Back

Folder: 701/2/18

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleLipiec- sierpień 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/18

No. Title Page from Page to
1 Strona tytułowa teki 18 1 1
2 Strona tytułowa 1 1
3 Spis zawartości teczki 2 4
4 Depesza o koncentracji wojsk czeskich 5 5
5 Wiadomość o koncentracji wojsk czeskich na granicy spiskiej 5 5
6 Sytuacja w Litwie, Łotwie i Estonii 6 7
7 Depesza w sprawie przysłania oficera sztabowego 6 8
8 Wypadki na Suwalszczyźnie 8 19
9 Sprawozdania z sytuacji na suwalszczyźnie 9 19
10 Depesza w sprawie linii demarkacyjnej 20 21
11 Rozmowa juzowa o sprawach litewskich 20 25
12 Kopia dokumentów o rzekomych nadużyciach polskich w Galicji 26 36
13 Pierwsze sprawozdanie z podróży Misji Amerykańskiej do Galicji Wschodniej 37 38
14 Memoriał w sprawie słowackiej 39 44
15 Meldunek w sprawie aresztowania Komendanta Naczelnego P.O.W. na Białoruś 49 49
16 Odpis depeszy z Cieszyna 50 50
17 Gwałty Litewskie na Suwalszczyźnie 51 59
18 Odezwa Komitetu Obrony Litwy 60 62
19 Skład Misji Ukraińskiej w Bukareszcie 63 63
20 Depesza w sprawie wyprawy oficerów do Rewla 64 64
21 Rozkaz o przepuszczeniu p. Zakrzewskiego przez linię frontu 65 66
22 Odpis ze sprawozdania z misji specjalnej do Kowna i Wilna 67 74
23 Deklaracja Białoruskiej Rady Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny 75 77
24 Skarga Jerzego Osmołowskiego 78 83
25 Prośba o pomoc dla Polaków na Litwie 84 84
26 Instrukcje dla szefa Misji Wojskowej przy gen. Denikinie 85 88
27 Memoriał w sprawie stosunków narodowościowych na ziemi Kowieńskiej 89 94
28 Instrukcje dla szefa Misji Wojskowej przy adm. Kołczaku 95 103
29 Do Polskiego Komitetu Narodowego w Paryżu 104 110
30 Telegram z Wiednia do Warszawy 111 111
31 Depesza o powrocie jeńców ukraińskich do Galicji 112 112
32 Czeskie zakupy amunicji w Wiedniu 113 113
33 Czeskie zakupy amunicji w Wiedniu 114 114
34 Wojska polskie na Suwalszczyźnie 115 117
35 Depesza do przewodniczącego Delegacji Ukraińskiej 118 119
36 Czeskie zakupy w Wiedniu 120 120
37 O zaniedbaniu spraw wschodnich przez M.S.Z. 121 123
38 Odpis depeszy Rakowskiego 124 125
39 Depesza o niebezpieczeństwie ze strony Czechów 126 126
40 Spisy zakładników polskich przetrzymywanych przez bolszewików 127 133
41 Ingerencja Czerwonego Krzyża w sprawie polskich jeńców 134 136
42 List do Naczelnika Państwa 137 137
43 Sprawy litewskie 138 140
44 Instrukcja dla ks. Józefa Grądzkiego 141 146
45 Depesza do Kościałkowskiego 147 150
46 Ogólna sytuacja na froncie czesko-polskim 151 157
47 Odpis depeszy o północno-zachodnim rządzie rosyjskim 158 158
48 Pertraktacje z Ukraińcami w Dęblinie 159 187
49 Raport polityczny z Grodna 188 190
50 Raport polityczny z Mińska Litewskiego 191 192
51 Staosunki w kolonii rosyjskiej w Warszawie 193 195
52 Sprawozdanie z Rygi 196 203
53 Raport z Kowna 204 205
54 Gotowość pracy na Litwie 206 206
55 Sprawa bezrobotnych kolejarzy na Kresach Wschodnich 207 210
56 Zajścia na Śląsku Cieszyńskim 211 211
57 Informacje z frontu Staro-Konstantynowskiego 212 212
58 Czeskie zakusy na Borysław 213 213
59 Niepowodzenia Judenicza 214 214
60 Meldunek sytuacyjny ze Śląska Cieszyńskiego 215 215
61 Instrukcje dla mjra. Kasprzyckiego 216 220
62 Prośba o pomoc dla Suwałk 221 221
63 Projekt depeszy do papieża 222 224
64 Prośba o pomoc dla Suwałk 225 225
65 Raport wywiadowczy z Litwy 226 233
66 Raport polityczny 234 238
67 Przygotowania do przewrotu w Kownie 239 244
68 Sprawy białoruskie i litewskie 245 247
69 Sytuacja w Suwałkach i Sejnach 248 252
70 Sprawy pieniężne 253 254
71 Aresztowania w Kownie i sytuacja na froncie północnym 255 271
72 Raport z Rygi 272 308