Back

Folder: 701/2/54

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleStyczeń- marzec 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/54

No. Title Page from Page to
1 Okładka z nalepką informującą o zawartości teczki 0 0
2 Informacja o zawartości teki 54 grupy IV 1 1
3 Informacja o przyjeździe generała Barthelemy'ego i pułkownika Smytha 2 2
4 Prośba o instrukcje dla podporucznika Michałowskiego 3 3
5 Raport z pobytu generała Berthlemy w Krakowie 4 4
6 Depesza w sprawie przyśpieszenia wyjazdu do Paryża Władysława Grabskiego i Kawińskiego 5 5
7 Raport z informacjami o działalności Delegacji Polskiej w Paryżu 6 9
8 Informacja o stosunku niektórych polityków polityków francuskich do spraw polskich 10 11
9 List Wieniawy do komendanta Piłsudskiego i rozszyfrowany raport Michała Sokolnickiego 12 20
10 Powiadomienie Kazimierza Dłuskiego w sprawie Komitetu Narodowego Polskiego 21 22
11 Informacje o stosunku Ententy do Polski 23 30
12 Telefonogramy i telegramy w sprawie przyjazdu Misji Francuskiej do Polski i generała Barthelemy do Lwowa 31 41
13 Korespondencja między Stanisławem Grabskim a Józefem Piłsudskim w sprawie depeszy dotyczącej polityki wobec ententy, linii ewakuacji i rządu jedności narodowej 42 47
14 Depesza szyfrowana do Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego w sprawie osób, które będą przedkładać korespondacje i raporty oraz w sprawie pieniędzy dla Walerego Sławka 48 48
15 Radiodepesza do Stanisława Grabskiego dotycząca komunikatu Komitetu Narodowego Polskiego i Delegacji Polskiej w Paryżu 49 49
16 Radiodepesza w sprawie przejazdu przez Niemcy Patka i Thugutta 50 51
17 Depesza w sprawie przyjazdu do Lwowa misji generała Barthelemy i włoskiej misji wojskowej 52 53
18 Informacja o odpowiedzi majora Ścieżyńskiego dotyczącej wyjazdu Stanisława Patka i Stanisława Thugutta do Będzina 54 54
19 List Roberta Lansinga do polskiego premiera i ministra spraw zagranicznych 55 56
20 Informacje o pobycie we Lwowie misji francuskiej, angielskiej i włoskiej w związku z pertraktacjami z Ukraińcami 57 61
21 Depesza do Belwederu z informacjami o pobycie generała Barthelemy'ego we Lwowie. 62 66
22 Informacja o sytuacji w Polsce podczas walk z bolszewikami w 1919 roku 67 68
23 Informacje o misji francusko-angielskiej generała Barthelemy 69 71
24 Sprawa przyjazdu generała Lamezana i Stanisława Patka do Wiednia, Paryża i Bukaresztu 72 73
25 Radiodepesza do komendenta Piłsudskiego z informacją o misji Dłuskiego i Sokolnickiego 74 74
26 Radiodepesza w sprawie instrukcji dla Dłuskiego i Sokolnickiego 75 75
27 Cztery raporty dzienne z Wydziału Politycznego z różnymi informacjami politycznymi 76 80
28 List do komendanta Piłsudskiego wraz z informacją o działalności Biura Informacyjnego "Polonia" 81 84
29 Raport o aktualnej sytuacji w Polsce 85 88
30 Protokół audiencji Misji Państw Sprzymierzonych u naczelnika państwa 13 lutego 1919 roku 89 91
31 Depesza do naczelnika Piłsudskiego wysłana przez Poselstwo Polskie w Wiedniu 92 92
32 Sprawozdanie z działalności Olgierda Górki - attache wojskowego w Bernie 93 97
33 List pani Czerkawskiej do niezidentyfikowanego ekcelencji, którym jest najprawdopodobniej komendant Piłsudski 98 101
34 Telegram do Belwederu z zagranicznymi wiadomościami politycznymi 102 104
35 Polskie sprawy we Francji w raporcie attache wojskowego w Bernie 105 109
36 List do generała Berthelemy do generała Franchet d'Esperay ze sprawozdaniem jego misji w Polsce 110 114
37 Strona z pieczęcią Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich 115 115
38 Wiadomości z Paryża podane w telegraficznym skrócie 116 116
39 Wnikliwa analiza sytuacji politycznej w Niemczech 117 124
40 Regulamin Komisji Wojskowej Komitetu Narodowego Polskiego 125 127
41 Rapport sur l'etat d'esprit du soldat polonais 128 131
42 Notatki z różnymi wiadomościami wojskowymi 132 133
43 Raport złożony delegacji naczelnika państwa w Paryżu 134 142
44 Relacje między delegacją naczelnika państwa a Komiterem Narodowym Polskim oraz sprawy polskie podczas konferencji pokojowej w Paryżu 143 147
45 Polskie sprawy wojskowe i personalne w Paryżu 148 152
46 Szyfrowana depesza z informacjami dotyczącym delegacji naczelnika państwa w Paryżu 153 158
47 Strona z pieczątką Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich 159 159
48 Informacje o sytuacji delegacji polskiej w Paryżu i poparciu dla Polski w gazetach zachodnich 160 160
49 Notatki o konieczności utworzenia armii polskiej we Francji 161 167
50 Instructions de la Mission D'Artillerie envoye en France pour etudier les methodes de commat avec l'artillerie 168 173
51 Odpis depeszy Komitetu Narodowego Polskiego do Stanisława Grabskiego w sprawie kontaktów z przedstawicielami delegacji polskiej w Paryżu. 174 174
52 Biuletyny prasowe i sprawozdania z prasy francuskiej ze stycznia 1919 roku 175 185
53 Strona z pieczatką Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich i liczbą dziennika 186 186
54 Zawiadomie o zawartości przesyłki 187 187
55 Raport dla naczelnika państwa o relacjach między członkami jego delegacji w Paryżu a Komitetem Narodowym Polskim oraz relacjach z rządem francuskim 188 190
56 Informacja o sytuacji delegacji polskiej i przebiegu spraw polskich na Konferencji Pokojowej w Paryżu 191 193
57 Przebieg spraw polskich podczas Konferencji Pokojowej w Paryżu 194 203
58 Sprawozdanie z rozmowy rotmistrza Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego z generałem Hallerem 204 206
59 Wojsko polskie we Francji 207 214
60 Komunikat o kompromisie i zasadach współdziałania między Delegacją Naczelnego Wodza a Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu 215 215
61 List Leona Wasilewskiego do KDN 217 219
62 Komunikaty o utworzeniu Armii Polskiej we Francji 220 222
63 Akty zaciągu Polaków do Armii Polskiej we Francji 223 229
64 List prywatny z wiadomościami rodzinnymi adresowany najprawdopodobniej do naczelnika Piłsudskiego 230 231
65 Informacje o sytuacji żołnierzy polskich we Włoszech wraz z prośbą o przeniesienie do ojczyzny 232 234
66 Propozycja delegacji Litwy dla delegacji Polski na Konferencję Pokojową w Paryżu 235 238
67 Listy w sprawie generała Valentino Marafiniego wraz z załącznikami w języku włoskim i polskim 239 250
68 List prywatny do Wiktorii Dąmbskiej 251 254
69 Raport w sprawie Misji Wojskowej w Paryżu 255 262
70 Regulamin Komisji Wojskowej Komitetu Narodowego Polskiego 263 264
71 Konsul Vettler jako agent niemiecki 265 265
72 List do naczelnika państwa w sprawie porucznika Zbierańskiego 266 266
73 Kartka z adnotacją o likwidatorze korpusu i napisem: odpisy 4021/5 267 267
74 Przebieg spraw polskich podczas Konferencji Pokojowej w Paryżu. 268 270
75 Przebieg spraw polskich we Francji 271 278
76 Sprawozdanie z rozmowy rotmistrza Wieniawy -Długoszowskiego z generałem Józefem Hallerem 279 281
77 Informacje o tworzeniu Wojska Polskiego we Francji 282 289
78 Uzgodnienia między stroną polską o francuską dotyczące Armii Polskiej we Francji 290 291
79 Potwierdzenie odbioru pełnomocnictwa dotyczącego Armii Polskiej we Francji 292 292
80 Komunikat o porozumieniu pomiędzy Delegacją Litwy a Delegacją Polską i Komitetem Narodowym Polskim 293 294
81 Sprawy dotyczące wojsk pod dowództwem generała Hallera 295 301
82 Informacje dotyczące osoby i zadań Jerzego Zwierkowskiego 302 306
83 Memoriał o tonażu przypadającym Rządowi Polskiemu od państw centralnych 307 309
84 Trzy sprawozdania dotyczące przybycia do Polski misji francuskiej, angielskiej, włoskiej i amerykańskiej 310 318
85 Korespondencja Misji Francuskiej w Polsce 319 324
86 Odpowiedź naczelnika państwa na depeszę Clemenceau 325 326
87 Informacje o powitaniu Misji Francuskiej w Wielkopolsce 327 329
88 Sytuacja w miastach polskich objętych działalnością misji zagranicznych 330 334
89 Sprawa jeńców rosyjskich przesłanych przez Niemców do Polski 335 336
90 Sprawy polskie w Kwaterze Attaches państw obcych 337 341
91 Wiadomości z państw europejskich powiązane z sytuacją w Polsce 342 354
92 Powiadomienie o odznaczeniu generała Henrysa 355 356
93 Informacje o Claudzie Anet i jego stosunku do zagadnień międzynarodowych 357 362