Back

Folder: 701/111/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
Folder titleAkta zlikwidowanych placówek i referatów
Folder description1942 1944; poszyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; pol.
Dates 1942 - 1944

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/111/5

No. Title Page from Page to
1 Akta likwidacji placówki "Meksyk". 2 9
2 Dokumenty likwidacyjne. 10 13
3 Dokumenty likwidacyjne placówki "Mandan". 14 15
4 Dokumenty dla Mieczysława Żarskiego. 16 24
5 Protokół spalenia. 25 26
6 Wykaz akt przekazanych do archiwum "Estezet". 27 30
7 Oświadczenie Witolda Sworakowskiego. 31 31
8 Wykaz akt przekazanych do Ambasady RP w Waszyngtonie. 32 37
9 Protokół spalenia akt referatu litewskiego. 38 39
10 Wykaz akt dotyczących zagadnień ukraińskich przekazanych do Ambasady RP w Waszyngtonie. 40 61
11 Wykaz akt zwróconych przez Józefa Lichtensztula. 62 77
12 Protokół spalenia akt. 78 79
13 Protokół spalenia akt. 80 81
14 Wykaz akt zdanych do Archiwum Ekspozytury "Estezet". 82 82
15 Protokół zdawczo-odbiorczy referatu niemieckiego w Ekspozyturze "Estezet". 83 89
16 Protokół spalenia dokumentów. 90 91
17 Wykaz akt. 92 95
18 Wykaz akt przekazanych i protokół spalenia akt referatu rosyjskiego. 96 102
19 Dossier spraw czeskich i słowackich. 103 108
20 Wykaz akt przekazanych do Archiwum "Estezet" i protokół spalenia. 109 112
21 Protokół spalenia akt. 113 114
22 Protokół zdawczo-odbiorczy akt dotyczących zamówień Oddziału Specjalnego. 115 116
23 Notatka dla podporucznika Jarońskiego. 117 117
24 Wykaz akt w teczce "Korespondencja z Amerykanami". 118 119
25 Podteczka "Memorandum". 120 120
26 Wykaz akt w teczce "Sprzęt propagandowo-dywersyjny". 121 124
27 Spis akt zawartych w teczce "Sprzęt dla Oddziału Specjalnego-sprawy finansowe". 125 125
28 Spis akt zawartych w teczce "Sprzęt dla Oddziału Specjalnego-korespondencja z Centralą w sprawach technicznych". 126 126
29 Spis akt zawartych w teczce "Sprzęt dla Oddziału Specjalnego. Korespondencja z Attache Wojskowym w Waszyngtonie". 127 128
30 Spis akt zawartych w teczce "Sprzęt dla Oddziału Specjalnego. Korespondencja z inżynierem Maciszewskim". 129 129
31 Spis akt zawartych w teczce "Sprzęt dla Oddziału Specjalnego. Ekspedycja drogą morską". 130 130
32 Wykaz dokumentów w teczce "Ekspedycja lotnicza sprzętu przez Amerykanów". 131 131
33 Wykaz akt w teczce "Sprawy pozostawione przez Pilarskiego do załatwienia". 133 133
34 Spis akt zawartych w teczce "Sprzęt dla Oddziału Specjalnego. Korespondencja z Centralą za lata 1941-1942". 134 134
35 Spis akt zawartych w teczce "Sprzęt dla Oddziału Specjalnego. Korespondencja z inżynierem Maciszewskim". 135 135
36 Protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentów przekazanych do Biura pułkownika Mitkiewicza. 136 138
37 Protokoły zdawczo-odbiorcze dotyczące przeniesienia akt referatu amerykańskiego. 139 146
38 Protokół dotyczący likwidacji akt placówek i referatów Ekspozytury "Estezet". 147 147
39 List Szefa Ekspozytury do placówki "Mackay". 148 148
40 Potwierdzenie odbioru. 149 149
41 Protokoły spalenia akt. 150 170
42 Pisma nieuwzględnione w wykazie porucznika Czaykowskiego. 171 172
43 Pisma niedotyczące współpracy z Amerykanami. 173 173
44 Pisma dotyczące współpracy z Amerykanami, nie figurujące w wykazie porucznika Czaykowskiego. 174 177
45 Wykaz akt zawartych w teczce "Korespondencja ogólna oraz w sprawie zamówień nieradiowych". 178 180