Back

Folder: 701/2/24

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleKwiecień- czerwiec 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/24

No. Title Page from Page to
1 List Jana Hanusewicza do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. 5 8
2 Sprawozdanie posła Zamoyskiego z Paryża. 9 11
3 Depesza do Adjutantury Generalnej z Rygi. 12 13
4 Depesza z Rewla do Adjutantury Generalnej 14 15
5 Depesza z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 16 16
6 Depesza z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 17 17
7 Depesza z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 18 18
8 Depesza z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 19 19
9 Depesza z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 20 20
10 Depesza z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 21 21
11 Depesza z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 22 22
12 Odpis tajnego rozkazu niemieckiego Ministerstwa Wojny 23 24
13 Depesza z Rygi do Adjutantury Generalnej 25 26
14 Depesza z Helsingforsu do Adjutantury Generalnej 27 28
15 Depesza z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 29 29
16 Depesza z Londynu do Adjutantury Generalnej 30 31
17 Depesza z Delegata Naczelnego Dowództwa Polskiego przy Głównodowodzącym Armii Estońskiej do Adjutantury generalnej 32 33
18 Depesza szyfrowana z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 34 34
19 Depesza szyfrowana z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 35 35
20 Depesza szyfrowana z Rewla do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 36 36
21 Depesza szyfrowana z Rewla do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 37 37
22 Depesza szyfrowana z Berlina do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 38 38
23 Depesza szyfrowana z Londynu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 39 39
24 Depesza szyfrowana ze Sztokholmu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 40 40
25 Depesza szyfrowana ze Sztokholmu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 41 41
26 Depesza szyfrowana z Belgradu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 42 42
27 Depesza z Helsingforsu do Adjutantury Generalnej 43 44
28 Depesza szyfrowana z Sewastopola do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 45 45
29 Opracowanie na temat polityki polskiej wobec Ukrainy 46 64
30 Opracowanie zawierające plan wspólnej polsko-angielskiej polityki wobec Rosji Radzieckiej 65 69
31 Opracowanie na temat obopólnych korzyści z ewentualnego zajęcia Ukrainy przez Anglię. 70 77
32 Pismo przewodnie do raportu Delegata Naczelnego Dowództwa przy Głównodowodzącym Armii Estońskiej do Adjutantury Generalnej w sprawie układu rosyjsko-estońskiego. 78 78
33 Raporty z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 79 84
34 Depesza z Mińska do Adjutantury Generalnej 85 85
35 Raport Attache Wojskowego w Rydze do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 86 88
36 Raport Attache Wojskowego w Rydze do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 91 91
37 Depesza do Adjutantury Generalnej 92 92
38 Depesza z Mińska do Adjutantury Generalnej. 93 93
39 Depesza por. Michalskiego z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 94 95
40 Depesza z Konstantynopola do Adjutantury Generalnej 96 97
41 Depesza Generała Tadeusza Rozwadowskiego z Paryża do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 98 99
42 Depesza gen. Porzeckiego z Konstantynopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 102 102
43 Pismo przewodnie do depeszy Attache Wojskowego w Konstantynopolu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 103 103
44 Pismo przewodnie do depeszy gen. Wrangla 104 104
45 Odpis depeszy Misji Angielskiej w Konstantynopolu. 105 105
46 Kopie depeszy z Misji Angielskiej w Konstantynopolu. 106 107
47 Odpis depeszy z Misji Angielskiej w Konstantynopolu do Misji Angielskiej w Warszawie 108 108
48 Odpis depeszy Nadzwyczajnej Rady Obrony zamieszczonej w Radio-komunikacie bolszewickim 109 111
49 Depesza z Kopenhagi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 112 113
50 Depesza z Rewla do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 114 115
51 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 116 117
52 Depesza z Londynu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 118 119
53 Odpis Wyciagu z radiokomunikatu bolszewickiego 120 121
54 Depesza Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 122 123
55 Odpisy radiodepesz Attache Wojskowego z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 125 126
56 List członka Rady Polskiej w Inflantach ppor. Romera do por. Bogusławskiego Szefa Wydziału Reprezentacyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 127 129
57 Radiodepesza z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 130 130
58 Raport Oddziału II Informacyjnego do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego na temat sytuacji na froncie wschodnim oraz opis sił bolszewickich. 131 134
59 Pismo przewodnie do depeszy Attache Wojskowego w Rydze. 135 135
60 Depesza z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 136 136
61 Depesza Pełnomocnika Wojskowego z Waszyngtonu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 139 140
62 Raport Attache Wojskowego w Helsingforsie do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 141 146
63 Raport Attache Wojskowego w finlandi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 147 153
64 Depesza ze Starokonstantynowa do Adjutantury Generalnej. 154 154
65 Depesza z Kopenhagi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 156 156
66 Depesza z Szanghaju do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 157 157
67 Depesza z Londynu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 158 158
68 Depesza z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 159 159
69 Depesza z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 160 160
70 Depesza z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 161 161
71 Depesza z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 162 162
72 Depesza z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 163 163
73 Depesza z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 164 164
74 Depesza z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 165 165
75 Depesza z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 166 166
76 Depesza z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 167 167
77 Depesza ze Sztokholmu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 168 168
78 Depesza ze Sztokholmu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 169 169
79 List z Poselstwa Polskiego w Paryżu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 170 172
80 List z Poselstwa Polskiego w Paryżu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 173 175
81 List z Poselstwa Polskiego w Paryżu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 176 177
82 Raport Polityczny dla Adjutantury Generalnej. 178 178
83 List z Poselstwa Polskiego w Kopenhadze do Adjutantury Generalnej 179 180
84 Korespondencja między oficerami liniowymi. 181 183
85 Depesza do Sztabu Generalnego. 184 185
86 Depesza z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 186 187
87 Depesza z Bukaresztu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 188 189
88 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 190 191
89 Depesza z Rewla do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 192 193
90 Depesza z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 194 195
91 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 196 197
92 Depesza z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 198 199
93 Depesza z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 200 201
94 Depesza z Kopenhagi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 202 203
95 Protokuły Posiedzeń Konferencji Posłów i Szefów Misji Dyplomatycznych Ukraińskiej Republiki Ludowej odbywających sie w Karlsbadzie w dniach 06-14 VIII 1919 roku. 204 287
96 Pismo przewodnie do Deklaracji nowego rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej. 288 288
97 Raport Polskiej Misji Wojskowej Na Południu Rosji do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 289 296
98 Depesza z Bukaresztu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 297 298
99 Radiodepesze z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 299 301
100 Pismo przewodnie i List Szefa Sekcji Dyplomatycznej Armii Południowej Rosji do Premiera Francji. 302 308
101 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 309 310
102 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 311 312
103 Pismo przewodnie do depeszy z Dowództwa 7 Armii do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego na temat formacji rosyjskich na Łotwie. 313 313
104 Raporty Attache Wojskowego w Rydze do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 314 324
105 Odpis artykułu z pisma "Wolja" w Rydze pod tutułem "Odinoczestwo Polszi" o antypolskiej treści. 325 326
106 Depesza z Wilna do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 327 328
107 Raporty Posła Polskiego w Berlinie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 329 334
108 Depesza z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 335 336
109 Raport Wysokiego Komisarza Rzeczpospolitej Polskiej na Syberii do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 337 341
110 Depesza Pełnomocnika Wojskowego w Konstantynopolu do Adjutantury Generalnej. 342 342
111 List od L. Wasilewskiego z Rewla do Adjutantury Generalnej z załączonymi raportami. 343 354
112 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 355 356
113 Depesza z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 357 358
114 List do Marszałka Józefa Piłsudskiego. 359 359
115 Depesza z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 360 361
116 List od Białoruskiej Komisji Wojskowej do Adjutantury Generalnej. 362 363
117 List od Białoruskiej Komisji Wojskowej do Adjutantury Generalnej. 364 365
118 Tabela Partii i Stronnictw Politycznych w Rosji. 366 368
119 List z Poselstwa Polskiego w Sztokholmie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 369 377
120 List z Poselstwa Polskiego w Kopenhadze do Ministra Spraw Zagranicznych. 378 378
121 Depesza szyfrowana z Londynu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 379 379
122 Depesza szyfrowana z Waszyngtonu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 380 380
123 Depesza z Brześcia Litewskiego do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 381 382
124 Depesza z dowództwa 4 armii do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 383 384
125 Depesza do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 385 385
126 Depesza Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego do Płk. Rybaka 386 386