Back

Folder: 701/111/23

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
Folder titleMateriały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II
Folder descriptionposzyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pol.
Dates 

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/111/23

No. Title Page from Page to
1 Raport tygodniowy-sytuacja polityczna w Brazylii 26 27
2 Uzupełnienie meldunku z dnia 10.10.1944 r. dotyczacego Ferdynanda Schwartz'a 28 29
3 Meldunek dotyczacy Mikoły Zabiełło 30 30
4 Raport wojskowo-prasowy 31 36
5 Meldunek dotyczacy sporów w armii argentyńskiej 37 37
6 Przyczynek do stosunków aliancko-sowieckich w Ameryce Południowej 38 38
7 Echa brazylijskie spraw angielsko-polskich 42 43
8 List generała Gois Monteiro do ustępującego Szefa Sztabu generała Cardoso 51 52
9 Przebieg wydarzeń na lotnisku w Matanza 60 61
10 Raport wojskowo - prasowy - od 20 do 31 grudnia 1944 r. 62 66
11 Raport sytuacyjny za grudzień 1944 r. 67 72
12 Raport sytuacyjny i notatka o sprawach polskich w Brazylii 73 75
13 Sprawozdanie Kierownika Placówki "ESTEZET" w Salvadorze z działalności Ukraińców na terenie Argentyny 76 85
14 Polscy komuniści w Urugwaju: "Komitet Odbudowy Polski Ludowej" 90 101
15 Meldunek Brunona w sprawie akcji sowieckiej wsród emigracji austriackiej w Ameryce Południowej 102 103
16 Meldunek agenta 1315 o stosunkach brazylijsko-sowieckich 104 106
17 Wiadomości aktualne z Brazylii 107 110
18 Notatka o sytuacji politycznej Brazylii i o sprawach polskich w brazylijskim MSZ 111 113
19 Meldunek Brunona w sprawie Fritza Mandla 114 114
20 Raport Kierownika Placówki "ESTEZET" w Sabanilli 119 123
21 Raport sytuacyjny z Brazylii za miesiąc listopad 1944 r. 124 129
22 Meldunek nr 1315 w sprawie niemieckiej działalności szpiegowskiej w Rio de Janeiro 130 132
23 Meldunek Kierownika Placówki "ESTEZET" w Nowym Jorku w sprawie czasopisma "Russkij w Argientynie" 133 138
24 Meldunek Kierownika Placówki "ESTEZET" w Nowym Jorku w sprawie prasy argentyńskiej za okres od 20.11. do 01.12.1944 r. 139 144
25 Meldunek Brunona z dnia 18.01.1945 r. 145 145
26 Tygodniowy raport sytuacyjny z 18.01.1945 r. 146 148
27 Anulowana notatka 149 149
28 Plany Karola-króla Rumunii 150 150
29 Sprawy polskie na terenie Rio de Janeiro 151 151
30 Sprawy ukraińskie 153 157
31 Raport wojkowo - prasowy za okres 01-10.01.1945 r. 158 163
32 Wiadomości aktualne z Brazylii 164 167
33 Raport sytuacyjny z Argentyny za miesiąc listopad 1944 r. 168 173
34 Meldunek Brunona w sprawie polityki sowieckiej wobec Polski 174 174
35 Raport wojskowo - prasowy za okres 10 - 20.01.1945 r. 175 181
36 Notatka o sytuacji politycznej i sprawach bieżących 182 183
37 Projekt utworzenia "Conselho Nacional de Imprensa" 184 184
38 Sprawy polskie w Brazylii 185 185
39 Meldunek Brunona 186 186
40 Meldunek Brunona: kryzys polityczny w Argentynie 187 188
41 Wiadomości aktualne z Brazylii 189 194
42 Meldunek Brunona: Sytuacja Polonii i Poselstwa RP w Montevideo 195 195
43 Raport wojskowo - prasowy na podstawie prasy argentyńskiej za okres 01-10.12.1944 r. 196 200
44 Meldunek Kierownika Placówki ESTEZET 201 201
45 Meldunek Brunona dotyczący możliwości nawiązania stosunków dyplomatycznych miedzy Argentyną a ZSRR 202 205
46 Meldunek Brunona wraz z pismem przewodnim w sprawie rządu argentyńskiego 206 208
47 Tygodniowa poczta i notatki w sprawie sytuacji politycznej w Brazylii 209 210
48 Stanowisko Konsula RP w Porto Alegre 211 211
49 Brazylia i konferencja interamerykańska w Meksyku 212 212
50 Transport wojsk brazylijskich do Italii 213 213
51 Propagdanda komunistyczna w Brazylii 214 214
52 Raport prasowy ukraiński z okres 15.12.1944 r. - 25.01.1945 r. 215 230
53 Raport wosjkowo - prasowy za okres 20-31.01.1945 r. 231 236
54 Raport z prasy ukraińskiej w Argentynie wraz z pismem przewodnim za okres 01-15.12.1944 r. 237 241
55 Fryderyk Schwartz - dane osobowe 242 243
56 Meldunek Kierwonika Placówki w sprawie Mikoly Zabello 244 244
57 Meldunek w sprawie sytuacji wewnętrznej w Brazylii 245 246
58 Raport sytuacjny z Brazylii za styczeń 1945 r. 247 252
59 Tygodniowy raport wraz z załącznikiem dotyczącący sytuacji politycznej w Brazylii 253 255
60 Lista uczestników delegacji brazylijskiej do Meksyku 256 258
61 Prasa brazylijska o sprawie sowieckiej 259 259
62 Poglądy konsula Wróblewskiego na sprawę polską 260 260
63 Wiadomości aktualne z Brazylii 261 263
64 Meldunek Placówki "ESTEZET" w sprawie pobytu króla rumuńskiego Karola w Brazylii 264 265
65 Raport wojskowo - prasowy za okres od 01-10.02.1945 r. 266 273
66 Raport sytuacyjny z Argentyny za styczeń 1945 r. 274 280
67 Wiadomości aktualne z Brazylii 281 284
68 Notatki z pismem przewodnim w sprawie konferencji w Meksyku 285 287
69 Tygodniowe sprawozdanie i notatki z pismem przewodnim w sprawie sytuacji politycznej w Brazylii 288 295
70 Raport sytuacyjny z Brazylii za grudzień 1944 r. 296 300
71 Raport wojskowo - prasowy za okres 10-31.12.1944 r. z pismem przewodnim 301 306
72 Wiadomości aktualne z Brazylii 312 319
73 Notatka na temat sytuacji politycznej w Brazylii 320 323
74 Raport sytuacyjny z Brazylii za miesiąc luty 1945 r. 324 330
75 Raport na temat reakcji polonii brazylijskiej na postanowienia jałtańskie 331 333
76 Raport sytuacyjny z terenu Argentyny za miesiąc grudzień 1944 r. 334 342
77 Meldunek Brunona wraz z pismem przewodnim w sprawie stosunków aliancko - sowieckich w Ameryce Południowej 343 344
78 Meldunek w sprawie działalności Ukraińców w Argentynie 345 349
79 Meldunki w sprawie sytuacji politycznej w Brazylii 350 353
80 Meldunek Brunona z pismem przewodnim na temat Fritz'a Mandl'a 354 355
81 Meldunek Brunona z pismem przewodnim w sprawie antyameryakańskiej propagandy sowieckiej 356 357
82 Raport wosjkowo - sytuacyjny z prasy argentyńskiej z pismem przewodnim za okres 01-10.01.1945 r. 358 363
83 Opracowanie "Komunizm w Urugwaju" 364 374
84 Raport sytuacyjny z Argentyny za miesiąc luty 1945 r. 375 382
85 Meldunek Brunona na temat emigracji polskiej w Chile 383 385
86 Meldunek Brunona na temat stosunków chilijsko - sowieckich 386 386
87 Raport specjalny Pedra w sprawie aktualnej sytuacji politycznej w Brazylii 387 389
88 Raport wojskowo - prasowy z Argentyny za okres 10.02 - 01.03.1945 r. 390 394
89 Raport wojskowo - prasowy z Argentyny za okres 01-10.03.1945 r. 395 404
90 Działalność Ukraińców i emigracji polskiej w Argentynie 405 414
91 Konferencja prasowa prezydenta Vargasa 415 415
92 Plany Karola króla Rumunii 416 416
93 Zmiany w brazylijskiej administracji państwowej 417 417
94 Ocena sytaucji w Brazylii 418 418
95 Relacje brazylijsko-sowieckie 419 419
96 Oświadczenie Oswaldo Aranha 420 420
97 Ocena sytuacji w Brazylii w przededniu przemówienia prezydenta Vargasa 421 421
98 Ocena sytaucji politycznej w Brazylii 422 423
99 Nawiązanie kontaktu z delegacją brazylijską w Meksyku 424 424
100 Kandydaci na stanowisko ambasadora Brazylii w Moskwie 425 425
101 Relacje brazylijsko - hiszpańskie 426 426
102 Raporty wojskowo - prasowe z prasy argentyńskiej za okres 10-20 i 20-31.01.1945 r. 438 449
103 Raport w sprawie ataków na Polskę antyrządowej opozycji w Brazylii 468 468
104 Raport z prasy ukraińskiej w Argentynie za czas od 15 grudnia 1944 r. do 25 stycznia 1945 r. 543 546
105 Raport wojskowo-prasowy za czas od 20 do 30 marca 1945 r. 562 566
106 Trzy meldunki ag. 1315 z oceną sytuacji w Brazylii 574 580
107 Raport wojskowo-prasowy z prasy argentyńskiej za czas od 10 lutego do 1 marca 1945 581 585
108 Raport wojskowo-prasowy z Argentyny za czas od 1 do 10 kwietnia 1945 r. 588 591
109 Raport wojskowo-prasowy z prasy argentyńskiej za czas od 10 do 20 marca 1945 592 596
110 Instrukcje z Meksyku dla polskich komunistów w Chile 597 598
111 Raport wojskowo-prasowy za okres od 10 do 20 kwietnia 1945 r. 647 651
112 Raport sytuacyjny z Brazylii 652 656
113 Meldunek ag.120 dotyczący stosunków chilijsko-sowieckich 665 667
114 Meldunek ag.120 opisujący rozwój komunizmu w Chile. 668 674
115 Raport sytuacyjny z terenu Brazylii za miesiąc marzec 1945 r. 675 681
116 Raport sytuacyjny z Argentyny za IV i V 1945 roku. 709 714
117 Działalność Ukraińców w Argentynie 812 819
118 Raport sytuacyjny za miesiąc kwiecień i maj 1945 roku z terenu Argentyny. 820 825
119 Raport sytuacyjny z Brazylii za miesiąc kwiecień 1945 roku 826 830
120 Raport wojskowo-prasowy z prasy argentyńskiej za czas od 10 do 20 kwietnia 1945 r. 831 835
121 Tłumaczenie artykułu, który ukazał się w miesięczniku "Russian Affairs" w maju 1945. 836 838
122 Akcja komunistyczna wśród Polonii w Argentynie 845 853
123 Likwidacja niemieckiej sieci wywiadowczej w Argentynie. 854 855
124 Raport wojskowo-prasowy z prasy argentyńskiej za czas od 1 do 15 maja 1945 860 865
125 Wystąpienie Luiza Carlosa Prestesa. 866 869
126 Działalność komunistów wśród Polaków w Chile 870 874
127 Działalnośc Ukraińców w Argentynie 875 881
128 Misiuk Szymon - inf. 882 884
129 Meldunek w sprawie K. Wrzosa. 885 888
130 Działalność Patriotów Polskich w Santiago 889 892