Back

Folder: 701/2/49

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleMarzec- lipiec 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/49

No. Title Page from Page to
1 Strona tytułowa 1 1
2 Spis zawartości jednostki 2 12
3 Polityka angielska w Gdańsku 13 14
4 Przygotowania wojskowe Niemiec na pograniczu plebiscytowym 15 17
5 Zamiary byłego króla bawarskiego 18 20
6 Konfident placówki berlińskiej o sytuacji politycznej 21 40
7 Poparcie akcji Francji w Niemczech 41 42
8 Plebiscyt w Spiżu Orawskim 43 43
9 Prośba obywatela Gdańska o opiekę Konsulatu Polskiego 44 44
10 Sytuacja nad Renem 45 45
11 Wybory do zgromadzenia ustawodawczego w Gdańsku 46 47
12 Rozruchy w Berlinie 48 48
13 Mianowanie komisarza Watykanu dla Górnego Śląska 49 49
14 Zmiany w granicach wolnego miasta Gdańska 50 52
15 Plebiscyt na Warmii 53 79
16 Działalność sir. Towera w Gdańsku 80 86
17 Transporty z Prus Wschodnich w kierunku Szczecina 87 87
18 Działalność komunistów w Wiedniu 88 97
19 Stosunki polskie w Westwalii 98 100
20 Możliwość powstania ludności w Grudziądzu 101 103
21 Siły zbrojne i ugrupowania w Niemczech 104 111
22 Organizowanie transportów kolejowych polskich z Gdańska 112 114
23 Pożar składów amunicji w fabryce Hirtenberg 115 115
24 Sytuacja w byłej dzielnicy pruskiej 116 118
25 Transporty z Gdańska 119 120
26 Poufne expose Paderewskiego w czasie obrad wersalskich 121 121
27 Poszukiwanie nowej drogi wodnej do Bałtyku 122 125
28 Dostawy materiałów wojskowych z Austrii 126 126
29 Współpraca urzędów gdańskich między sobą i Warszawą 127 131
30 Transport z Berlina 132 132
31 Termin plebiscytu na Warmii 133 134
32 Nominacja mnsg. Ratti na komisarza apostolskiego 135 135
33 Usiłowania komunistów do wywołania zaburzeń w Polsce 136 145
34 Zamieszki w Kwidzyniu 146 146
35 Konferencja u sir Towera 147 147
36 Rozmowa z Lindleyem o polityce Anglii 148 151
37 Sprawy wojskowe i polityczne w Austrii i państwie STS 152 161
38 Powiększenie ilości wojsk koalicyjnych na północnych terenach plebiscytowych 162 162
39 Skarga na ks. Blahę 163 163
40 Akcja Niemiec zmierzająca do izolowania Polski 164 168
41 Sprawy wojskowe w Niemczech 169 176
42 Sprawa kupna domu przez posła niemieckiego w Warszawie 177 177
43 Depesze z Berlina 178 180
44 Depesze z Sztokholmu 181 182
45 Depesze z Paryża 183 184
46 Sytuacja w niemieckich sferach wojskowych 185 187
47 Instrukcje dla posła niemieckiego w Warszawie 188 188
48 Depesze z Paryża 189 190
49 Wynik wyborów parlamentarnych w Niemczech 191 192
50 Wiadomość o kursie koron 193 193
51 Plebiscyt na Górnym Śląsku 194 194
52 Zapotrzebowanie na fundusze na akcję plebiscytową na Warmii 195 195
53 Raporty attache wojskowego w Bernie 196 199
54 Propozycja wysłania do Berlina nieoficjalnego attache wojskowego 200 201
55 Plebiscyt na Śląsku 202 202
56 Exequatur dla konsula polskiego w Opolu 203 203
57 Ruch tranzytowy przez korytarz 204 204
58 Raport konfidenta placówki berlińskiej 205 211
59 Sprawy plebiscytowe 212 212
60 Układy z Niemcami w sprawie tranzytu 218 218
61 Pertraktacje z Niemcami 219 221
62 Depesze z Berlina 222 225
63 Napad na kuriera w Olsztynie 226 226
64 Różnice poglądów w sprawie polityki niemieckiej wobec Polski 227 227
65 Odroczenie plebiscytu w Prusach Wschodnich 228 230
66 Wyjazdy byłych niemieckich oficerów z Gdańska do armji bolszewickiej. 231 231
67 Zatrzymanie pociągu plebiscytowego 232 232
68 Sprawa Gdańska 233 233
69 Plebiscyt na Śląsku 234 234
70 Informacje o sytuacji na pograniczu Górnego Śląska 235 236
71 Koncentracja wojsk niemieckich na granicy z Polską 237 237
72 Koncentracja wojsk niemieckich na granicy polskiej 238 238
73 Protokół o rozbrojeniu Niemiec 239 241
74 Protest przeciwko mowie dra. Simonsa 242 242
75 Prośba o zorganizowanie obchodów rocznicy upadku Bastylii 243 243
76 Wywody sir Tower'a na konferencji w sprawie dyrekcji kolei w Gdańsku 244 251
77 Audiencja polskich delegatów u sir Towera w Gdańsku 252 253
78 Depesze z Berlina 254 255
79 Depesze z Wiednia 256 258
80 Plebiscyt w Prusach Wschodnich 259 259
81 Projekt przebiegu granic 260 260
82 Tajne instrukcje rządu niemieckiego w sprawie Kłajpedy 261 262
83 Przechodzenie oficerów niemieckich do armii bolszewickiej 263 266
84 Zagrożenie Pomorza wobec ofensywy bolszewickiej 267 272
85 Opinia władz niemieckich w sprawie rokowań polsko-bolszewickich 273 275
86 Konferencja komunistów w sprawie wywołania rozruchów w Grudziądzu 276 276
87 Propozycja obięcia stanowiska w aprowizacji polskiej przez płk. Eliot'a 277 277
88 Sprawa wpuszczenia wojsk niemieckich na Mazury 278 278
89 Walka z tyfusem w Polsce i różne postulaty niemieckie. 279 279
90 Niemiecka akcja antyplebiscytowa na Górnym Śląsku 280 288
91 Sprawa plebiscytu na Mazurach 289 289
92 Tymczasowa konwencja polsko-gdańska 290 290
93 Warmiński komitet plebiscytowy w sprawie regulacji Wisły 291 291
94 Rozkaz niemiecki o wojskowej okupacji Górnego Śląska 292 294
95 Zestawienie wiadomości o wypadkach na Górnym Śląsku 295 299
96 Sytuacja w królestwie S.H.S. i sprawy komunistyczne w Wiedniu 300 308
97 Sprawa podtrzymania ducha narodowego na terenach plebiscytowych Warmii i terenach nadwiślańskich 309 325
98 Deklaracja neutralności Niemiec wobec wojny polsko-bolszewickiej 326 326
99 Sytuacja w Gdańsku 327 328
100 Stosunki w łonie Niezależnej Socjal-Demokratycznej Partii Niemiec 329 333
101 Sytuacja polityczna w Austrii, S.H.S. i sprawy ukraińskie 334 342
102 Naruszanie neutralności przez Niemców w Prusach Wschodnich 343 347
103 Sytuacja w austriackich środowiskach przemysłowych 348 353
104 Współpraca Niemców z bolszewikami 354 355
105 Sprawozdanie z działalności w Gdańsku 356 361
106 Depesze z Paryża w sprawie Gdańska 362 368
107 Depesze z Paryża w sprawie Górnego Śląska 369 373
108 Depesze o pertraktacjach handlowych z Niemcami 374 377
109 Misja Noletta 378 378
110 Depesze z Berlina 379 381
111 Depesze z Berlina 382 385
112 Sprawa internowanych polskich wojskowych w Minden 386 386
113 Depesze z Berlina 387 394
114 Sprawa amnestii w byłej dzielnicy Pruskiej 395 395
115 Konieczność ustalenia daty plebiscytu 396 396
116 Agitacja bolszewicka w Gdańsku 397 397
117 Nota rządu niemieckiego w sprawie rzekomych agresywnych planów Polski w stosunku do Górnego Śląska 398 398
118 Depesze z Opola 399 400
119 Sprawa majątków polskich 401 401
120 Rzekoma akcja powstańcza na Górnym Śląsku 402 402
121 Depesze z Wiednia 403 405
122 Depesze z Paryża 406 408
123 Opinia gen. Nollet o rewindykacji broni złożonej u Niemców przez gen. Dowbora-Muśnickiego 409 409
124 Depesze z Berlina 410 411