Back

Folder: 701/2/43

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleLuty- kwiecień 1922
Folder description1922 1922; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1922 - 1922

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/43

No. Title Page from Page to
1 Strona tytułowa 1 1
2 Strona tytułowa jednostki 1 1
3 Spis zawartości jednostki 2 4
4 Raport o stanie prac granicznych na wschodzie 5 11
5 Sprawa głodującej ludności z głębi Rosji na granicy z Polską 12 14
6 Zawiadomienie o nieuznawaniu przez Rosję mieszkańcow Galicji Wschodniej za obywateli polskich 15 15
7 Raport w sprawach rosyjskich 16 17
8 Komunikaty prasowe z Moskwy i Rygi 18 23
9 Wojenne zamiary Rosji Bolszewickiej 24 25
10 Zjazd komunistycznych partii Dalekiego Wschodu 26 32
11 Komunikaty prasowe z Moskwy i Rygi. 33 36
12 Komynikaty prasowe z Rygi 37 38
13 Raporty z Helsingforsu 39 49
14 List do płk. Matuszewskiego 50 52
15 Dyrektywy dla sowieckiej delegacji do Genui 53 55
16 Nastroje wewnątrz partii komunistycznej w Rosji 56 61
17 Wzrost popularności Rosji Sowieckiej w Japonii 62 65
18 Komunikaty prasowe z Moskwy i Rygi 66 72
19 Komunikaty prasowe z Moskwy i Rygi 73 78
20 List do mjra. Świtalskiego 79 84
21 Komunikaty prasowe z Rygi 85 91
22 "Tragedia Korei" 92 96
23 Przemówienie Cziczerina 97 104
24 Rozłam w Bundzie polskim 105 110
25 Sprawozdanie z konferencji eserowskiej w Pradze 111 119
26 Komunikaty prasowe z Moskwy z dnia 1 i 2 marca 1922 r. 120 124
27 Przegląd prasy bolszewickiej 125 129
28 Porozumienie angielsko-niemiecko-sowieckie 130 134
29 Sprawozdanie z posiedzenia delegatów rosyjskich na Konferencję Genueńską 135 138
30 Wychowanie polityczne Czerwonej Armii 139 144
31 Separatystyczne dążenia Ukrainy 150 151
32 Komunikaty prasowe z Moskwy i Rygi 152 157
33 Sprawozdanie z ruchu politycznego i ekonomiczno-społecznego na Litwie Środkowej 158 164
34 Komunikaty prasowe z Rygi 165 169
35 Sytuacja polityczna Finlandii 170 178
36 Sytuacja w Finlandii 179 213
37 Komunikaty prasowe z Rygi 214 217
38 Artykuł pt. "Brusiłow o Armii Czerwonej" 218 220
39 Komunikaty prasowe z Rygi 221 224
40 Komunikaty prasowe z Moskwy 225 228
41 Komunikaty prasowe z Moskwy i Rygi 229 232
42 Komunikaty prasowe z Moskwy i Rygi 233 236
43 Komunikaty prasowe z Moskwy i Rygi 237 241
44 Rosyjskie koła emigracyjne wobec konferencji genueńskiej 242 245
45 Komunikaty prasowe z Moskwy i Rygi 246 251
46 Przegląd emigracyjnej prasy rosyjskiej 252 260
47 Komunikaty prasowe z Moskwy i Rygi 261 268
48 Poglądy Łotwy na konferencję państw bałtyckich 269 274
49 Sojusz polsko-fiński 275 278
50 Posiedzenia Mieszanej Komisji Rozjemczej na terenie Białej Rusi do Spraw Zagranicznych 279 282
51 Program prac przygotowawczych na Konferencję Genueńską 283 288
52 Stan prac granicznych na Wschodzie 289 295
53 List do mjr. Świtalskiego 296 301
54 Konferencja państw bałtyckich w Warszawie 302 323
55 Program polityczny wobec Litwy 324 326
56 Sprawa aresztowanych działaczy białoruskich i litewskich 327 334
57 Komunikat prasowy z Moskwy 335 336
58 Program XI Zjazdu Rosyjskiej Partii Komunistycznej 337 338
59 Komunikat prasowy z Rygi 339 340
60 Raport Konsula Generalnego w Królewcu 341 344
61 Raporty Konsulatu R.P. w Królewcu 345 350
62 Sytuacja wojskowa w Rosji 351 355
63 Komunikaty prasowe z Moskwy i Rygi 356 370
64 Raport o przygotowaniach wojennych na terytorium Ukrainy Sowieckiej 371 375