Back

Folder: 701/2/57

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleCzerwiec- grudzień 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/57

No. Title Page from Page to
1 Strona tytulowa i spis zawartości teczki 1 5
2 List do ks. J. Radziwiłła 6 10
3 Polityka zagraniczna i wojenna 11 11
4 Stanowisko Focha ws. Galicji Wschodniej 12 15
5 Stanowisko Henrysa ws. Galicji Wschodniej 16 18
6 Upoważnienie do zajęcia Galicji Wschodniej 19 22
7 Stan spraw w Paryżu 23 31
8 O współdziałaniu z Aliantami przeciw Niemcom 32 33
9 Polityka aliantów 34 40
10 Notatki zagraniczne 41 44
11 Raport gen. Rozwadowskiego 45 47
12 Paderewski do Skrzyńskiego o zajęciu linii Zbrucza 48 48
13 Depesza gratulacyjna po zawarciu pokoju 49 51
14 Upoważnienie Rady Czterech do działań wojsk Hallera przeciw Ukraińcom i pomoc Entente'y przeciw Niemcom 52 56
15 Raport 54 58
16 Raport 59 61
17 O linii demarkacyjnej polsko-litewskiej 62 64
18 Przyjęcie Amerykanów do Wojska Polskiego 65 66
19 Dwa raporty gen. Rozwadowskiego 67 71
20 Próba zwolnienia ze stanowiska zastępcy delegata na konferencji pokojowej. 72 72
21 Wysłanie koalicyjnego delegata do Kowna ws. linii demarkacyjnej 73 73
22 Protest w sprawie linii demarkacyjnej polsko-litewskiej 74 76
23 Depesza w sprawie poszanowania linii demarkacyjnej polsko-litewskiej 77 78
24 Przyjazd gen. Rozwadowskiego do Warszawy 79 79
25 Raport z Paryża 80 82
26 Depesza w sprawie niezależności misji gen. Romera od gen. Rozwadowskiego 83 84
27 Linia demarkacyjna polsko-litewska 85 86
28 Linia demarkacyjna polsko-litewska 87 88
29 Korzystne rozstrzygnięcie sprawy na Suwalszczyźnie 89 89
30 Raport por. Morstina i list pochwalny gen. Petain'a 90 92
31 Depesza w sprawie starć granicznych polsko-niemieckich 93 93
32 Pisma w sprawie ewakuacji Litwy i Kurlandii z wojsk niemieckich 94 96
33 Informacja gen. Dupont o stosunkach polsko-niemieckich 97 98
34 Pomoc Francji dla Czech przy zakupie amunicji 99 99
35 Wstrzymanie pociągów do Polski przez Francuzów 100 100
36 List polecający dla Czesława Pruszyńskiego 101 101
37 Listy dotyczące problemów oficerów francuskich 102 106
38 List z Paryża w sprawie Górnego Śląska. 107 107
39 Przygotowanie korpusu okupacyjnego dla Górnego Śląska 108 108
40 Raport gen. Rozwadowskiego w sprawie Górnego Śląska 109 111
41 Sprawy ukraińskie i rosyjskie 112 113
42 Francja o Górnym Śląsku 114 114
43 Raport ppor. Moszyńskiego 115 116
44 Wiadomości z Pragi i Paryża 117 122
45 Prośba o wpływ łagodzący na Petlurę 123 124
46 Pismo do Naczelnego Wodza z okazji zjednoczenia armii polskiej 125 129
47 Depesza do Naczelnika 130 131
48 Sytuacja europejska 132 143
49 Raport w sprawie sytuacji Polski na arenie międzynarodowej 144 147
50 Wyciąg z raportu francuskiej służby wywiadowczej 148 149
51 Organizacja i funkcjonowanie II Oddziału Misji Wojskowej Francuskiej w Polsce 150 155
52 Nowa linia demarkacyjna polsko-litewska 156 157
53 Nowa polsko-litewska linia demarkacyjna 158 159
54 Zabiegi Paderewskiego w Paryżu 160 160
55 Sprawy polskie w Paryżu 161 162
56 Kwestia usunięcia wojsk obcych z Litwy 163 163
57 Informacje o planowanym zajęciu Górnego Śląska przez wojska alianckie 164 165
58 Informacja o nierozstrzygnięciu sprawy Galicji Wschodniej 166 166
59 Polska Parta Socjalistyczna domaga się rozwiązania sejmu. 167 167
60 Polska Komisja Ekonomiczna w Paryżu 168 169
61 Potrzeby armii polskiej 170 172
62 List z Paryża w sprawie Cieszyna i Galicji Wschodniej 173 176
63 Odwołanie ppłk. Zwierkowskiego z Paryża 177 179
64 W sprawie relacji Patka 180 181
65 Obsada palcówek dyplomatycznych i kwestia jeńców rosyjskich w Niemczech 182 183
66 Propozycja Rady Najwyższej przekazania wyposażenia dla armii polskiej 184 184
67 Raport w sprawie ratyfikacji traktatu pokojowego i planowanej obecności aliantów na terenie Polski. 185 187
68 Raport w sprawie dostarczenia wyposażenia dla wojska polskiego z zapasów francuskich i angielskich 188 189
69 Mianowanie adm. Bergiela pełnomocnikiem do spraw morskich w Paryżu 190 190
70 Misje zagraniczne w Mińsku Litewskim 191 194
71 Informacja o możliwym napadzie Niemców na Polskę 195 196
72 Tajna umowa między Entantą a rządem polskim 197 197
73 Pomiankowski szefem wojskowej misji zakupów w Paryżu 249 249
74 Rozliczenie oraz szczegółowy opis kwestii zakupów i transportu wyposażenia dla armii polskiej 262 293
75 Dwa raporty w sprawie granicy zachodniej i transportu kolejowego przez Niemcy 294 297
76 Raport w sprawie granicy wschodniej 298 300
77 Statut dla Galicji Wschodniej 301 301
78 Ustawa o wojskowych francuskich zagranicą 302 309
79 Raport w sprawie transportów wojskowych z Francji 310 312
80 Plany Rady Najwyższej w sprawach polsko-gdańskich 313 314
81 Stanowisko Rady Najwyższej w sprawie Galicji Wschodniej 315 317
82 Sprawa przeniesienia obrad polsko-niemieckich z Berlina do Paryża 318 322
83 17 depesz 323 339
84 Instrukcja ws. Galicji Wschodniej 340 341
85 Przyjazd Rozwadowskiego i Grabskiego do Warszawy 342 343
86 Sytuacja Zjednoczonej Partii Socjalistycznej we Francji po przegranych wyborach 344 346
87 Wyciąg z "Le France Militaire" 347 355
88 Relacja z wystąpień Grabskiego i Patka oraz informacja o konieczności zaostrzenia portraktacji z Niemcami. 356 361
89 Depesze z Paryża 362 366
90 Wstrzymanie decyzji ws. Galicji Wschodniej 367 368
91 Sprawozdanie Delegacji Ziemi Wileńskiej 369 376
92 Wezwanie delegatów technicznych do Paryża 377 377
93 W sprawie opracowania na Radzie Pięciu noty do Niemiec 378 378
94 Klęska Denikina 379 380