Back

Folder: 701/2/64

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titlePaździernik- grudzień 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/64

No. Title Page from Page to
1 Strona wstępna jednostki 64 1 1
2 Spis dokumentów w jednostce 64 2 4
3 Polityka Anglii wobec Rosji 5 10
4 Żądanie Denikina wobec Rumunii 11 12
5 Skład nowego gabinetu rumuńskiego 13 15
6 Raport prasowy z królestwa S.H.S. 16 29
7 Raport prasowy z Królestwa S.H.S. 30 39
8 Dwa listy do Komendanta 40 42
9 Polityka wobec Anglii 43 46
10 Wiadomość o ofiarowaniu Polsce przez Anglię kilku samolotów 47 47
11 Projekt włoski utworzenia dwuszwadronowego pułku 48 50
12 Podróż kpt. Yamawaki 51 52
13 Raport z Londynu 53 62
14 Raport z Londynu 63 67
15 Nominacje polskich kardynałów 68 69
16 Powrót polskich jeńców z Bułgarii 70 72
17 Sprawa obsadzenia placówki wojskowej w Madrycie 73 74
18 Raport z Bukaresztu 75 77
19 Raport angielskich agentów handlowych z Gdańska 78 81
20 Adres attache wojskowego w Kopenhadze 82 82
21 Raporty attache wojskowego w Bukareszcie 83 88
22 Propozycja na politykę zbliżenia w stosunkach polsko-angielskich 89 92
23 Raport polityczny w dziedzinie polityki wewnętrznej Anglii 93 94
24 Raport z Konstantynopola 95 100
25 Ogólne wiadomości z Turcji i odwołanie mjr. Wężyka 101 115
26 Lista agitatorów bolszewickich w Danii 116 117
27 Postulaty polskie wobec Anglii na akcję przeciw bolszewikom 118 119
28 Repatriacja jeńców polskich z Anglii 120 126
29 Raport pełnomocnika Wojskowego w Rzymie 127 131
30 Raport z Belgradu 132 133
31 Raport z Londynu 134 135
32 Raport polityczny z Londynu 136 137
33 Organizacja placówki w Konstantynopolu 138 141
34 Sytuacja jeńców we Włoszech 142 145
35 Raport z Konstantynopola 146 147
36 Raport z Bukaresztu 148 151
37 Listy do Naczelnika Piłsudskiego. Informacje z Rzymu 152 162
38 List do Eustachego Sapiehy w sprawie polskiej polityki wschodniej 163 165
39 Informacje z Anglii 166 167
40 Referat informacyjny o Japonii 168 173
41 O niebezpieczeństwie niemiecko-bolszewickim 174 175
42 Depesza o koncentracji wojsk S.H.S. przeciwko Włochom 176 176
43 Angielska polityka bałtycka 177 178
44 Raport z Konstantynopola 179 192
45 List do wyłącznej wiadomości Naczelnika 193 195
46 Mapa uzupełniająca raport z Konstantynopola 196 197
47 Mapa uzupełniająca raport z Konstantynopola 196 196
48 Raport z Bukaresztu 198 199
49 Nominacja attache wojskowego w Szwecji i Norwegii 200 202
50 Prośba o potwierdzenie i szczegóły propozycji zwołania konferencji w Polsce 203 203
51 Zmiana gabinetu w Hiszpanii 204 205
52 Depesza z Nowego Jorku 206 209
53 Depesza z Londynu 210 211
54 Depesze z Rzymu 212 218
55 Depesza z Rzymu 219 219
56 Depesze z Belgradu 220 230
57 Depesze z Bukaresztu 231 243
58 Depesze z Kopenhagi 244 246
59 Depesze ze Sztokholmu 247 251
60 Intrygi japońsko-indyjskie 252 253
61 O działalności Ukraińców w Sztokholmie 254 256
62 Wpływy angielskie w Norwegii 257 259
63 Stosunek Norwegii do Rosji 260 262
64 Depesza z Sofii 263 263
65 Konferencja angielsko-bolszewicka w Kopenhadze 264 271
66 Konferencja angielsko-bolszewicka w Kopenhadze 272 278
67 Pismo Naczelnika Państwa do Komitetu Obrony Narodowej w Ameryce 279 297
68 Referat mjra. Holm'a 297 300
69 List z Bukaresztu 301 307
70 Raport z Londynu 308 313
71 Uczestnictwo Włochów w Komisjach plebiscytowych i granicznych 314 315
72 Depesza z Rzymu 316 317
73 Galicja Wschodnia 318 320
74 Przyjazd rosyjskiej misji do Sofii 321 322
75 Depesze ze Sztokholmu 323 325
76 Raport z Berna 326 342
77 Raport z Bukaresztu 343 351
78 Raport z Konstantynopola 352 360
79 Raport z Rzymu 361 362
80 Rokowania w Kopenhadze 363 366
81 List przewodni 367 367
82 Zbliżenie polsko-ukraińskie 368 371
83 Raport z Londynu 372 376
84 Raport z Rzymu 377 379
85 Telegram z Belgradu 380 380
86 Przebieg linii demarkacyjnej między Polską a Litwą 381 395
87 Misja Szumlakowskiego do Londynu 396 396
88 Raport z Bukaresztu 397 401
89 List do gen. Carton w sprawie Galicji Wschodniej 402 403