Back

Folder: 701/12/8

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
Folder titleKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1961 1961; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; polski, włoski
Dates 1961 - 1961

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/12/8

No. Title Page from Page to
1 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 1. Papież zwiedza biura ks. arcybiskupa Gawliny; Dar Ojca św. dla ambasadora Papée; Kazanie polskie w S. Andrea della Valle; "Instytut Piusa V"; Tekst listu pasterskiego ks. biskupa podlaskiego 1 2
2 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 2. Czwarty konsystorz Jana XXIII; Wizyty u nowych kardynałów 3 3
3 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 3. Ambasador Papée u papieża; "Wolna prasa" w Polsce; Dwie mowy; Z Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie 4 5
4 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 4. "Prześladowanie trwa"; List pasterski kardynała Montini 6 7
5 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 5. Nowości w kościele św. Piotra w Rzymie; "Prześladowanie na Litwie"; "Rosja Sowiecka-nowe imperium kolonialne"; "Krytyka immanentna komunizmu" 8 9
6 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 6. "Annuario Pontificio"; Nowy arcybiskup Filadelfii; Polak w ważnej komisji soboru powszechnego; "Deviazione ed involuzione" (Odchylenie i inwolucja); Od redakcji 10 11
7 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 7. Radio Watykańskie; Z instytutu św. Piusa V; "Stacje" w kościołach rzymskich; List pasterski biskupów polskich; Uniwersytet Lubelski; "Hitlerowcy" a "marksiści" 12 14
8 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 8. Następstwo po kardynale Mimmi; Diecezje podmiejskie Rzymu; Medal dla upamiętnienia dwóch lat pontyfikatu 15 16
9 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 9. Dwie przemowy Prymasa Polski 19 marca 1961; Sprawy polskie w Radiu Watykańskim; Zza żelaznej kurtyny; Na imieniny papieża 17 18
10 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 10. La Chiesa in Polonia (Kościół w Polsce); Drugi głos Watykanu 19 20
11 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 11. "Do Miasta i Świata"; Odezwa wielkanocna kardynała Confalonieri; Bliski przyjazd ks. kardynała prymasa Polski do Rzymu?; Z prasy włoskiej 21 22
12 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 12. Kontrasty 1 majowe; O mowie ks. kardynała prymasa; Wizyta królowej Elżbiety w Watykanie; Organ watykański o Kubie; "Rokosz w Algierze"; Kongres Unii Światowej Organizacji Kobiet Katolickich; Trzeci maj 23 25
13 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 13. Kanonizacja św. Marii Bertilli Boscardin; 8 i 12 maja w Rzymie; O jednym "Komitecie Tysiąclecia Polski" 26 26
14 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 14. 70-lecie encykliki "Rerum Novarum" 27 27
15 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 15. List ambasadora Papée do XII Walnego Zjazdu SPK we Włoszech; Rocznica bitwy o Monte Cassino 28 29
16 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 16. Głosy watykańskie o spotkaniu wiedeńskim; Obrona Ziem Zachodnich; Kolonializm sowiecki; Z Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie 30 32
17 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 17. Przeciw prześladowaniu Koscioła i religii w Polsce 33 33
18 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 18. Rozmowy wiedeńskie; Prace nad przygotowaniem soboru powszechnego; Nabożeństwo za duszę śp. prof. W. Folkierskiego 34 34
19 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 19. Papież Jan XXIII o Goliacie; Front światowego bolszewizmu; Ludobójstwo; 25-lecie kapłaństwa o. Łucjana Łuszczki OFM 35 36
20 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 20. "Osservatore Romano" o prześladowaniu Kościoła w Polsce 37 37
21 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 21. Jubileuszowy numer "Osservatore Romano"; Apel Egzekutywy a prasa włoska 38 38
22 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 22. Wojujące bezbożnictwo i odpór Watykanu; Jeszcze o jubileuszu "Osservatore Romano" 39 39
23 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 23. "Matka i Mistrzyni" 40 41
24 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 24. Zgon kardynała Sekretarza Stanu 42 43
25 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 25. Nowy kardynał Sekretarz Stanu 44 45
26 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 26. Audiencja ambasadora Papée u papieża; Pierwsze spotkanie kardynała Sekretarza Stanu A. G. Cicognani z Korpusem Dyplomatycznym; Msza papieska o pokój 46 47
27 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 27. Apel pokojowy Jana XXIII 48 48
28 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 28. "Osservatore Romano" o prześladowaniu Kościoła w Polsce 49 49
29 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 29. Komentarz Chruszczowa do apelu pokojowego Jana XXIII; "Wywiad prasowy"; Unia kościelna a sobór powszechny; Biskupi kubańscy o komuniźmie 50 52
30 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 30. Nowy artkuł polski "Osservatore Romano"; Nauka Kościoła w dziedzinie ekonomiczno-społecznej w skrócie; Sprawy beatyfikacji świętych polskich; Polacy u papieża 53 54
31 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 31. 80-lecie Ojca św.; VII Kongres Międzynarodówki Socjalistycznej w Rzymie; Wojaże obywatela Rapackiego 55 56
32 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 32. Uroczystości ku czci Ojca św.; Zdrowie papieża; Cykl artykułów o Katyniu i powstaniu warszawskim; Radio watykańskie o sowieckiej superbombie 57 58
33 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 33. Uroczystości 4 listopada w Rzymie; Dzień Zaduszny na polskich cmentarzach wojennych w Italii 59 60
34 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 34. "Osservatore" o rzeczywistej istocie komunizmu; Wiadomości rzymskie; Święto Niepodległości w Rzymie 61 61
35 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 35. A propos tzw. "Propozycji dla emigracji" 62 64
36 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 36. Kongres antykomunistyczny w Rzymie 65 65
37 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 37. Głosy prasy włoskiej o życzeniach Chruszczowa dla papieża 66 66
38 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 38. Powrót kardynała Sekretarza Stanu z Ameryki; Polskie cmentarze wojenne we Włoszech; Święta Bożego Narodzenia w Watykanie; Żałobna uroczystość u św. Stanisława 67 68
39 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 39. Encyklika Jana XXIII "Aeterna Dei Sapientia" 69 69
40 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 40. Święta Bożego Narodzenia w Watykanie; Życzenia Ojca św. dla narodu polskiego i kardynała prymasa Polski 70 72
41 Informazioni Dalla Polonia no 1. "Cattolici"; "Confusione ideologica"; Bambini rapiti; Movimento demografico in Polonia e genocidio; Sciopero a Żerań; Il seminario di Wilno; Nuove cessioni di territorio della Polonia Popolare alle Repubbliche Sovietiche?; 73 75
42 Informazioni Dalla Polonia no 2. La stampa del regime attaca violentemente il cardinale Wyszyński; Verso la "liquidazione" dei religiosi in Polonia?; "Condizione giuridica"; Arresti di sacerdoti; I 300 anni dell'universita di Leopoli; Partito comunista in 76 79
43 Informazioni Dalla Polonia no 3. "Un margine di liberta" 80 82
44 Informazioni Dalla Polonia no 4. Il comunismo: sistema economico dei bolscevici: La Russia Sovietica-nuovo impero coloniale; I giovani in Polonia sono contro il regime; "Critica immanentistica del comunismo" 83 84
45 Informazioni Dalla Polonia no 5. Gli obblighi della stampa in Polonia; "Pax"; Per riscuotere danaro dai contadini liberi; Genocidio; Protesta dei vescovi polacchi contro un film immorale; Si estromettono i capellani dagli ospedali; Una nuova chiesa cattol 85 87
46 Informazioni Dalla Polonia no 6. Le condizioni imposte dai comunisti in Polonia alla Chiesa cattolica; Discorso del cardinale primate Wyszyński 88 88
47 Informazioni Dalla Polonia no 7. "Perchè il governo limita i diritti della Chiesa?"; I candidati cattolici, paracattolici e pseudocattolici alla nuova dieta"; Sulla attivitá dell'Università Cattolica di Lublino; Un nuovo libro del cardinale primate Wyszyń 90 91
48 Informazioni Dalla Polonia no 8. 2% o 98%?; Dopo le elezioni-nuova afida alla Chiesa? 92 93
49 Informazioni Dalla Polonia no 10. Si invoca la solidarietà del mondo cristiano 96 96
50 Informazioni Dalla Polonia no 11. La stampa comunista attacca il cardinale Wyszyński; Genocidio; Per il processo contro Eichmann; "A tutta la cittadinanza polacca" 97 99