 132 132
45 Życiorys Franciszka Siwiłło. 133 133
46 Raport organizacyjny za II kwartał 1943 roku. 134 142
47 Raport organizacyjny byłej Ekspozytury "Estezet" za miesiące lipiec i sierpień 1943. 143 146
48 Raport organizacyjny za IV kwartał 1943 roku. 147 154
49 Raport organizacyjny za I i II kwartał 1944 roku. 155 164
50 Życiorys Tadeusza Romana. 165 165
51 Raport organizacyjny za III kwartał 1944 roku. 166 170
52 Raport organizacyjny za IV kwartał 1944 roku. 171 175
53 Raport organizacyjny za I kwartał 1945 roku. 176 181