Back

Folder: 701/2/55

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleMarzec- kwiecień 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/55

No. Title Page from Page to
1 Pierwsza strona teki 55 z grupy IV 1 1
2 Spis treści teki 55 2 3
3 List z informacjami o działalności Komitetu Polskiego w Paryżu 4 22
4 List z Poznania w sprawach wojskowych 23 26
5 Depesze do naczelnika państwa i ambasadora Francji w Warszawie 27 28
6 Sprawozdanie Kwatery Attaches z 10 marca 1919 opisujące stosunek Francji do spraw polskich 29 36
7 Sprawozdanie Kwatery Attaches z 12 marca 1919 roku omawiajace stosunek Riveta i Aneta do Polski 37 42
8 Sprawozdanie Kwatery Attaches z 13 marca 1919 omawiające stosunek społeczeństwa francuskiego do Polski 43 50
9 List Wieniawy z wiadomościami z Paryża 51 55
10 Dwa sprawozdania z sytuacji w Poznaniu 56 71
11 List do komendanta Piłsudskiego w sprawie Turcji i pieniędzy 72 73
12 Sprawozdanie Kwatery Attaches z działań aliantów w Poznaniu 74 82
13 Sprawozdanie Kwatery Attaches o postrzeganiu spraw polskich przez aliantów i emigrantów rosyjskich 83 91
14 Sprawa granic i mniejszości narodowych w odrodzonej Polsce 92 94
15 List do naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego 95 96
16 List do komendanta Piłsudskiego w sprawie wiadomości z Warszawy i z wiadomościami z Paryża 97 97
17 Raport z najnowszymi wiadomościami politycznymi z Paryża 98 99
18 Rękopis pożegnalnego listu generała Josepha Berthelemy'ego do komendata Piłsuskiego 100 106
19 List do Komendanta Piłsudskiego w sprawie wiadomości z Warszawy i z wiadomościami z Paryża dotyczącymi Polski 107 107
20 Relacje między Komitetem Narodowym a Delegacją Polską w Paryżu 108 111
21 Sprawy polskie w Londynie 112 118
22 Sprawy polskie prowadzone przez Francuzów 119 127
23 Stosunki w polskich reprezentacjach w Paryżu wraz z informacjami o Francuskiej Misji Organizacyjnej do Polski i wykazem przewozu wojsk polskich 128 143
24 Sprawa kandydatury Tadeusza Waryńskiego i przekazów pieniężnych 144 149
25 Sprawozdania Kwatery Attaches, min. o pertraktacjach z Niemcami w Poznaniu 150 159
26 Raport z pracy Polskiego Komitetu Narodowego w Paryżu 160 161
27 Raport dla komendanta Piłsudskiego wraz z notatkami politycznymi z Paryża 162 168
28 Raport w sprawie powrotu wojsk polskich do kraju 169 240
29 Projekt układu między rządem Francji a Komitetem Narodowym Polskim w sprawie francuskiej Misji Wojskowej 241 252
30 Projekt ugody między rządami francuskim i polskim w sprawie naczelnej Komendy Francuskiej przy Armii Polskiej 253 259
31 Przemówienie w języku francuskim wygłoszone do naczelnika państwa, premiera i członków polskiego rządu 260 262
32 Raport o ekwipunku dla armii polskiej 263 266
33 List do naczelnika państwa w sprawie listu Georgesa Clemenceau 267 267
34 Informacje o misji generała Jana Romera 268 272
35 List do komendanta Piłsudskiego z najnowszymi wiadomościami z Paryża dotyczącymi spraw polskich 273 288
36 Raporty dzienne od 7 do 13 z najnowszymi wiadomościami z zagranicy 289 296
37 Raporty o działalności Komisji Pokojowej w Paryżu 297 311
38 Listy do komendanta Piłsudskiego z wieloma różnymi zagadnieniami dotyczącymi sytuacji w Europie 312 322
39 List z Paryża do komendanta Piłsudskiego z najnowszymi informacjami dotyczącymi Polski 323 323
40 Artykuł "L'interet de la France" 324 324
41 Raporty dzienne od 14 do 20 numeru z informacjami dotyczącymi spraw zagranicznych i polskich 325 332
42 Sprawozdania Kwatery Attaches m.in. o rokowaniach aliantów w Poznaniu 333 348
43 Sprawa ustanowienia polskiego attache wojskowego przy międzysojuszniczej komendzie wojsk 349 349
44 Wniosek w sprawie sojuszu Polski z państwami walczącymi z Niemcami 350 350
45 Sprawa przedstawiciela Polski przy międzysojuszniczej komendzie wojsk walczących z komunistami na Węgrzech 351 352
46 Sprawozdanie z działalności Stanisława Patka w Paryżu 353 372
47 Raport o działalności Konferencji Pokojowej w Paryżu 373 376
48 Informacje o pobycie w Warszawie oficerów z misji alianckiej 377 377
49 Przyczynek do historii Komitetu Narodowego Polskiego i jego otoczenie w Paryżu 378 396
50 Prośba o wysyłkę pism warszawskich do Paryża 397 397
51 Raport z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi Polski 398 399
52 List Józefa Piłsudskiego do prezydenta Rady Ministrów ze strategicznymi zaleceniami wobec ententy 400 402
53 List do Kazimierza Świtalskiego z najnowszymi informacjami z Paryża wraz z odpowiedzią adresata. 403 408
54 Trzy raporty dzienne o najnowszych wydarzeniach politycznych i personalnych 409 414
55 List do komendanta Piłsudskiego zapowiadający przyjazd hrabiego Jana de Castellane 415 417
56 Notatki polityczne sporządzone dla komendanta Piłsudskiego 418 425
57 Sprawozdanie dotyczące ekwipunku dla armii polskiej 426 446
58 Powiadomienie o przyjeździe generała Henrysa 447 450
59 Raport dzienny z najnowszymi wiadomościami 451 451
60 Nota generała Hallera do naczelnego wodza 452 456
61 Depesza premiera Paderewskiego do naczelnika Piłsudskiego w sprawie odzieży dla żołnierzy i rozmów prowadzonych w Paryżu 457 457
62 Sprawa przyjazdu misji gen. Henrysa i armii gen. Hallera 458 460
63 Międzynarodowe zależności w oczach Stanisława Patka 461 463