Back

Folder: 701/2/58

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleStyczeń- czerwiec 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/58

No. Title Page from Page to
1 Strona 1 teki 58 z grupy IV wraz z nalepką informującą o jej zawartości 1 1
2 Spis treści teki 58, noszącej podtytuł "Francja i Kongres" 2 8
3 Telegramy szyfrowe hrabiego Zamoyskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 9 14
4 Powiadomienie o przesłaniu noty generała Henrysa 15 15
5 Depesza Stanisława Patka do naczelnika państwa i premiera 16 16
6 Raporty posła polskiego w Paryżu dla ministra spraw zagranicznych 17 20
7 Szyfr telegramu do ministra Patka 21 21
8 Depesza do ministra spraw zagranicznych Stanisława Patka 22 23
9 List generała Henrysa do naczelnika państwa 24 27
10 Pogłoski o projekcie nowego aliansu anglo-francusko-włosko-belgijskiego i ewentualnego wykluczenia Waszyngtonu. 28 29
11 Projekt decyzji Rady Najwyższej w sprawie Gdańska wraz z uwagami Stanisława Patka 30 32
12 List Stanisława Patka do naczelnika państwa 33 33
13 Projekt decyzji w sprawie wschodnich granic Polski i sprawozdanie ze zjazdu przyjaciół Ligi Narodów 34 40
14 Trzy telegramy hrabiego Zamoyskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 41 43
15 Telegram Stanisława Patka do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 44 44
16 Listy Stanisława Patka do naczelnika Józefa Piłsudskiego wysłane z Paryża 45 60
17 List poufny do Stanisława Patka, ministra spraw zagranicznych 61 68
18 Sprawozdanie z Paryża 69 71
19 List do ministra spraw zagranicznych Stanisława Patka 72 74
20 Telegram od Patka do MSZ na temat konferencji z politykami różnych państw. 75 75
21 List Stanisława Patka do naczelnika Józefa Piłsudskiego w sprawie działań dyplomatycznych w Paryżu 76 88
22 List Stanisława Patka z Paryża 89 90
23 Repartycja oddziałów koalicyjnych na terenach plebiscytowych 91 91
24 Statut de la Galicie Orientale 92 104
25 List w sprawie sytuacji wojsk polskich na Syberii 105 107
26 Zmiana na stanowisku prezydenta Francji 108 113
27 Informacja o ustanowieniu stałego Wojskowego Komitetu Międzysojuszniczego na czele z marszałkiem Fochem 114 116
28 Sprawozdanie ze spotkań Patka z politykami zagranicznymi przybyłymi do Paryża na ratyfikację Traktatu Pokojowego. 117 118
29 Maszynopisy listów Stanisława Patka do naczelnika Piłsudskiego opracowanych wcześniej przy opisie rękopisów 119 121
30 Działalność dyplomatyczna Patka 122 131
31 Informacja o zmniejszeniu do 3 liczby batalionów angielskich 132 132
32 Zaniepokojenie zmianą na stanowisku prezydenta Francji. 133 137
33 Mianowanie Erazma Piltza zastępcą delegata na konferencję pokojową. 138 138
34 Sprawozdanie z rozmowy z p. Dunanem, szefem prasowym ambasady francuskiej w Wiedniu 139 140
35 Sprawa przekształcenia poselstwa francuskiego w Warszawie w ambasadę 141 142
36 Raporty o wyborze nowego prezydenta i utworzeniu nowego rządu we Francji 143 150
37 Raport z rozmowy z francuskimi oficerami 151 153
38 Sytuacja we Francji po wyborze nowego prezydenta 154 154
39 Sprawa przyjazdu polsko-niemieckiej komisji delimitacyjej 155 156
40 Działalność w Paryżu Min.Spraw Zagr. Stanisława Patka w ostatnim okresie przed jego powrotem do Warszawy 157 162
41 Raport szefa Misji Wojskowej Polskiej w Paryżu, generała Rozwadowskiego, wraz z załącznikiem 163 166
42 Telegram do MSZ w sprawie mienia państwowego w Gdańsku 167 167
43 Stosunek państw sprzymierzonych do Polski wraz z załącznikiem 168 176
44 Informacja Patka o działalności dyplomatycznej w Paryżu 177 182
45 Repatriacja jeńców polskich z Chin 183 183
46 Wizyta ministra Patka w Londynie i jego przyjazd do Warszawy 184 185
47 Artykuł o bolszewiźmie nacechowany nieżyczliwością do Polski wraz z odpowiedzią generała Henrysa 186 191
48 Stosunki polsko-litewskie na tle polityki francuskiej 192 197
49 Stanowisko koalicji względem akcji antybolszewickiej 198 204
50 Relacje rządu francuskiego z Watykanem. 205 207
51 Sprawa jeńców - Ślązaków 208 208
52 Sprawa epidemii tyfusu na wschodniej granicy Polski 209 210
53 Zapowiedź raportu generała Rozwadowskiego o sytuacji politycznej i agitacji antypolskiej 211 211
54 Memorandum w sprawie pomocy dla Polski w walce z tyfusem plamistym 212 212
55 Rady marszałka Focha w sprawie rozejmu z bolszewikami 213 213
56 Memorandum w sprawie kosztów ekwipunku dla wojska polskiego 214 217
57 Korenspondencja w sprawie transportów kolejowych 218 223
58 Raport generała Rozwadowskiego dotyczący polityki francuskiej i spraw polskich 224 230
59 Informacje dyplomatyczne od hrabiego Zamoyskiego 231 234
60 Raport generała Rozwadowskiego o sprawie wydania Polsce zapasów broni niemieckiej i o transporcie zakupów Polskiej Misji Wojskowej 235 237
61 List doktora B. Motza do nierozpoznanych adresatów z wyrazami zaniepokojenia o losy Polski 238 246
62 Spis materiałów wojennych, jakie mogą być nabyte dla Polski we Francji 247 253
63 Depesza do prezydentów Raymonda Poincare i Paula Deschanela dotyczące relacji z Polską 254 254
64 Telegramy hrabiego Zamoyskiego do MSZ z różnymi informacjami i kwestiami służbowymi 255 259
65 Raport generała Rozwadowskiego dotyczący m.in. zakupów karabinów dla armii polskiej 260 264
66 Sprawozdanie z konferencji generała Rozwadowskiego z marszałkiem Fochem 265 270
67 Raport generała Rozwadowskiego o ogólnej sytuacji politycznej 271 274
68 Informacja o ewakuacji Krymu i o ewentualnej rezygnacji Paderewskiego 275 276
69 Informacja o kredycie przyznanym przez Najwyższą Radę Ekonomiczną 277 277
70 Telegram w sprawie przypuszczalnego rezultatu konferencji aliantów w Londynie 278 278
71 Sprawa wojny z bolszewicką Rosją 279 279
72 Opinia generała Rozwadowskiego dotycząca uzupełnienia misji generała Henrysa 280 283
73 Wiadomość o planowanej wizycie marszałka Focha 284 284
74 Stanowisko Francji w sprawie wydania winnych przez Niemcy 285 287
75 Sprawa wyborów reprezentantów na terenach zajętych przez wojska polskie 288 288
76 Nota w sprawie nieprawdziwej wiadomości przekazanej przez posła Zamoyskiego 289 291
77 Pro-bolszewickie wystąpienia robotników przeciw antyżydowskim pogromom m.in. w Polsce i na Ukrainie 292 294
78 Informacja dotyczaca objęcia torpedowców w portach niemieckich 295 296
79 Wiadomość o torpedowcach, które mają objąć załogi polskie 297 298
80 Raport o rokowaniacch londyńskich 299 301
81 Raport z najnowszymi wiadomościami politycznymi z Paryża 302 303
82 Raport m.in. o stosunku aliantów do polskich granic wschodnich wraz z notą premiera Milleranda 304 307
83 Informacja o pociągnięciu do odpowiedzialności generała Schneidera 308 308
84 Tłumaczenie artykułu generała Verraux zamieszczonego w "L'Oeuvre" 309 312
85 Raporty w sprawie kampanii prasowej przeciwko armii polskiej wraz z artykułem w "L'Humanite" 313 320
86 Telegramy w sprawie dostaw węgla dla Polski 321 323
87 Fałszywe wiadomości prasowe o rzekomym bolszewiźmie w Polsce 324 325
88 Telegramy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wiadomościami politycznymi i dyplomatycznymi 326 329
89 Raport z najnowszymi informacjami z Paryża dotyczącymi Francji, Niemiec i Polski 330 333
90 Raport z najnowszymi informacjami dotyczącymi Polski 334 341
91 Raport o ruchach wojsk francuskich i niemieckich oraz o terenach plebiscytowych i froncie bolszewickim 342 345
92 Konferencja w San Remo 346 347
93 Polityka Francji wobec Polski 348 350
94 Telegramy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z najnowszymi informacjami politycznymi i dyplomatycznymi 351 365
95 Telegramy wysłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z informacjami politycznymi i służbowymi 366 374
96 Raport w sprawie transportów materiałow wojennych z Anglii 375 376
97 Telegramy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z bieżącymi informacjami politycznymi i dyplomatycznymi 377 389
98 Projekt depeszy Józefa Piłsudskiego do prezydenta Francji Paula Deschanela 390 391
99 Koperta od listu do Adiutantury Generalnej 392 393
100 Pomoc wojskowa Francji dla Polski i Rumunii 394 396
101 Opinie francuskie o polskich działaniach wojennych na Wschodzie 397 399
102 Depesze z wiadomościami politycznymi i dyplomatycznymi wysłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 400 409
103 Raport o stosunku Związku Narodów do Polski i do delegacji polskiej w Spa 410 412
104 Telegramy wysłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z bieżącymi informacjami politycznymi, gospodarczymi i finansowymi 413 419
105 Sprawy polskie we francuskich sferach wojskowych 420 422
106 Raport generała Rozwadowskiego o stosunku Francji i Anglii do sprawy polskiej 423 426
107 List w sprawie obsady poselstwa polskiego w Paryżu 427 428
108 Depesza o wrażeniu, jakie we Francji i Anglii zrobiła polska kontrofensywa na wschodzie 429 430
109 Wiadomość o spotkaniach Patka z Millerandem i Fochem 431 432
110 Depesza w sprawie delegacji polskiej w Spa i wiadomości z frontu 433 434
111 Depesze wysłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wiadomościami politycznymi i organizacyjnymi 435 438
112 Depesza do naczelnika Piłsudskiego w sprawie artykułu o wycofaniu się z Kijowa 439 439