Back

Folder: 701/2/14

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleStyczeń- czerwiec 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/14

No. Title Page from Page to
1 Strona tytułowa 1 1
2 Spis zawartości teczki 2 3
3 Odpis depeszy o koncentracji wojsk czeskich w Ostrawskiem 4 5
4 Depesza o zapowiedzianej okupacji Śląska 6 6
5 Odpis depeszy Rady Narodowej 7 7
6 Odpis meldunku sytuacyjnego DOG Kraków 8 10
7 Odpis depeszy z Cieszyna 11 12
8 Odpis depesz gen. Barthelemy i płk. Wade 13 15
9 Meldunek o sytuacji na Śląsku 16 16
10 Depesze o sytuacji na Śląsku 17 23
11 Odpis depeszy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 24 24
12 Depesze w sprawie sytuacji na Śląsku 25 31
13 Odpisy depesz o sytuacji na Śląsku Cieszyńskim 32 34
14 Postępowanie wojsk czeskich na Spiżu 35 35
15 Depesze o układzie koalicji z Czechami 35 47
16 Odpisy trzech depesz w sprawie sytuacji na Śląsku 48 49
17 Konflikt polsko-czeski 50 51
18 Sprawa rozejmu z Czechami 52 55
19 Odpisy depesz o sytuacji na Śląsku Cieszyńskim 56 58
20 Depesza iskrowa w sprawie porozumienia polsko-czeskiego 62 68
21 Odpis umowy o zawieszeniu broni z Czechami 69 71
22 Odpis listu do księcia Londzina 72 74
23 Sprawa nienaprawiania linii kolejowych przez Czechów 75 78
24 Raport o sytuacji w Cieszyńskiem 79 105
25 Depesze o sytuacji na Śląsku Cieszyńskim 106 111
26 Depesza w sprawie strajku politycznego na Śląsku 112 112
27 Tekst uchwał wiecowych 113 116
28 Orawa, Spiż i Podhale z podaną ilością mieszkańców 115 115
29 Raporty z Budapesztu 117 120
30 Odpis umowy z Czechami 121 124
31 Depesza o postępowaniu Czechów 125 128
32 O transporcie 2. armii czeskiej z Włoch 129 129
33 Depesza iskrowa o grożącym ataku czeskim 130 131
34 Sytuacja u Czechów 132 156
35 Depesza o sytuacji na Śląsku 157 157
36 Depesza w sprawie umowy węglowej 158 160
37 List do Naczelnika w sprawie Słowaczyzny 161 164
38 Odpis depeszy Dangla 165 165
39 Ostatnie zajścia na Śląsku Cieszyńskim 166 167
40 Prośba o pomoc 168 168
41 Telegram o grożącym napadzie Czechów 169 169
42 Przemowa generała Pelle 170 171
43 Depesza o komunikacie Coulsona 172 174
44 Streszczenie przemowy gen. Pelle 175 176
45 Odpis depeszy Polskiego Komitetu Narodowego w Paryżu 177 177
46 Odpis depeszy posła Zamorskiego 178 180
47 Depesza w sprawie przepuszczenia wojsk czeskich 181 182
48 Odpis protokółu o zachowaniu się wojsk czeskich na wypadek przejścia granicy czecho-słowackiej przez wojska polskie 183 185
49 Instrukcja w sprawie ruchów ludności i wojska na granicy Polsko-Czecho-Słowackiej 186 186
50 Instrukcja dla pertraktacji z Czechami 187 189