Back

Folder: 701/12/12

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
Folder titleKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1965 1965; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; polski, włoski
Dates 1965 - 1965

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/12/12

No. Title Page from Page to
1 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 1. Audiencja Korpusu Dyplomatycznego u papieża; Posiedzenie Centralnego Komitetu Obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski 1 1
2 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 2. Konsystorz kardynalski 22 lutego 1965 roku; Rapacki w Rzymie 2 3
3 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 3. "Annuario Pontificio" na rok 1965; Uchwała Rady Głównej demokracji chrześcijańskiej we Włoszech 4 6
4 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 4. Paweł VI przemawia do nowych kardynałów; Kardynał Beran; Visite di calore (Wizyty serdeczne); Kości św. Piotra odnalezione? 7 9
5 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 5. "Daily American" o przyszłych podróżach papieża; Nagłe zasłabnięcie biskupa Pawłowskiego; Biskup Dąbrowski w drodze do Polski; Rekonstrukcja rządu A. Moro 10 11
6 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 6. List ambasadora RP do prezesa SPK "Italia" 12 13
7 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 7. Wymowny artykuł "Osservatore Romano"; Przeniesienie zwłok arcybiskupa Gawliny; Program świąteczny papieża; Nominacja ks. Poggi; Powrót biskupów do Polski 14 15
8 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 8. Głos o Wietnamie; O wojnie słusznej; Jeszcze o dialogu; Nowy Dom Generalny Nazaretanek; Rocznica katyńska w Rzymie; 3 maja w Rzymie 16 17
9 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 9. Druga encyklika Pawła VI 18 18
10 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 10. Przyjazd prymasa Polski do Rzymu; Jezuici zebrani w Rzymie dla wyboru generała zakonu; Uroczystość św. Stanisława i kazanie prymasa Polski; Konsekracja arcybiskupa L. Poggi 19 20
11 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 11. Monte Cassino; "Józef Gawlina-biskup polowy Wojska Polskiego. Opiekun Emigracji Polskiej 1892-1964" 21 21
12 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 12. Wyjazd ks. prymasa; Wybór o. Piotra Arrupe; O książce Friedländera 22 23
13 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 13. Wyróżnienie wielkiego uczonego i Polaka; "Civiltà Cattolica" rozprawia się z prasą komunistyczną; Nabożeństwa w intencji Pawła VI 24 25
14 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 14. Ojciec św. o miłości ojczyzny; Rezultaty wyborów włoskich; Artykuł J. Warszawskiego w "Civiltà Cattolica"; Zmiana personalna w składzie delegacji papieskiej; Spóźnione echa niepoważnych wiadomości 26 27
15 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 15. Ojciec św. mówi o najważniejszych problemach Kościoła 28 29
16 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 16. Audiencja ambasadora RP u papieża; Nowe metody magisterium; "Dialog bez dwuznaczników"; Drugi artykuł o. J. Warszawskiego w "La Civiltà Cattolica" 30 32
17 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 17. Ojciec św. przemówi do Organizacji Narodów Zjednoczonych; Program otwarcia IV sesji Soboru watykańskiego II; Prasa włoska o atakach na prymasa Polski 33 34
18 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 18. Przyjazd prymasa Polski; Encyklika o Eucharystii; Ojciec św. piętnuje prześladowanie Kościoła w krajach rządzonych przez komunistów 35 36
19 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 19. Otwarcie IV sesji Soboru; Znowu o pielgrzymce Ojca św. do Częstochowy; Podróż prezydenta Saragata 37 38
20 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 20. Konstytucja ustanawiająca Synod Biskupi; Wypowiedź prymasa Polski na soborze; Nabożeństwo w rocznicę śmierci abpa Józefa Gawliny; Dalszy artykuł o. Warszawskiego w "La Civiltà Cattolica" 39 41
21 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie 21. Podróż Ojca św. do ONZ; Tempo prac soborowych; Wystąpienie o. Arrupe; Głosy o pielgrzymce papieża na Jasną Górę; Zgon Stanisława Janikowskiego 42 44
22 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 22. Próba bilansu prac ostatniej sesji Soboru; "Kontrofensywa" 500 ojców soborowych; Wieczór w "Circolo di Roma"; Zmiana adresu ambasady 45 47
23 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 23. Homilia papieska z dnia 28 października 1965 roku; Prasa włoska o pielgrzymce papieża do Polski; Polskie Zaduszki we Włoszech 48 49
24 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 24. Prace soboru; Delegacja hiszpańska w Rzymie; Audiencja biskupów polskich u Ojca św.; 11 listopada w Rzymie; Nabożeństwo w kościele św. Andrzeja na Kwirynale 50 52
25 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 25. Homilia papieska z 18.11.1965 roku 53 54
26 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 26. Zbliża się koniec soboru; Spotkanie na cześć adytorów i obserwatorów soborowych; "Spotkanie z kardynałem Wyszyńskim"; "Nagroda Nobla za pokój" 55 56
27 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 27. Ut unum sint; Prasa włoska o litości biskupów polskich; Znamienny artykuł "Osservatore Romano"; Ważne zebranie w "Circolo di Roma" 57 59
28 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 28. Zamknięcie soboru; Stolica Apostolska podejmuje wydawnictwo aktów dyplomatycznych; Odpowiedź biskupów niemieckich 60 62
29 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 29. Program świąteczny papieża; Prasa włoska o reakcji reżimu na wymianę listów między Episkopatem polskim a niemieckim; Pierwszy tom "Aktów i dokumentów Stolicy Apostolskiej, odnoszących się do drugiej w 63 65
30 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 30. Dlaczego ten hałas? 66 66
31 Informazioni Dalla Polonia. Il 1964 non fu un anno felice per la Polonia... 67 70
32 Informazioni Dalla Polonia. Nella sollenità della presentazione degli auguri al Consiglio dei a Londra... 71 74