Back

Folder: 701/2/23

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleMaj- czerwiec 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/23

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości 1 3
2 Raporty Dowództwa 6 Armii o armii generała Pawlenki 4 15
3 Memoriał generała Bukretowa Wojskowego Atamana Kubańskiego oraz list Piotra Wrangla do Denikina przekazane władzom polskim przez Stefana Michalskiego 16 29
4 Raport Małachowskiego z Kopenhagi o pobycie Litwinowa w Kopenhadze, bolszewickiej propagandzie oraz sytuacji politycznej w Danii 30 35
5 Depesza Pożerskiego z Helsinek w sprawie sytuacji w Kareli 36 37
6 Pismo z informacjami odnośnie Rumunii 38 38
7 Informacje Poselstwa Polskiego w Kopenhadze o ofensywie polskiej 39 44
8 Raport kapitana Rutkowskiego ze spotkania we Lwowie z panem S. 45 48
9 Informacja II Oddziału Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych o zwolnionych jeńcach 49 50
10 Poglądy pana K. na stosunki polsko-ukraińskie 51 52
11 Dziennik Ludowy nr 127 z 29 maja 1920 r. 53 54
12 List Stamirowskiego dotyczący konfliktu w Białoruskiej Komisji Wojskowej 55 60
13 Odpis artykułu "La Pologne et L'Ukraine" z "La France Militaire" 61 64
14 Raport Dzieduszyckiego z Kopenhagi dotyczący delegacji bolszewickiej i pertraktacji handlowych 65 67
15 Informacje Wędziagolskiego na temat emigracji rosyjskiej w Paryżu 68 69
16 Raport Bouffałła dotyczący sytuacji politycznej na Łotwie 70 78
17 Depesza ze streszczeniem artykułu z "Cause Commune" o stosunkach polsko-rosyjskich 79 80
18 List Wasilewskiego dotyczący dążeń separatystycznych Pskowa i Nowogrodu oraz o sytuacji na Łotwie oraz w Estonii 81 86
19 Raport oficera łącznikowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w Gdańsku dotyczący porozumienia niemiecko-litewsko-bolszewickiego 87 88
20 Depesza Dowództwa 7 Armii z Wilna dotycząca działalności "Monarchistycznego Związku Oficerów" 89 89
21 Depesza księcia Lubomirskiego z Waszyngtonu o działalności Misji Ukraińskiej w Stanach Zjednoczonych 90 90
22 Odpis radiodepeszy attache wojskowego w Helsinkach dotyczącej rokowań fińsko-bolszewickich 91 92
23 Raport attache wojskowego w Bernie dotyczący odczytu wygłoszonego w Bernie przez Lebiediewa na zebraniu koła studentów rosyjskich w Szwajcarii 93 95
24 Depesza Bouffałła z Rygi o pertraktacjach litewsko-bolszewickich 96 96
25 Depesza Bouffałła z Rygi z prośbą o instrukcje w sprawie stanowiska wobec niemieckiego posła Radowitza 97 97
26 Depesza Dzieduszyckiego z Kopenhagi w sprawie przesyłania informacji o sytuacji na froncie 98 98
27 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu o misji Krasina 99 99
28 Odpis depeszy Michalskiego z Sewastopola dotyczącej rokowań Wrangla z bolszewikami oraz z Petlurą 100 101
29 Odpis radiodepeszy Myszkowskiego z Rygi dotyczącej negocjacji Łotyszy z bolszewikami 102 103
30 Odpisy raportów delegata wojskowego w Tallinnie Bogusławskiego dotyczących sytuacji wewnętrznej w Rosji oraz sytuacji w wojsku estońskim 104 108
31 Odpis depeszy attache wojskowego w Helsinkach w sprawie rokowań fińsko-bolszewickich 109 110
32 Odpis depeszy attache wojskowego w Rydze w sprawie delegowania do polskiej armii porucznika Kluge oraz traktatu pokojowego łotewsko-niemieckiego 111 112
33 Raport Modzelewskiego z Berna dotyczący ukraińskich organizacji zagranicą 113 121
34 Depesza kapitana Tarnowskiego o przybyciu do Winnicy nowego gabinetu ukraińskiego 122 123
35 Raport konfidenta Berlińskiego o stosunkach ukraińsko-niemieckich 124 126
36 Odpis raportu attache wojskowego w Finlandii dotyczącego przedstawicieli Białorusi i Ukrainy w Helsinkach oraz propagandy bolszewickiej 127 130
37 Odpis raportu attache wojskowego w Finlandii dotyczący fińskiej marynarki wojennej 131 135
38 Odpis raportu attache wojskowego w Finlandii dotyczącego angielskiej i francuskiej floty na Morzu Bałtyckim 136 137
39 Odpis raportu attache wojskowego w Finlandii dotyczącego sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Finlandii po zerwaniu rokowań z bolszewikami 138 142
40 Odpis raportu attache wojskowego w Finlandii dotyczącego planów armii fińskiej na wypadek wojny z bolszewikami 143 146
41 Odpis raportu attache wojskowego w Finlandii dotyczącego wykazu oddziałów armii fińskiej z wymienieniem ich dowódców oraz miejsc stacjonowania 147 150
42 Odpis raportu attache wojskowego w Finlandii o sytuacji na froncie fińsko-bolszewickim 151 151
43 Odpis raportu porucznika Michalskiego dotyczącego sytuacji armii generała Wrangla 152 157
44 Raport polityczny delegata Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich przy Głównym Dowództwie Armii Estońskiej 158 161
45 Odpis sprawozdania Prezydium Dyrekcji Policji we Lwowie w sprawie Ukraińskiej Rady Narodowej 162 168
46 Odpis sprawozdania z rozmowy z doktorem Romanem Perfeckim prezesem Galicyjsko-Ukraińskiej Rady Narodowej 169 171
47 Odpis sprawozdania Prezydium Dyrekcji Policji we Lwowie dotyczącego negatywnego stanowiska Ukraińców wobec porozumienia polsko-ukraińskiego 172 173
48 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu dotycząca J. Lieda i głoszonych przez niego poglądów 174 175
49 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu dotycząca rozmowy z posłem fińskim Soderholmem odnośnie rokowań Finów z bolszewikami 176 176
50 Depesza Skirmunta z Rzymu dotycząca rozpoczęcia rokowań pokojowych Finów z bolszewikam 177 177
51 Depesza Lubomirskiego z Waszyngtonu dotycząca rozpoczęcia rokowań pokojowych Finów z bolszewikami 178 178
52 Depesza Modzelewskiego z Berna dotycząca wyjazdu do Warszawy delegata Tatarów Sejdameta 179 179
53 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca przyjęcia przez Konstytuantę deklaracji o tymczasowym ustroju państwowym Łotwy 180 180
54 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca pertraktacji Łotyszy oraz Litwinów z bolszewikami oraz sytuacji wewnętrznej na Łotwie 181 181
55 Depesza Bouffałła z Rygi o problemach z utworzeniem rządu koalicyjnego 182 182
56 Depesza Bouffałła z Rygi o wpływie informacji o niepowodzeniach Polski w walkach z bolszewikami na politykę rządu łotewskiego 183 183
57 Depesza Bouffałła z Rygi o likwidacji misji Jezowitowa 184 184
58 Depesza Himmelstjerny z Helsinek dotycząca rokowań Finów z bolszewikami 185 185
59 Depesza Bouffałła z Rygi o porozumieniu w sprawie reformy agrarnej oraz utworzenia nowego rządu 186 186
60 Depesza Bouffałła z Rygi o pogłoskach dotyczących wojny Polski z Łotwą 187 187
61 Depesza Bouffałła z Rygi o negatywnych informacjach Łotewskiego Biura Prasowego dotyczących Polski 188 188
62 Depesza Bouffałła z Rygi dotycząca rokowań Łotwy z bolszewikami 189 189
63 Depesza Buffałła z Rygi dotycząca porozumienia Radowitza z baronami bałtyckimi 190 190
64 Raport Poselstwa Polskiego w Kopenhadze dotyczący przedstawiciela ukraińskiego w Kopenhadze doktora D. Lewickiego 191 192
65 Odezwa Brusiłowa do oficerów o konieczności bronienia Rosji 193 193
66 Raport porucznika Michalskiego o sytuacji armii generała Wrangla 194 197
67 List Stefanowicza dotyczący Rosji i Niemiec oraz polityki Anglii Francji i Polski 198 205
68 Depesza agencji "Union" o wywiadzie z Sawinkowem dotyczącym stosunków polsko-rosyjskich 206 207
69 Odpis radiodepeszy attache wojskowego w Helsinkach w sprawie ewentualnego zbrojnego wystąpienia Finlandii przeciwko bolszewikom oraz o ruchach wojsk bolszewickich 208 209
70 Odezwa Biura Prasowego Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych w sprawie rosyjskich propozycji pokojowych 210 211
71 Depesza Rakowskiego Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych USRR w sprawie polskiego ataku lotniczego na Kijów 212 212
72 Odpis dpeszy attache wojskowego w Rydze w sprawie rokowań łotewsko-bolszewickich 213 214
73 Odpis raportu Michalskiego o sytuacji armii generała Wrangla 215 221
74 Depesza attache wojskowego w Londynie w sprawie misji Krasina 222 223
75 Informacje otrzymane od konfidenta z Berlina dotyczące działań Skoropadskiego oraz środowiska monarchistów rosyjskich 224 225
76 Odpis depeszy Michalskiego z Sewastopola o działaniach armii Wrangla 226 227
77 Odpis radiodepeszy attache wojskowego w Rydze dotyczącej informacji wojskowych z Łotwy oraz wiadomości prasowych 228 229
78 Konwencja polityczna z dnia 21.04.1920 r. oraz konwencja wojskowa z dnia 24.04.1920 r. podpisane pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej wraz z komentarzem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z dnia 12.05.1920 230 254