Back

Folder: 701/2/26

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleLipiec- sierpień 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/26

No. Title Page from Page to
1 Spis treści. 1 3
2 Depesza z Kamieńca Podolskiego do Adjutantury Generalnej 4 4
3 List Borysa Sawinkowa do Józefa Piłsudskiego. 5 5
4 Odpis traktatu pokojowego zawartego pomiędzy Litwą i Rosją Sowiecką. 6 12
5 Korespondencja pomiędzy Attache Wojskowym w Rydze a Naczelnym Dowództwem Wojska Polskiego 13 15
6 Raport rtm. Bogusławskiego z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 16 18
7 Depesza z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 19 20
8 Pismo z Przedstawicielstwa Rządu Polskiego Przy Wysokiej Porcie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 21 23
9 Depesza szyfrowana z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 24 24
10 Raport Delegacji Polskiej w Konstantynopolu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 25 27
11 Odpis umowy zawartej w sprawie rozbrojenia grupy generała Bredowa. 28 36
12 List z Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu do Adjutantury Generalnej 37 46
13 Protokół z Konferencji w Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego 23 maja 1920 roku. 47 49
14 List do Adjutantury Generalnej. 50 52
15 Raport z Ministerstwa Spraw Wojskowych do Naczelnego Wodza Wojska Polskiego 53 56
16 Depesza z Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego do Adjutantury Generalnej 57 57
17 List z Ministerstwa Przemysłu i Handlu do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. 58 60
18 Raport z inspekcji etapów na froncie wschodnim. 61 63
19 List z sekcji wojskowej przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej do Adjutantury Generalnej 64 64
20 Odpis rozmowy Stanisława Starzewskiego z Apolinarym Marczyńskim. 65 67
21 List Borysa Sawinkowa do Marszałka Józefa Piłsudskiego. 68 68
22 Raport Placówki Wywiadowczej w Moskwie do Adjutantury Generalnej 69 74
23 Depesza z Wilna do Adjutantury Generalnej. 75 81
24 List z Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Polsce do Głównego Dowództwa Żandarmeri Wojska Polskiego. 82 82
25 Zapis Wywiadu Polskiego Komisariatu Plebiscytowego dla Górnego Śląska. 83 86
26 Depesza z Paryża do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 87 88
27 Depesza z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 89 90
28 Raport przedstawiciela Wojskowego w Gdańsku do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 91 94
29 Depesza z Łańcutu do Adjutantury Generalnej 95 98
30 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego dowództwa Wojska Polskiego 99 99
31 Odpis Raportu Posła Sokolnickiego do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 100 102
32 Depesza od ppłk. Sławka do Adjutantury Generalnej. 103 104
33 Raport Attache Wojskowego w Helsingforsie do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 105 107
34 List Borysa Sawinkowa do Marszałka Józefa Piłsudskiego. 108 109
35 List Borysa Sawinkowa do Marszałka Józefa Piłsudskiego. 110 111
36 Fragment publikacji na temat Sojuszu Rzeczpospolitej Polskiej z Ukraińską Republiką Ludową. 112 115
37 List Atamana Petlury do Marszałka Józefa Piłsudskiego 116 121
38 Depesza ze Lwowa do Adjutantury Generalnej. 122 124
39 Depesza od ppłk. Slawka do Adjutantury Generalnej 125 126
40 Depesza Borysa Sawinkowa do generała Herroysa w Bukareszcie. 127 127
41 Pismo przewodnie do materiałów dotyczących postępowania oficerów i żołnierzy oddziałów rosyjskich. 128 128
42 Pismo z Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego Dowództwa 13 Dywizji Piechoty do Dowództwa I Dywizji Jazdy. 129 131
43 Listy Borysa Sawinkowa do Naczelnika Państwa i Adjutantury Generalnej. 132 140
44 Projekt Umowy regulującej organizację i działanie Grupy Wojsk Rosyjskich w Polsce. 141 143
45 List z Rosyjskiego Wojennego Przedstawicielstwa w Polsce do Rosyjskiego Delegata w Paryżu Borysa Sawinkowa. 144 144
46 Telegram do Rosyjskiego Przedstawicielstwa z Sewastopola. 145 145
47 Pismo z Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej do Adjutantury Generalnej 146 147
48 Depesza od ppłk. Slawka do Adjutantury Generalnej. 148 148
49 List Leona Wasilewskiego do Adjutantury Generalnej. 149 149
50 Nota Rządu Sowieckiego Do Rządu Angielskiego z dnia 17 lipca 1920 roku 150 155
51 Telegram od Pana Leslie do Adjutantury Generalnej. 156 167
52 Odpowiedz Rządu Angielskiego Na Notę Sowietów z dnia 17 lipca 1920 roku 168 169
53 Depesza z Rygi do Adjutantury Generalnej 170 171
54 Kopia Telegramu Szyfrowego z Tyflisu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 172 172
55 Kopja Telegramu Szyfrowego z Berlina do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 173 173
56 Kopia Telegramu Szyfrowego z Berlina do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 174 174
57 Kopia Telegramu Szyfrowego z Berna do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 175 175
58 Pismo przewodnie do listu z Adjutantury Generalnej do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 176 176
59 Pismo przewodnie do listu z Adjutantury Generalnej do Ministerstwa Spraw Wojskowych. 177 177
60 Pismo przewodnie do pism z Adjutantury Generalnej do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 178 178
61 Akta w sprawie "Białoruskiej Komisji Wojskowej". 179 194
62 List z Białoruskiej Komisji Wojskowej do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 197 197
63 Odpis wyciągu z księgi rozrachunkowej za II i III okres budżetowy Głównej Kasy Ministerstwa Spraw Wojskowych. 198 198
64 List z Ministerstwa Spraw Wojskowych do Adjutantury Generalnej. 200 200
65 Pismo przewodnie do pisma z Adjutantury Generalnej do Ministerstwa Spraw Wojskowych. 200 200
66 List z Białoruskiej Komisji Wojskowej do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 201 202
67 List z Białoruskiej Komisji Wojskowej do Adjutantury Generalnej. 203 203
68 List z Białoruskiej Komisji Wojskowej do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 204 205
69 Wyciąg z księgi rachunkowej na II i III okres budzetowy w Kasie Ministerstwa Spraw Wojskowych na koncie Białoruskiej Komisji Wojskowej. 206 206
70 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rewla do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 207 207
71 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 208 208
72 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 209 209
73 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 210 210
74 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 211 211
75 Kopia Telegramu Szyfrowego z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 212 212
76 Kopia Telegramu Szyfrowego z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 213 213
77 Kopia Telegramu Szyfrowego ze Sztokholmu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 214 214
78 Depesza z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 215 216
79 Odpisy Depesz Attache Wojskowego z Rygi i Rewla 217 218
80 "Czerwona Księga ". Zbiór dokumentów dotyczących rokowań Rosji Sowieckiej z Polską. 219 231
81 Wykaz Dywizji Sowieckich znajdujących sie na froncie polskim, oraz Dywizji znajdujących się w drodze na front polski w dniu 2 lipca 1920 roku. 232 239
82 List Borysa Sawinkowa do generała Kazimierza Sosnkowskiego. 240 241
83 List z Ministerstwa Spraw Wojskowych do Borysa Sawinkowa. 242 242
84 List do Borysa Sawinkowa. 243 246
85 List do Borysa Sawinkowa. 247 247
86 Notatka informacyjna ze spotkania przedstawicieli Armii Rosyjskiej w Polsce z przedstawicielami sił rosyjskich znajdujących się w na Łotwie i w guberniach Pskowskiej i Witebskiej. 248 248
87 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 249 250
88 Depesze z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 251 253
89 Depesza z Londynu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 254 255
90 Tłumaczenie depeszy z Misji Francuskiej w Kownie do Misji Francuskiej w Warszawie 256 257
91 Depesza z Londynu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 258 259
92 Raport porucznika Michalskiego z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 260 269
93 Pismo przewodnie do depeszy z Sewastopola Nr 1050 z 20 VII 1920 roku. 270 270
94 Pismo przewodnie do francuskiego opracowania na temat akcji bolszewickich przeciw Polsce. 271 271
95 Depesza z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 272 272
96 Tłumaczenie francuskiego opracowania na temat działań bolszewików przeciwko Polsce 273 273
97 List z Rewla do Adjutantury Generalnej. 274 277
98 Kopia Telegramu Szyfrowego ze Sztokholmu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 278 278
99 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 279 280
100 Pismo przewodnie do odpisu przejętego listu ukraińskiego lidera parti "Chliborobów" w Wiedniu 281 281
101 List do Wieliczesława Kazimierowicza. 282 289
102 Meldunek do Adjutantury Generalnej. 290 291
103 Depesza z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 292 293
104 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rzymu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 294 294