Back

Folder: 701/15/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKomitet Obrony Narodowej
Folder titleKorespondencja. Historia KON. Akty prawne i inkorporacyjne. Pamiątki i druki. Życiorysy działaczy
Folder description1913 1930; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; polski, angielski
Dates 1913 - 1930

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/15/1

No. Title Page from Page to
1 Krótka historia K.O.N. 3 4
2 Krótka historia K.O.N. 5 6
3 Sprawozdanie Finansowe Komitetu Wykonawczego K.O.N. 7 7
4 Czcigodny Obywatelu. 8 9
5 Moi Drodzy. 10 11
6 Komitet Obrony Narodowej w Ameryce Północnej. 12 12
7 K.O.N. w Hamtramck, Mich. 13 36
8 Notatka o długu. 37 37
9 Odręczna notatka o artykule dr. Kota. 38 38
10 Szanowny Obywatelu. 39 39
11 Moi Drodzy. 40 43
12 List do J. Borkowskiego. 44 45
13 Kochany Stanisławie. 46 49
14 Moi Drodzy. 50 51
15 List o organizowaniu transportu ochotników do Legionów. 52 53
16 Fragment listu 54 58
17 Fragment statutu Federacji Zrzeszeń. 59 59
18 List The Polish National Defense Committee do Antoniego Czarneckiego. 60 61
19 Kongres w Waszyngtonie 1911 r. 62 62
20 Fragment listu. 63 63
21 Mandaty na Zjazd. 64 69
22 Mandaty na Zjazd. 64 64
23 Fragment listu. 70 70
24 Fragment listu A. Bryńskiego. 71 72
25 List na temat stosunku K.O.N. do N.K.N. 73 74
26 Trzy grupy polityczne - poufne. 75 75
27 Komisja Tymczasowa stronnictw niepodległościowych. 76 76
28 Album Legionów Polskich. 77 77
29 List o Zjeździe i K.O.N. 78 78
30 Delegat Hausner na wiecu w Cooper Union. 79 79
31 List Piłsudskiego potwierdzający otrzymanie pieniędzy zebranych w Ameryce. 81 81
32 Pokwitowanie odbioru pieniędzy zebranyc h w Ameryce. 82 82
33 List Józefa Piłsudskiego do Komitetu Obrony Narodowej w Ameryce. 83 83
34 List Józefa Piłsudskiego do polonii amerykańskiej. 84 84
35 Dyplom z odbytego kursu w Szkole Podoficerskiej w Detroit. 85 85
36 Odezwa do byłych członków Komitetu Obrony Narodowej. 86 87
37 Rezolucja byłych członków K.O.N. w sprawie wydania Historii Komitetu Obrony Narodowej. 88 88
38 List J.M. Sienkiewicza do Jana Z. Dodatko. 89 89
39 List Stanisława Orszuli do J.Z. Dodatko. 90 90
40 Odezwa do wszystkic byłych członków K.O.N. 91 91
41 Ustawy Komitetu Obrony Narodowej. 92 122
42 Czym jest i do czego dąży Komitet Obrony Narodowej. 123 125
43 Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. 126 128
44 Lista członków Komitetu Centralnego O.N. 129 129
45 Notatki 131 131
46 Utworzenie Centralnego Komitetu Obrony Narodowej. 136 141
47 Akt notarialny utworzenia Polish Emigration Educational Society. 142 145
48 Dokument o zatwierdzeniu Komitetu Centralnego Obrony Narodowej. 146 148
49 Zatwierdzenie utworzenia corporacji pod nazwą: The Central Committee for National Defence of North America. 149 152
50 Program przedstawienia i balu. 153 159
51 Koperta firmowa Komisji Oświaty C.K.O.N. 160 160
52 Firmowa koperta Centralnego Komitetu Obrony Narodowej. 161 161
53 Program przedstawienia i balu. 162 162
54 Program spektaklu Kościuszko pod Racławicami. 166 179
55 Program przedstawienia i balu. 180 190
56 Karta ewidencyjna . 191 192
57 Legitymacja K.O.N. 193 194
58 Kontrakt ogłoszeniowy. 195 195
59 Advertising Contract. 196 196
60 Formularz na zakupy na rzecz funduszu bojowego i obrotowego. 197 198
61 Ceny za ogłoszenia zamieszczane w Kalendarzu Legionów. 199 199
62 Pokwitowanie otrzymania wpłaty. 200 200
63 Blankiet dyplomu nadawanego za czynny udział w pracach na rzecz K.O.N. 201 201
64 Poświadczenie wpłaty składki miesięcznej na rzecz Polskiego Skarbu Wojskowego. 202 202
65 Koperta firmowa C.K.O.N. 203 203
66 Blankiet na zamówienie "Historyi K.O.N.". 204 204
67 Balnkiet potwierdzający złożenie składki na rzecz Legionów Polskich. 205 205
68 Potwierdzenie odboru kwitariusza K.O.N.. 206 206
69 Karta podróżna. 207 207
70 Kwit. 208 209
71 Sprawozdanie finansowe Dzielnicowego K.O.N. na Maryjanowie. 210 211
72 Kwit potwerdzający wysłanie materiałów/książek. 212 212
73 Zobowiązanie wpłaty 100 dolarów na wyjazd do Polski ochotnika powstańca. 213 213
74 Świadectwo udziałowe "Polish Peoples Publishing Co." 214 214
75 Świadectwo udziałowe "Polish Peoples Publishing Co." 215 215
76 Dane osobowe Ludwika J. Wójcika. 216 216
77 Curriculum vitae Mikołaja A. Gmernickiego. 217 218
78 Życiorys Jana Zygmunta Dodatko. 219 220
79 Życiorys Stanisława A. Trojanowskiego. 221 222
80 Życiorys Piotra Maryana Mańkowskiego. 223 227
81 Edmund Leopold Dolewczyński. 228 228
82 Życiorys Cass J. Jankowski. 229 230
83 Feliks Władysław Pawłowski. 231 233
84 Antoni Rajkiewicz. 234 235
85 Życiorys Jana Przymusa. 238 240
86 Jan M. Sienkiewicz nie żyje. 241 241
87 Pogrzeb Jana M. Sienkiewicza. 242 242
88 Rezolucja żałobna Zarządu Centralnego Z.N.P. 243 243