Back

Folder: 701/12/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
Folder titleKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1956 1956; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; polski, włoski
Dates 1956 - 1956

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/12/3

No. Title Page from Page to
1 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 22. Gospodarczy system komunistyczny w ocenie papieża 1 1
2 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 23. Potwierdzenie; 3 maja w Rzymie; Nasilenie wizyt reżymowych w Rzymie; Uroczystość polsko-włoska w ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej; "Confessioni proye" 2 3
3 Serwis Informacyjny Ambasday RP przy Watykanie nr 24. Depesza Ojca św. ; Rocznica zgonu marszałka Piłsudskiego; List Ojca św. do arcybiskupów ruskich; Rocznica bitwy pod Monte Cassino; "Clemenza" in Ungheria; Homilia ks. arcybiskupa Samoré 4 5
4 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 26. Wyjaśnienia "Osservatore Romano"; Sprawa beatyfikacji arcybiskupa Cieplaka 6 6
5 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 27. Wybory komunalne we Włoszech 7 8
6 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 30. Sondaże reżymowe u kardynała prymasa; Głosy o konsystorzu 9 9
7 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 31. Granica na Odrze-Nysie; Powrót p. St. Mackiewicza do Polski 10 10
8 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 32. Wiadomości z Polski; Pobyt Adenauera w Rzymie; Niemożliwe samobójstwo; Wizyta parlamentarzystów włoskich w Moskwie 11 12
9 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 33. Rzym a powstanie poznańskie; Nabożeństwo w kościele narodowym św. Stanisława w Rzymie; Dwa artykuły "Osservatore Romano"; Hołd dla biskupów, którzy cierpią prześladowanie za wiarę; Adenauer będzie przy 13 14
10 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 35. Artykuł J. Dalla Torre; Rezolucja ACLI 15 15
11 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 36. Papież na publicznej audiencji wystąpił przeciwko uciskowi w Polsce; Protest organizacji pracy przeciw krwawym represjom w Poznaniu 16 16
12 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 37. Echa audiencji Polaków u Ojca św.; Nabożeństwo żałobne za poległych w powstaniu poznańskim; Dalsze artykuły " Osservatore Romano" w sprawie powstania poznańskiego; Wizyta Adenauera w Rzymie 17 18
13 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 38. Przypływ i odpływ; Nabożeństwo żałobne za poległych w Poznaniu 19 19
14 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 39. List papieża; Komentarz urzędowy 20 21
15 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 40. Nowy artykuł "Osservatore Romano"; Aresztowania wśród kleru w Poznaniu; Dalsze wiadomości o awansach sowieckich wobec Watykanu 22 22
16 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 41. Jeszcze o "niemożliwych rozmowach"; Zmiana na stanowisku ambasadora francuskiego 23 23
17 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 42. Jeszcze o wypadkach poznańskich; Owacja na cześć Polski 24 24
18 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 44. Watykan a Sowiety; Echa "Listu apostolskiego" papieża z dnia 29 czerwca 1956 25 26
19 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 45. Trzecia rocznica uwięzienia kardynała prymasa Polski; Watykan a odwilż; Szanse konsystorza; Wizyta parlamentarzystów włoskich w Polsce 27 28
20 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 46. Trzecia rocznica uwięzienia kardynała prymasa Wyszyńskiego 29 29
21 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 47. Katolicy a socjalizm; Beatyfikacja Innocentego XI; Proces poznański w prasie watykańskiej i włoskiej 30 31
22 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 48. Strajk szkolny w Krakowskim; Ostrzeżenie pod adresem katolików; Ponowne osadzenie biskupa Adamskiego w więzieniu; Śmierć Józefa Michałowskiego 32 32
23 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 49. Wypadki w Polsce a prasa włoska; Manifestacja w "Circolo di Roma"; Wrażenia parlamentarzystów włoskich z Polski; Śmierć ks. arcybiskupa Dymka 33 34
24 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 50. "Osservatore Romano" a wypadki w Polsce 35 35
25 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 51. Ocena sytuacji w Polsce przez Watykan; Rząd i parlament włoski wobec wypadków w Polsce i na Węgrzech; Encyklika Piusa XII w sprawie narodów ujarzmionych; Listy pasterskie arcybiskupów Bolonii i Mediola 36 38
26 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 52. Powrót kardynała Wyszyńskiego; Głosy watykańskie o akcji Izraela; Nabożeństwo za poległych w powstaniu węgierskim 39 40
27 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 53. Wymiana telegramów między Warszawą a Watykanem; Przyjazd prymasa do Rzymu?; Czy komuniści zostaną w Polsce u władzy? Nowy artykuł "Osservatore Romano" 41 41
28 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 54. Nowa encyklika "Laetamur Admodum" 42 42
29 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 55. Pius XII ogłasza encyklikę przeciwko ciemiężycielom Węgier; Wrażenie wypadków węgierskich w Watykanie; Reakcja we Włoszech; Głosy z Polski; Dzień Zaduszny na cmentarzach polskich we Włoszech; Depesze w 43 45
30 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 57. Robotnicy z komunistycznego okręgu u papieża; Podróż moskiewska Gomułki w ocenie Watykanu; Problem granicy Odra-Nysa; Manifestacje na rzecz Węgier; Gomułka w "Osservatore Romano"; Z ostatniej chwili 46 48
31 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 59. Nominacje biskupów w Polsce; K. N. A w Polsce; "Błędne sądy i marne oszczerstwa" 49 50
32 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 60. Biskupi administratorzy; Nowy układ z Episkopatem polskim; Reżymowa "młodzież rewolucyjna"; Jeszcze w sprawie przyjazdu kardynała prymasa do Rzymu; "A więc to prawda!"; Dalszy artykuł F. Alessandrini w 51 53
33 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 61. Orędzie wigilijne Ojca św.; "Fantazja a rzeczywistość", "Osservatore Romano" prostuje wymysły prasy; Charakterystyczny komunikat 54 56
34 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 62. Audiencja noworoczna ambasadora RP u Ojca św.; Echa orędzia wigilijnego papieża; Nowe znaczki pocztowe watykańskie; Kiedy przyjazd ks. prymasa do Rzymu?; Nauki z przeszłości i wnioski na przyszłość 57 59
35 I limiti ed il significato della critica sovietica dello "Stalinismo" 60 61
36 Dokument dotyczący Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951 roku 62 62
37 Résolution unanime du Congrès Americain 63 63
38 List Jana Starzewskiego i Zbigniewa Stypułkowskiego do Johna Fostera Dullesa 64 65
39 Résolution 66 66
40 Reazione polacca alla visita dei capi sovietici a Londra 67 67
41 Informazioni dei Polacchi all'Estero no 1. Propaganda del progressismo all'Estero; Dalla stampa progressista in Polonia; Bulganin, Krusciow e la Polonia 68 69
42 Informazioni dei Polacchi all'Estero no 2.Il ritorno di Stanislao Mackiewicz in Polonia 70 70
43 Informazioni dei Polacchi all'Estero no 3. La nota dei Polacchi liberi ai Governi di 3 Potenze 71 71
44 Informazioni Dalla Polonia no 6. Cambio di guardia; Cambiamenti e fermenti; Sfruttamento della Polonia 72 74
45 Informazioni Dalla Polonia no 7. "Orientamenti"; "Liberalismo" verso la Chiesa 75 75
46 Informazioni Dalla Polonia no 8. L'insurezione a Poznań 76 76
47 Informazioni Dalla Polonia no 9. Arresti del clero; Una risoluzione del Consiglio Polacco della Unità Nazionale; Propaganda del progressismo all'estero 77 77
48 Informazioni Dalla Polonia no 11. La celebrazione Mariana di Czestochowa 78 79
49 Informazioni Dalla Polonia nr 12. Notizie sull'Episcopato in Polonia; Commenti del regime sulla liberazione del Cardinale Wyszyński 80 81
50 Informazioni Dalla Polonia nr 13. Intellettuali cattolici; Oltre la linea Ribentropp-Molotoff 82 82