Back

Folder: 701/2/29

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleLipiec- październik 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/29

No. Title Page from Page to
1 Adutantura Generalna Naczelnego Wodza . Spis dokumentów znajdujących się w teczce 29. 1 6
2 Telegram Szyfrowy : P. Modzelewski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 7 7
3 Telegram szyfrowy: p. Głuchowski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 8 8
4 Raport w sprawie zajęcia Wilna 9 19
5 Noty Tymczasowej Komisji Rządzącej Środkowej Litwy. 20 22
6 Stan kopalń i ich wydajność w zagłebiu donieckim w Rosji 23 24
7 Raport kierownika Straży Kresowej pow. Włodzimierskiego w organizacji władzy bolszewickiej na Wołyniu 26 29
8 Depesza gen. Żeligowskiego do rządów wszystkich państw i do Polski 30 35
9 Depesza attache wojskowego w Rydze 36 37
10 Depesza z Sewastopola. Sytuacja na froncie. 38 38
11 Deklaracja rządu francuskiego i angielskiego oraz deklaracja rządu w sprawie litewskiej 39 41
12 W sprawie Wilna 42 43
13 List do Sapiehy, Ministra Spraw Zagranicznych. 42 42
14 Depesza płk. Sikorskiego 44 46
15 Informacje z Kowna 47 48
16 Umowa polsko-litewska 49 53
17 Depesza attache wojskowego z Rewla 54 55
18 List do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Litwy Środkowej 56 57
19 Referat z Moskwy dotyczący sytuacji w Rosji Sowieckiej. 58 68
20 Raport z Wiednia 71 72
21 Nota rządu sowieckiego do rządu angielskiego 72 79
22 Depesza dotycząca atamana Petlury 80 80
23 List do Instrukcji dla delegacji do Baranowcz i Berdyczowa. 81 81
24 Raport kapitana Morstina z Paryża. 82 86
25 Działalność misji angielskiej w Warszawie w sprawie ukraińskiej 87 87
26 Instrukcje dla delegacji do Baranowicz i Berdyczowa. 88 90
27 Depesza attache wojskowego w Rydze 91 92
28 Depesza attache wojskowego w Rydze o konferencji Państw Bałtyckich 93 94
29 Depesza tow.Lenina dla tow. Zatońskiego 95 95
30 Depesza do Głównego Dowództwa Wojsk Rosji Sowieckiej od Naczelnego Dowództwa W.P. 96 99
31 Depesza do gen. adjutanta Naczelnego Wodza na temat działaczy litewskich i banków angielskich na Litwie 100 101
32 Nadzwyczajny Raport Polityczny dotyczący Tymczasowej Komisji Rządzącej na Litwie Środkowej 102 115
33 Służba wywiadowcza polska na Litwie 116 117
34 Tłumaczenie depesz angielskich na temat Litwy Środkowej 118 119
35 Odezwa do ludności Litwy Środkowej 120 120
36 Rozmowa między pplk. Bortnowskim a ppłk. Bobickim 121 127
37 Depesza do Adjutantury Generalnej 128 128
38 Depesza attache wojskowego w Helsingforsie w sprawie podpisania pokoju fińsko-bolszewickiego 129 130
39 Bolszewicki radjo-komunikat prasowy odnośnie raidu czerwonej jazdy na tyłach wojsk Wrangla 131 132
40 Meldunek z rozmowy z głównym atamanem 133 133
41 Depesza Attache Wojskowego w Helsingforsie 134 134
42 Pismo w sprawie rozejmu pokojowego pomiędzy Rosją i Ukrainą i Polską 136 136
43 Flagi Rosji Sowieckiej 137 137
44 Odwrót wojsk gen. Wrangla 138 138
45 Sprawa Wilna a sprawa żydowska 139 144
46 Charakterystyka osób z Rządu Litewskiego oraz sprawy angielskie w Kownie 145 145
47 Raport por. Łubieńskiego, oficera łącznikowego przy Komisji Ligi Narodów ze swej podróży do Suwałk. 146 149
48 Meldunek specjalny : Ruch antypolski na Litwie 150 154
49 Stanowisko Lenina wobec Polski i ogólnoeuropejskich zagadnień 157 160
50 Pertraktacje pomiędzy Anglikami i ukraińską grupą 161 169
51 Odpis raportu p.o. Attache Wojskowego w Paryżu. 161 169
52 Radiodepesze Rządu Sowietów 170 171
53 Pismo w sprawie gwałtów żołnierzy i oficerów grupy gen. Bułak-Bałachowicza 172 182
54 Raid czerwonej jazdy na tyłach wojsk Wrangla 183 185
55 Konwencja wojskowa Państw Bałtyckich 186 191
56 Informacja o delegacji rosyjskiej i ukraińskiej 192 192
57 Informacja o załączonym tłumaczeniu 193 193
58 List na temat noty pokojowej od rządu Litwy Środkowej 194 195
59 Depesza z Sewastopola 196 197
60 Raport attache wojskowego w Bernie na temat 2-ego kongresu międzynarodówki w Piotrogradzie. 198 207
61 Depesza w sprawie wznowienia pertraktacji pokojowych w Rydze 208 209
62 Wyciąg z raportu placówki rewelskiej 210 218
63 Pokój z bolszewickiego punktu widzenia 219 223
64 Depesza dow. grupy kresowej Bieniakonie. 224 227
65 Raport attache wojskowego w Rydze. 228 231
66 Raporty attache wojskowego w Estonii 232 235
67 Odpisy raportów Attache Wojskowego w Rydze 236 239
68 Odpisy protokółów w sprawie gwałtów litewskich 240 245
69 Wysyłanie przez Niemców materiału wojennego na Litwę 246 247
70 Raport pełnomocnika wojskowego i morskiego w Londynie. 248 255
71 Depesza z Rygi 256 257
72 Bolszewicki meldunek operacyjny 258 260
73 Rozmowa ppłk. Matuszewskiego z pułk. Stachiewiczem 261 265
74 Instrukcja dla płk. Rybaka 266 267
75 Depesza z Sewastopola 268 269
76 Informacja o depeszy Szefa Delegacji Polskiej na Mieszanej Komisji Rozjemczej 270 270
77 Organizacja łotewskiej służby na pograniczu bolszewickim. 271 277
78 Propozycje odnośnie Inflant Polskich 278 280
79 Raport Szymona Askanazego z Paryża 281 284
80 Depesza z Londynu 285 286
81 Depesza do Adiutantury Generalnej dotycząca atamana Petlury 287 289
82 Prośba Petlury o przydzielenie ciężkiej artylerii. 290 290
83 Sprawa żądania Petlury o artylerię 290 290
84 Depesza Pełnomocnika Wojskowego P.P. w Konstantynopolu 291 292
85 Notatka na temat współpracy z oddziałami Wrangla 293 294
86 Odpisy umów z dowódcami wojskowymi związanych z białymi Rosjanami 295 300
87 Odpis raportu attache wojskowego P.P. w Budapeszcie 301 302
88 Odpis depeszy attache wojskowego w Rewlu 303 304
89 Odpis raportu złożonego przez p.Herszelmana - panu B.Sawinkowi. 305 316
90 Referat w sprawie polityki wschodniej 317 325
91 Raport z działań grupy gen. Bułak-Bałachowicz 326 330
92 Wyciąg z raportu ppor. Błońskiego. 331 333
93 Dyspozycja kwatermistrza 3-ej Armii w sprawie prowiantowania oddziału białoruskiego. 334 337
94 Raport konfidenta w sprawie stosumków rosyjskich. 338 340
95 Polecenie Rady Obrony Państwa 341 341
96 Tłumaczenia deszyfrowanej korespondencji działaczy rosyjskich 343 394