Back

Folder: 701/111/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
Folder titleRóżne /pisma i zarządzenia/
Folder description1942 1945; poszyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pol.
Dates 1942 - 1945

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/111/4

No. Title Page from Page to
1 W sprawie metody badania socjalno-politycznej rzeczywistości Stanów Zjednoczonych. 2 15
2 Wskazówki dla agentów wojskowych pracujących przeciwko Niemcom. 16 22
3 Notes for military agents operating against Germany. 23 31
4 Biuro Badań Geo-socjo-politycznych. 32 51
5 Pismo majora Jana Żychonia. 52 52
6 Pismo majora Jana Żychonia. 53 53
7 Zeszyt ewidencyjny 54 57
8 Organizacja wywiadu i kontrwywiadu w Stanach Zjednoczonych. 58 64
9 Pismo dotyczące organizacji placówki w Ameryce Południowej. 65 67
10 Pismo w sprawie powołania porucznika Cedry. 71 71
11 Odpowiedź w sprawie porucznika Cedry. 72 73
12 Pismo do Szefa Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. 74 76
13 Notatka urzędowa. 77 77
14 Pismo Szefa Wywiadu. 78 78
15 Pismo w sprawie urlopu porucznika Piotrowskiego. 80 80
16 Pismo dotyczące możliwości prowadzenia działalności wywiadowczej na terenie USA. 81 83
17 Sprawa zakończenia współpracy z "Habdankiem". 84 86
18 Pismo do Szefa Ekspozytury "Estezet". 87 87
19 Pismo Ambasadora RP w Waszyngtonie. 88 88
20 Pismo do Ambasady RP w Waszyngtonie. 89 90
21 Projekt rozszerzenia działalności Ekspozytury na terenie Kanady. 91 92
22 Notatka dla Pana Zastępcy Szefa Sztabu Naczelnego Wodza. 93 94
23 Pismo Szefa Ekspozytury w sprawach personalnych. 95 96
24 Pismo majora Żórawskiego do Szefa Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. 97 100
25 Supplement to foreign official status notification (PR-1) form. 101 102
26 Pismo w sprawie rozszerzenia działalności Ekspozytury na terenie Kanady. 103 104
27 Wykaz spraw Ekspozytury "Estezet". 105 110
28 Pismo Szefa Ekspozytury z sprawie majora Jędrzejewskiego. 111 116
29 Regulacje dotyczące cenzury poczty i innnych form komunikacji. 117 120
30 Pismo dotyczące Skolimowskiego. 121 121
31 Pismo Szefa Ekspozytury w sprawie majora Jędrzejewskiego. 122 122
32 Pismo w sprawie statusu majora Jędrzejewskiego. 123 123
33 Pismo Szefa Ekspozytury w sprawie raportów organizacyjnych. 124 124
34 Odpowiedź w sprawie raportów organizacyjnych. 125 125
35 Pismo Szefa Ekspozytury dotyczące przekazania życiorysów informatorów. 126 126
36 Pismo dotyczące przybycia majora Switkowskiego. 127 127
37 Pismo w sprawie przesłania kwartalnego raportu organizacyjnego. 128 128
38 Pismo w sprawie przydziału porucznika Cedry. 130 130
39 Pismo dotyczące współpracy wywiadowczej z Amerykanami i zaangażowania porucznika Cedry. 131 131
40 Pismo do porucznika Zygmunta Cedry. 132 132
41 Sytuacja porucznika Jacka Rewkiewicza. 133 134
42 Sprawa przeniesienia porucznika Kazimierskiego. 135 136
43 Notatka w sprawie Kazimierskiego. 137 137
44 Sprawa Janusza Kazimierskiego. 137 138
45 Lista pseudonimów agentów. 139 139
46 Prośba urzędnika Michała Pilarskiego. 140 142
47 Sprawa Janusza Kazimirskiego. 143 145
48 Pismo do Szefa Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. 146 146
49 Korespondencja w sprawie Janusza Kazimierskiego. 147 148
50 Pismo do profesora Stefana Roppa. 149 149
51 Circular No. 348. War Department. 150 152
52 Pismo w sprawie obowiązujących zniżek kolejowych. 153 153
53 Pismo do Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie. 154 154
54 Pismo przewodnie dotyczące pakietu dokumentów personalnych. 156 156
55 Pismo przewodnie dotyczące zeszytu ewidencyjnego. 157 157
56 Pismo do Szefa Oddziału Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza. 158 158
57 Pismo do porucznika Janusza Kazimirskiego. 159 159
58 Pismo do Dyrektora Polish Information Center. 160 160
59 Pismo w sprawie przeniesienia pracowników Ekspozytury "Estezet". 161 161
60 Pismo w sprawie zeszytów ewidencyjnych. 162 162
61 Pismo dotyczące Kart Ewidencyjnych i Zeszytów Ewidencyjnych. 163 163
62 Depesza do Szefa Oddziału Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza. 164 164
63 Pismo do Szefa Sztabu Naczelnego Wodza. 165 166
64 Depesza od Szefa Oddziału Wywiadowczego. 167 167
65 Pismo do porucznika Włodzimierza Czaykowskiego. 168 168
66 Depesza od Szefa Oddziału Wywiadowczego. 169 169
67 Ocena materiałów dostarczanych Anglikom przez placówkę Ekspozytury "Estezet" w Buenos Aires. 170 171
68 Sprawa przeniesienia Heleny Scheunert. 172 173
69 Wykaz poborów kapitana Birkenmayera. 174 175
70 Oświadczenie służbowe. 175 175
71 Pismo w sprawie zeszytów ewidencyjnych. 176 176
72 Pismo w sprawie urlopu Heleny Scheunert. 177 177
73 Pismo Janusza Stamirowskiego. 178 179
74 Odpowiedź w sprawie Janusza Stamirowskiego. 180 180
75 Zwolnienie Jerzego Tepy. 181 181
76 Treść depeszy przytoczona przez kapitana Schmidta. 182 182
77 Zwolnienie Leonardy Dobek z obowiązków służbowych. 183 183
78 Meldunek w związku z pogarszającym się stanem zdrowia pułkownika Fabiszewskiego. 184 184
79 Życiorys Ludwika Karola Orłowskiego. 185 185
80 Życiorys Ludwika Karola Orłowskiego 186 186
81 Prośba o decyzję w sprawie porucznika Krosnowskiego. 187 187
82 Pismo w sprawie agenta "Spryciarza". 188 188
83 Depesza w sprawie oficera Krosnowskiego. 189 189
84 Przeniesienie doktora Lesława Bodeńskiego. 190 190
85 Pismo Szefa Ekspozytury w sprawie przeniesienia Lesława Bodeńskiego. 191 191
86 Zawiadomienie o reorganizacji Ekspozytury "Estezet". 192 192
87 Odpowiedź na otrzymane pismo. 193 193
88 Informacja skierowana do Karola Dembowskiego. 194 194
89 Zwolnienie Jana Kasprzaka. 195 195
90 Zwolnienie Janiny Tepy. 196 196
91 Zwolnienie Jana Lichtensztula. 197 197
92 Potwierdzenie pracy dla Ekspozytury "Estezet". 198 198
93 Sprawa zaangażowania Adama Bobrowskiego i Kamili Choma-Iberszerowej. 199 207
94 Personel dla Placówki "Manchester". 208 208
95 Sprawa porucznika Krosnowskiego. 209 209
96 Meldunek dotyczący likwidacji Ekspozytury. 210 211
97 Meldunek w sprawie listy kwalifikacyjnej. 212 212
98 Przeniesienie Jerzego Piotrowskiego na stanowisko adiutanta. 214 214
99 Meldunek dotyczący likwidacji Ekspozytury "Estezet". 215 215
100 Pismo w sprawie wizy wjazdowej dla kapitana Mrozowskiego. 216 216
101 Rezygnacja Janiny Tepowej. 217 217
102 Pismo w sprawie byłych pracowników Ekspozytury. 218 218
103 Raport z likwidacji Ekspozytury "Estezet". 219 227
104 Przydział porucznika Piotrowskiego. 228 229
105 Stan personalny placówki "Sabanilla" w dniu 1943.09.01. 230 230
106 Zaświadczenie o pracy dla Ekspozytury "Estezet". 231 231
107 Zaświadczenie o pracy dla Ekspozytury "Estezet". 232 232
108 Wykaz stałego personelu placówki "Salvador" na dzień 1943.09.01. 233 233
109 Informacje o Gustawie Kotkowskim. 234 234
110 Wniosek dotyczący awansu kapitana Schmidta. 235 235
111 Prośba o zezwolenie na przyjęcie i noszenie amerykańskiego odznaczenia. 236 236
112 Protokół zdawczo-odbiorczy kasy placówki "Estezet". 237 244
113 Podziękowania dla Janusza Stamirowskiego. 245 245
114 Odnośnie rozkazu zawartego w depeszy L. 7639. 246 246
115 Zaświadczenie o pracy Wandy Musiał. 247 247
116 Zaświadczenie o pracy dla Ekspozytury "Estezet". 248 248
117 Organizacja placówki wywiadowczej w Meksyku. 249 249
118 Wyciąg z raportu Attache Wojskowego w Meksyku. 250 252
119 Uwagi i wnioski Attache Wojskowego w Meksyku. 253 255
120 Odpowiedź w sprawie powołania placówki w Meksyku. 256 256
121 Depesza szyfrowana do Attache Wojskowego w Mexico City. 257 257
122 Notatka w sprawie zorganizowania placówki wywiadowczej w Meksyku. 258 258
123 Notatka dla Szefa Oddziału Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza. 259 260
124 Protokół zdawczo-odbiorczy placówki "Estezet". 261 266
125 Wytyczne dotyczące przygotowania raportów organizacyjnych. 267 268
126 Pismo w sprawie majora Żórawskiego. 269 269
127 Kupno samochodu dla Placówki "Estezet". 270 270
128 Protokół zdawczo-odbiorczy Placówki "Salvador". 271 277
129 Pobory pracowników wywiadu. 278 278
130 Zarządzenie Szefa Sztabu Naczelnego Wodza w sprawie działalności na terenie USA. 279 284
131 Pismo dotyczące sprawy zakupu samochodu. 285 285
132 Awans podporucznika Lubicza-Orłowskiego. 286 286
133 Deklaracja do uzyskania dodatku rodzinnego. 287 288
134 Pismo Zastępcy Szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Waszyngtonie. 289 289
135 Pismo przewodnie pułkownika Gano. 290 290
136 Prośba o zwrot wypożyczonego sprzętu. 291 291
137 Prośba o pozostawienie samochodów w dyspozycji Biura Zastępcy Szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Waszyngtonie. 292 293
138 Przedłużenie okresu ważności paszportu agenta "Spryciarza". 294 294
139 Raport z pobytu w Meksyku. Utworzenie placówki obserwacyjno-informacyjnej. 295 299
140 Polecenie skierowane do urzędników Ekspozytury "Estezet". 300 300
141 Wytyczne odnośnie funkcjonowania Ekspozytury "Estezet". 301 301
142 Warunki funkcjonowania placówek Estezet. 302 309
143 Sprawa zatrudnienia kolejnej maszynistki-tłumaczki. 310 310
144 Raport organizacyjny za I i II kwartał 1944 roku. 311 311
145 Meldunek o podejrzeniu wycieku szyfrów. 312 312
146 Zgoda na zatrudnienie personelu. 313 313
147 Wyjaśnienia dotyczące ocen pracy placówek. 314 315
148 Współpraca z płatnymi informatorami. 316 317
149 Pismo dotyczące kart ewidencyjnych urzędników. 318 318
150 Uposażenie Stanisława Sławika. 319 319
151 Nota Departamentu Stanu. 320 323
152 Rejestracja polskiego personelu. 324 324
153 Urlop porucznika Rostworowskiego. 325 325
154 Przekazywanie poczty do Centrali. 326 326
155 Wyciąg z pisma Zastępcy Szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Waszyngtonie. 327 327
156 Współpraca z Foreign Economic Administration. 328 328
157 Pismo oficera wywiadu R. H. Scannell'a. 329 329
158 Pismo R.H. Scannell'a do Konsulatu Generalnego w Nowym Jorku. 330 330
159 Prośba o nadesłanie rocznej opinii o poruczniku Pawłowiczu. 331 331
160 Rozkaz spalenia dokumentów. 332 332
161 Opinia o poruczniku Pawłowiczu. 333 333
162 Pismo dotyczące zniszczenia akt. 334 338
163 Pismo dotyczące zniszczenia akt w Nowym Jorku. 339 340
164 Protokół spalenia akt. 341 343
165 Współpraca z Konradem Wrzosem. 344 351
166 Współpraca z placówką "Manchester". 352 355
167 Podziękowania dla sekretarki Hanny Abłamowicz. 356 356
168 Referencje Hanny Ablamowicz. 357 357
169 Podziękowania dla sekretarki Wandy Musiałówny. 358 358
170 Referencje Wandy Musiał. 359 359
171 Podziękowania dla Stanisława Sławika. 360 360
172 Referencje Stanisława Sławika. 361 361
173 Referencje Artura Zeimera. 362 362