Back

Folder: 701/12/7

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
Folder titleKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1960 1960; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; polski, włoski
Dates 1960 - 1960

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/12/7

No. Title Page from Page to
1 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 1. Jan XXIII przyjmuje życzenia noworoczne; Watykan a Kreml; Katolicki Unwersytet Lubelski w prasie włoskiej; Polski Instytut Historyczny w Rzymie 1 5
2 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 2. Wizyta Adenauera w Rzymie; Sowieckie "rozbrojenie"; Zebranie Synodu rzymskiego 6 8
3 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 4. Synod rzymski; Drugie deménti "Osservatore Romano"; Annuario Pontificio na rok 1960; Kongres włoskiej partii komunistycznej; "Osiemnastolatki na szubienice!"; Podróż prezydenta Gronchi do Moskwy 12 15
4 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 5. Ludobójstwo; Jeszcze o wydawnictwach Stolicy Apostolskiej; Nabożeństwo za kardynała Stepinaca 16 17
5 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 6. Losy biskupa kieleckiego; Losy kościoła w Nowej Hucie; Proces kanonizacyjny o. M. Kolbe; Kardynał Tien przenosi się na Formozę 18 19
6 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 7. Nowi kardynałowie; Prześladowanie Kościoła w Polsce; Stopa życiowa w Polsce; Kryzys rządowy włoski 20 22
7 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 8. Konsystorz kardynalski; Przesilenie rządowe we Włoszech; Msza św. za pomordowanych w Katyniu i innych miejscach. 23 24
8 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 9. Antyteizm sowiecki-zjawisko niesłychane; Przyjazd biskupów; Proces beatyfikacyjny o. Maksymiliana Kolbe; Tydzień św. w Rzymie; Głosy prasy watykańskiej 25 27
9 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 10. Z mowy wielkanocnej papieża Jana XXIII; Pierwszy ambasador Turcji przy Watykanie 29 29
10 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 11. O obecnym Lwowie 30 32
11 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 12. Wypadki w Nowej Hucie i Olsztynie; Jak prasa włoska widzi szanse spotkania na szczycie; Obchody 3 maja w Rzymie 33 34
12 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 13. Polscy biskupi u papieża; 25 lat minęło od śmierci marszałka Piłsudskiego; "Lampa braterstwa" na Monte Cassino; Szesnasta rocznica zwycięstwa pod Monte Cassino; Śmierć ks. biskupa Padolskisa 35 36
13 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 14. "Osservatore" zabiera głos w sprawie wypadków w Nowej Hucie 37 37
14 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 15. Watykan a "paryskie" spotkanie na szczycie; Nowe potępienie marksizmu; Echa uroczystości organizacji "Lampy braterstwa"; Polski obchód żałobny na Monte Cassino 38 40
15 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 16. O "tolerancji" komunistów polskich; "Civiltà Cattolica" o wojnie polskiej 41 42
16 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 17. Przygotowanie do soboru powszechnego 43 44
17 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 18. Nominacje przygotowawcze do soboru; Dekoracja pani ambasadorowej Leonii Papée 45 45
18 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 19. Obchody rocznicy wypadków poznańskich w Rzymie 46 48
19 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 20. Watykan a Polska; "Il discorso di Bucarest" (Przemowa w Bukareszcie); Nabożeństwo za duszę gen. Sikorskiego 49 50
20 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 21. Wypadki we Włoszech 51 52
21 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 22. Kotarbiński, Piasecki, Frankowski, Rhode 53 53
22 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 23. Cmentarze 2 Korpusu we Włoszech 54 55
23 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 24. Nuncjatura ks. Achillesa Ratti; Obchody grunwaldzkie; Bezbożnictwo polskie 56 58
24 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 25. Nowy rząd we Włoszech 59 60
25 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 26. Papież do Polaków; Igrzyska olimpijskie a Stolica Apostolska; Polacy w Komisjach soboru; Tytuły właściwe; Nabożeństwo za prof. Kościałkowskiego; Sprostowanie 61 62
26 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 27. Udział Ojca św. w żałobie ambasady; Pogrzeb ambasadorowej Papée 63 63
27 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 28. Gomułka a Ziemie Zachodnie; "Osservatore Della Domenica" o sesji Narodów Zjednoczonych; Pszenica i plewy; Cyrankiewicz w Rzymie 64 66
28 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 29. Jeszcze o ludobójstwie; Zaduszki na polskich cmentarzach wojennych we Włoszech; "Osservatore" o tendencjach współczesnej Europy; Sufragan polskiego pochodzenia dla Chicago; Audiencja 14 listopada 67 69
29 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 30. Wybory gminne we Włoszech; Sprawa beatyfikacji arcybiskupa Cieplaka; 11 listopda w Rzymie 70 71
30 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 31. Nabożeństwo papieskie do św. Jozafata Kuncewicza; Przygotowania do soboru; Tablica pamiątkowa w komnatach św. Stanisława Kostki 72 74
31 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 32. Urodziny Ojca św.; Z Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie 75 76
32 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 33. Papież do dziennikarzy; Dekret Stolicy Apostolskiej o pismach arcybiskupa wileńskiego Jana Cieplaka; Włochy i Jugosławia 77 78
33 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 34. Gorzkie przeżycia sowieckich wrogów kolonializmu 79 80
34 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 35. Penitencjariusz papieski w Polsce Gomułki; "Kraje rządzone przez komunistów"; Kardynał Montini o Kościele powszechnym; "Tragedia Algerii" 81 82
35 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 36. Święta w Watykanie; Audiencja Korpusu Dyplomatycznego; Kazanie świąteczne kardynała Prymasa Polski; O. F. Słomiński, penitencjariusz polski Bazyliki św. Piotra uwolniony 83 85
36 Informazioni Dalla Polonia no 2. Discorso del presidente dell'Esecutivo dell'Unione Nazionale polacca W. Czerwiński, Londra 1960, Anno Nuovo 86 88
37 Informazioni Dalla Polonia no 3. "Non uccidere" /Articolo di fondo della "Gazeta niedzielna", settimanale polacco pubblicato a Londra/; Le tappe successive; Ammirevole comportamento del popolo polacco; La popolazione incute paura; La voce della radio vati 89 92
38 Informazioni Dalla Polonia no 4. La sorte del vescovo di Kielce; La chiesa Nazionale Polacca; Il processo per la beatificazione del P. Kolbe OFMC 93 93
39 Informazioni Dalla Polonia no 6. Visite "ad limina"; L'Università di Lublino; Le chiese di Wilno 96 96
40 Informazioni Dalla Polonia no 7. Notizie dalla Polonia orientale; Il numero dei polacchi oltre la Polonia 97 98
41 Informazioni Dalla Polonia no 8. Oppressione della Chiesa in Polonia; I vescovi polacchi dal Santo Padre; La festa nazionale; 25-anniversario della morte del Maresciallo Piłsudski; La morte di Mons. Padolskis; A Monte Cassino il 18 maggio 99 101
42 Informazioni Dalla Polonia no 9. Le visite dei vescovi; Il nuovo vescovo ausiliare di Cracovia; La Polonia e la Radio Vaticana; Settecentesimo anniversario del Beato Sadoc OP; Dalla Polonia Orientale; Attivita pastorale fra sordomuti; Commemorazioni stori 102 104
43 Informazioni Dalla Polonia no 10. Nuove rivendicazioni 105 105
44 Informazioni Dalla Polonia no 11. Socialisti-cattolici; Contro l'insegnamento della religione nelle scuole ateo; Accresciuta frequenza degli operai nelle chiese in Polonia; Gomułka contro i contadini 106 106
45 Informazioni Dalla Polonia no 12. Indipendenza-o regime di occupazione? Gomułka a New York; La predica del Cardinale Primate del Polonia nella chiesa di San Giorgio a Malborg; Revisionismo tedesco 107 108
46 Informazioni Dalla Polonia no 13. "Basta il silenzio per distruggere la Chiesa"; Repressioni 109 110
47 Informazioni Dalla Polonia no 14. Una dichiarazione del Consiglio Polacco dell'Unione nazionale negli Stati Uniti prima dell'arrivo di Gomułka; L'appello del ACEN alle Nazioni Unite 111 112
48 Informazioni Dalla Polonia no 15. La nuova tappa della lotta contro la Chiesa in Polonia; Gomułka crede di essere cattolico? 113 116
49 Informazioni Dalla Polonia no 16. Il Congresso della "Polonia Americana" smaschera Gomułka 117 118
50 Informazioni Dalla Polonia no 17. Dichiarazioni evasive di Nixon; Il regime comunista contro la Chiesa in Polonia; Umore di Varsavia 119 120
51 Informazioni Dalla Polonia no 18. Insulto alla Chiesa; L'insegnamento del marxismo imposto ai seminari; Alunni chiamati alle armi; Chiusura dei piccoli seminari; I comunisti non tollereranno la coesistenza; I filosofi polacchi nel convegno di logica, meto 121 122
52 Ziemie zachodnie Polski-dodatek do "Informazioni Dalla Polonia" 123 123