Back

Folder: 701/111/21

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
Folder titleMateriały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka III
Folder descriptionposzyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; polski, angielski
Dates 

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/111/21

No. Title Page from Page to
1 W załączeniu raport wojskowo-prasowy z prasy argentyńskiej za okres od 2 do 31 sierpnia 1944 r. oprac. na podstawie materiałów Placówki "Salvador" 13 13
2 Raport wojskowo-prasowy za okres od 20 do 31 sierpnia 1944 r. 14 19
3 Raport sytuacyjny z Argentyny za miesiąc sierpień 1944 r. 21 26
4 W załączeniu okresowe sprawozdanie dot. spraw polskich w Argentynie 27 27
5 Sprawozdanie: Sprawy polskie w Argentynie 28 39
6 W załączeniu raport sytuacyjny z Brazylii za miesiąc sierpień 1944 r. oprac. na podstawie meldunków Placówki "Sabanilla" 40 40
7 Raport sytuacyjny z Brazylii za miesiąc sierpień 1944 r. 41 45
8 W załączeniu odpis meldunku agenta o pseudonimie "120" dot. Fritz Mandla'a 46 46
9 Meldunek "Brunona" dot. Fritz Mandla'a byłego współwłaściciela firmy "Pocisk" w Radomiu 47 48
10 Meldunek: Akcja komunistyczna wśród kolonii włoskiej w Argentynie 50 50
11 W załączeniu meldunek agenta o pseudonimie "120" dot. zamiaru wyjazdu komunisty polskiego Stanisława Kowalewskiego. 51 51
12 Meldunek agenta o pseudonimie "Brunon" dot. wyjazdu komunisty polskiego Stanisława Kowalewskiego 52 52
13 Meldunek agenta o pseudonimie "Brunon" dot. stosunku Urugwajczyków do USA, Anglii i Argentyny 54 54
14 Raport wojskowo-prasowy za okres od 10 do 20 września 1944 r. 55 60
15 W załączeniu odpis meldunku agenta o pseudonimie "1315" w sprawie sytuacji politycznej w Brazylii 63 63
16 Meldunek w sprawie sytuacji politycznej Brazylii wraz z załącznikami 64 69
17 W załączeniu raport wojskowo-prasowy z prasy argentyńskiej za okres od 1 do 10 września 1944 r. opracowany na podst. meldunków z Placówki "Salvador" 70 70
18 W załączeniu informacje dot. działalności Poselstwa Sowieckiego w Montevideo 76 76
19 Meldunek dot. Poselstwa Sowieckiego w Montevideo 77 80
20 Meldunek Placówki "ESTEZET" dot. stosunku prasy żydowskiej w Urugwaju do Polski 81 82
21 W załączeniu sprawozdanie z akademii pod nazwą "Akt Solidarności i Pomocy Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego", która miała miejsce dn. 31 sierpnia 1944 r. w Montevideo 83 83
22 Sprawy polskie w Urugwaju - Akt Solidarności z Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego 84 86
23 Meldunek: Działalność Poselstwa ZSRR wśród emigracji wschodnioeuropejskiej 88 89
24 Raport Narodowościowy (L.dz. 1062/44) wraz z załącznikami 90 103
25 Meldunek z Placówki "Sabanilla" zawierający aktualne wiadomości (L.dz. 1069/44) 111 112
26 Meldunek Piotra dot. inż. Fryderyka Schwartza. 126 127
27 Raport wojskowo-prasowy za okres 20-30 września 1944 r. 128 136
28 Meldunek Brunona - Opinia Jezuitów o obecnej sytuacji w Europie i planach Watykanu 137 137
29 Raport sytuacyjny z Brazylii opracowany przez ag. 1315 z załączonym listem przewodnim do raportu podpisanym przez Maracza. 138 142
30 Meldunek ag. 120 dot. sytuacji wewnętrznej w Argentynie sporządzony przez Brunona z załączonym pismem przewodnim podpisanym przez Maracza. 144 144
31 Meldunek Brunona (meldunek ag. 120) dot. Fritza Mandla z pismem przewodnim podpisanym przez Maracza. 145 146
32 Raport z prasy ukraińskiej w Argentynie za okres 01 sierpnia - 15 września 1944 r. z załączonym pismem przewodnim. 147 158
33 Meldunek ag. 120 dot. propagandy komunistycznej w Argentynie sporządzony przez Brunona z załączonym pismem przewodnim podpisanym przez Maracza. 159 160
34 Meldunek ag. 120 dot. opinii argentyńskiego MSZ o stosunkach sowiecko-alianckich sporządzony przez Brunona z załączonym pismem przewodnim podpisanym przez Maracza. 161 162
35 Meldunek Maracza dot. Jerzego Rodziewicza - b. oficera statku "Borysław". 163 163
36 Raport Maracza dot. zawieszenia wydawnictw prosowieckich w Brazylii. 164 164
37 Raport wojskowo-prasowy za okres 10-20 września 1944 r. opracowany na podstawie meldunku Placówki Salvador z pismem przewodnim podpisanym przez Maracza. 165 171
38 Raport sytuacyjny z Argentyny za wrzesień 1944 roku opracowany na podstawie meldunku Placówki Salvador z pismem przewodnim podpisanym przez Maracza. 172 178
39 Okresowe sprawozdanie z działalności Ukraińców w Argentynie z pismem przewodnim podpisanym przez Maracza. 179 190
40 Raport specjalny o ruchu austriackim w Ameryce Południowej i jej powiązaniach z organizacjami "wolnych Austriaków" w innych krajach z pismem przewodnim nadesłanym przez Pedro. 194 203
41 Raport ws. kampanii dziennika "O Journal" przeciwko gen. Kazimierzowi Sosnowskiemu. 204 205
42 Krótkie wiadomości bieżące nadesłane przez Pedro. 206 207
43 Raport wojskowo-prasowy za okres 1-10 października 1944 r. 208 215
44 Raport Narodowościowy - Sprawy ukraińskie, opracowanie J. Sobolińskiego pt. Towarzystwo Widrożenie (UON)- Połączenie "Widrożenia" z "Poswitą". 216 220
45 Meldunek Brunona - "Powody zamknięcia dwóch dzienników faszystowskich" ["Deutsche La Plata Zeitung", "Il Mattino d'Italia""] 221 221
46 Raport wojskowo-prasowy z prasy argentyńskiej za okres 20-30 września 1944 r. opracowany na podstawie meldunku Placówki Salvador z pismem przewodnim Maracza. 229 237
47 Krótkie wiadomości aktualne nadesłane przez Pedro (Placówka Sabanilla) z załącznikiem nr 3 - streszczenie ulotki wymierzonej przeciwko rządowi brazylijskiemu. 246 249
48 Poczta do Pana Majora z 26-10-1944 r. z meldunkami za okres 18 - 25 października 1944 r. 250 257
49 Odpis meldunku ag. 120 streszczający opinię jezuity argentyńskiego ojca Ambrosiusa Halcona o obecnej sytuacji w Europie i planach Watykanu z pismem przewodnim od Maracza. 258 259
50 Meldunek Maracza dot. działalności poselstwa sowieckiego w Urugwaju. 260 261
51 Meldunek Maracza dot. Fryderyka Schwartza. 262 263
52 Opracowanie nt. ruchu austriackiego w Ameryce Południowej i jego powiązania z organizacjami "Wolnych Austriaków" z pismem przewodnim od Maracza. 264 271
53 Okresowe sprawozdanie sytuacyjne z działalności Ukraińców na terenie Argentyny z pismem przewodnim od Maracza. 272 276
54 Raport wojskowo-prasowy z prasy argentyńskiej za okres 1-10 października 1944 r. opracowany na podstawie meldunku Placówki Salvador z pismem przewodnim od Maracza. 277 285
55 Pismo przewodnie Maracza informujące o przesłaniu w załączniku broszury PKWN wydanej w Buenos Aires przez polskiego komunistę - Stanisława Kowalewskiego. 286 286
56 Meldunek ag. 1315 o sytuacji politycznej w Brazylii z pismem przewodnim przesłanym przez Maracza. 287 289
57 Meldunek ag. 120 ws. zamknięcia w Buenos Aires organu hitlerowskiego "Deutsche La Plata Zeintung" oraz organu faszystów włoskich "Il Mattino d'Itallia" z pismem przewodnim od Maracza. 290 291
58 Raport sytuacyjny Placówki Salvador na miesiąc wrzesień 1944 r. dot. sytuacji w Argentynie w i Urugwaju. 292 297
59 Uzupełnienie do raportu o ruchu austriackim w Ameryce Łacińskiej [z dnia 19-10-1944 r.] 298 299
60 Raport wojskowo-polityczny za okres 10-20 października opracowany przez Placówkę Salvador. 300 305
61 Czasopismo "Russkij w Argentynie" 306 315
62 Pismo Piotra (Placówka Salvador) do centrali Estezet z 26-10-1944 r. dot. płka Jaekelna - wojskowego argentyńskiego. 316 316
63 Raport wojskowo-prasowy za okres 20-31 października 1944 r. nadesłany przez Piotra (Placówka Salvator) 317 324
64 Meldunek Piotra dot. Niemców mających być na terenie Argentyny: gen. Waltera Osterkampfa, gen. Hansa Stregmanna, Marbeina von Starderuera oraz Gottfrieda Sandstedte. 325 325
65 Tłumaczenie komunikatu policji stołecznej Buenos Aires w związku z zamachami w stolicy Argentyny z pismem przewodnim, nadesłane przez Piotra (Placówka Slavador). 326 328
66 Meldunek Bruno o sytuacji w Hiszpanii w związku z napadami partyzanckimi "czerwonych partyzantów" (Pireneje). 329 329
67 Notatki przesłane do Pana Majora z pismem przewodnim [niewyraźny podpis] z 03-11-1944 r. 330 333
68 Opracowanie na temat ustosunkowania się Żydów do akcji komunistycznej na terenie Sao Paulo (Brazylia) z pismem przewodnim podpisanym przez Maracza. 334 342
69 Opracowanie zawierające krótką charakterystykę czasopisma rosyjskiego "Russkij w Argentynie" oraz jego stosunku do Polski; załączony listy przewodni od Maracza (Placówka Salwador). 343 348
70 Meldunek kierownika Placówki Salvador - Maracza dot. niemieckich generałów i urzędników przebywających na terytorium Argentyny. 349 349
71 Raport wojskowo-prasowy z prasy argentyńskiej za okres 20-21 października 1944 r. opracowany na podstawie meldunki Placówki Salvador z pismem przewodnim od Maracza. 357 364
72 Notatka dot. działalności Ukraińców w Ameryce. 365 365
73 Meldunek Brunona pt. Infiltracja sowiecka w kołach francuskich w Argentynie. 366 367
74 Raport sytuacyjny dot. Brazylii za październik 1944 r. 368 372
75 Raport o organizacji i nastawieniu politycznym młodzieży szkolnej i akademickiej w stanie Parana. 373 381
76 Meldunek Maracza dot. ruchu austriackiego w Ameryce Południowej. 382 382
77 Meldunek ag. 1315 ws. konfliktu między ambasadorami Hiszpanii i Meksyku w Rio de Janerio z pismem przewodnim nadesłanym przez Maracza. 384 385
78 Raport o stosunkach ze Stanisławskimi za okres 21-06 do 16-10-1944 r. 397 447
79 Pisma przesłane do Pana Majora - tygodniowy raport polityczny i notatki bieżące. 448 457
80 Taktyka sowiecka w stosunku do Polonii zagranicznej. 508 508
81 Raport wojskowo-prasowy z prasy argentyńskiej za okres 10-20 listopada 1944 r. opracowany na podstawie meldunku Placówki Slavador z pismem przewodnim od Maracza. 537 543
82 Raport wojskowo-prasowy za okres 20 listopada do 1 grudnia 1944 r. 547 552
83 Raport sytuacyjny z Argentyny za listopad 1944 r. 553 557
84 Meldunek dot. spraw ukraińskich. 560 561
85 Korespondencja do Majora z 24-11-1944 r. 562 567
86 Raport wojskowo-prasowy za okres 1-10 grudnia 1944 r. 579 584