Back

Folder: 701/2/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleGrudzień 1918- styczeń 1919
Folder description1918 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1918 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/2

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości teczki 1 6
2 Organizacja Wojska Polskiego 7 9
3 Depesze w sprawie akcji werbunkowej 10 11
4 Wymiana depesz miedzy Piłsudskim a Ambasadą Polską w Wiedniu 12 13
5 Listy do Komendanta z Pragi 14 20
6 List do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Woodrow Wilsona 21 23
7 List do Naczelnika Państwa 24 27
8 Wyciąg z listu do Rządu Ludowego w Warszawie 28 28
9 Wymiana telegramów o sytuacji na lubelszczyźnie 29 35
10 List do Naczelnego Dowództwa w Belwederze 36 37
11 Wysłanie wojska do Wilna 38 52
12 Zawiadomienie o przesłaniu kopii telegramu do Sztabu Generalnego i do Rady Ministrów 53 54
13 Raport polityczny 55 58
14 Telegramy dotyczące rozmów polsko-czeskich 59 68
15 Oryginał i odpis raportu z Poznania 69 71
16 Raport z Poznania 72 76
17 Raport o przebiegu rokoszu w Zamościu 77 79
18 Skład Komendy Stacji Zbornej w Granicy 80 88
19 Raport z Poznania 89 90
20 Wniosek w sprawie przyjazdu Misji Angielskiej 91 92
21 Wyciąg z raportu Radcy Kutyłowskiego 93 94
22 Przejęte depesze przez cenzurę krakowską 95 98
23 List do Naczelnika Państwa 99 100
24 Raport z Poznania 101 102
25 Dofinansowanie pracy wywiadowczej 103 103
26 Tymczasowa instrukcja w organizowaniu służby wywiadowczej 104 108
27 Budżet dla pracy wywiadowczej 109 110
28 Sprawozdanie Strakacza 111 111
29 Raporty dla Komendy Głównej Milicji Ludowej 112 116
30 Meldunki z Okręgu Kieleckiego 117 119
31 Oryginały i odpisy telegramów do Sztabu Generalnego 120 136
32 List do Józefa Piłsudskiego 137 137
33 Raport z Wilna 138 140
34 Raport z Poznania 141 146
35 Transkrypt z rozmów z Masarykiem i Kramarzem 147 147
36 Raport z Okręgu Piotrkowskiego 148 148
37 Raport z Poznania 149 150
38 Raport z Lwowa 151 154
39 Depesza z artykułem w "Głosie Narodu" 155 162
40 Raport z przywitania amerykańskiej misji żywnościowej 163 164
41 List do Komendanta 165 168
42 Juzogram pomiędzy mjr. Ścieżyńskim i Belwederem 169 174
43 Korespondencja Naczelnej Rady Ludowej z Komendantem Piłsudskim 175 176
44 Telefonogram pomiędzy mjr. Ścieżyńskim a Belwederem 177 180
45 Telefonogramy do Sztabu Generalnego 181 190
46 Prośba o posiłki 190 190
47 Stan organizacji Armii Polskiej 191 198
48 Sytuacja finansowa w Ministerstwie Spraw Wojskowych 199 200
49 Rozmowa z kapitanem Klingerem 201 201
50 Zamach stanu 1919 202 204
51 Brudnopis noty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji 205 205
52 Ulotka Grupy Anarchistów-Komunistów 206 207
53 Fragmenty telefonogramów między Warszwą i Krakowem po zamachu stanu 208 213
54 Notatka o zamachu stanu 214 216
55 Raport dowódcy żandarmerii 217 218
56 Raport z wydarzeń w nocy z 4-go na 5-go stycznia 1919r. 219 222
57 Raport z wydarzeń w nocy z 4-go na 5-go stycznia 1919r. 223 224
58 Komunikat z wypadków z 4-go na 5-go stycznia 1919r. 225 225
59 Raport sytuacyjny Ukrainy 226 228
60 Rola duchowieństwa w polityce 229 229
61 Polecenie Naczelnego Wodza o zbadanie okoliczności rozkazu rozbrojenia 230 230
62 Najważniejsze wiadomości dnia 231 233
63 Raport polityczny 234 244
64 List do Komendanta w sprawie otrzymanych rozkazów 245 252
65 Raport z Poznania 253 255
66 Meldunek do Naczelnego Dowództwa 256 257
67 Notatka z przetelefonowanej depeszy 258 258
68 Prośba o wysłanie kpt. Bernera 259 259
69 Zaszyfrowana depesza i jej odszyfrowany zapis 260 263
70 Oświadczenie o przyjęciu aresztowanych oficerów 264 265
71 Raport z wizyty w misji w Budapeszcie 266 267
72 Negocjacje w sprawie transportu wojska polskiego przez terytorium Litwy 268 269
73 Sprawozdanie z negocjacji w sprawie zakupu broni dla wojska polskiego 270 271
74 Sprawozdanie z misji do Poznania 272 273
75 Raport z misji do Gdańska 274 277
76 Pismo przewodnie do Dowództwa Generalnego 278 278
77 Raport z Krakowa 279 281
78 Raport z Budapesztu 282 290
79 Depesza do Adiutantury Generalnej 291 291
80 Raport ze Słupcy 292 292
81 Sprawozdanie Jerzego Hulewicza 293 296
82 Sprawozdanie XIII Jerzego Hulewicza 297 302
83 Memoriał 303 306
84 Notatka o możliwych posunięciach politycznych 307 310
85 Odwołanie Tadeusza Zwisłockiego 311 311
86 Depesza do Adiutantury Generalnej 312 313
87 Akcja mobilizacyjna 314 319
88 Polecenie wydania broni dla Łodzi 320 320
89 Zarządzenie ścisłej współpracy między Sztabem Generalnym i Ministerstwem Spraw Wojskowych 321 321
90 Prośba o interwencję w sprawie aresztowania pracowników Polskiego Poselstwa w Moskwie 322 322
91 Wymiana korespondencji między Ministerstwami Spraw Zagranicznych Polski i Rosji 323 338
92 Raport z Pragi 339 341
93 Zaopatrzenie wojska polskiego 342 342
94 Raport z Paryża 343 345
95 Raport z Paryża 346 347
96 Rozporządzenia w sprawie transportu wojsk polskich z Francji 348 349
97 Porozumienie w sprawie transportu wojsk polskich z Francji do Polski 350 360
98 Rozkaz L. 7 361 362
99 Raport z akcji wojskowej na Wschodzie 363 365
100 Depesza o przybyciu kuriera z Paryża 366 366
101 Depesze dotyczące 5 pułku piechoty 367 372
102 Tworzenie Armii Polskiej 373 375
103 Raport Okręgowej Komendy Uzupełnień w Lublinie 376 377
104 Schemat zasadniczy Naczelnego Dowództwa 378 378
105 List do Michała Tokarzewskiego 379 379