Back

Folder: 701/2/67

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleMarzec- maj 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/67

No. Title Page from Page to
1 Strona informacyjna 1 1
2 Spis dokumentów teki 67, grupy 5 Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa 2 9
3 Telegramy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 10 14
4 Informacja o przyjeździe do Belgradu czeskiej misji wojskowej i wynikach wyborów w Chorwacji i Slawonii 15 15
5 Mowa Wilsona o rewizji Traktatu Wersalskiego i zagrożeniu bolszewizmem 16 18
6 List przewodni do raportu attache wojskowego w Belgradzie 19 19
7 Sprawozdanie z XI kongresu szwedzkiej partii socjalno-demokratycznej 20 24
8 Telegram w sprawie fałszywych wiadomości z Polski 25 25
9 Armia Chorwatów zorganizowana przeciw Serbom 26 26
10 Sytuacja w Belgii 27 32
11 Sytuacja w Norwegii 33 38
12 Wiadomości ze Słowacji 39 42
13 Sprawa przewiezienia wojennych materiałów z Salonik do Gdańska 43 46
14 Raport kontradmirała Kłoczkowskiego 47 50
15 Telegramy szyfrowe przychodzące do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 51 64
16 Wiadomości z Chorwacji 65 67
17 Raporty i depesze polityczne Eustachego Sapiehy wraz z załącznikami w języku angielskim 68 85
18 Informacja o proklamowaniu niezależności Rijeki 86 86
19 Wymiana not dotyczących przedsiębiorstw amerykańskich w Polsce 87 89
20 Raporty z Norwegii i Szwecji 90 104
21 Wyciąg z prasy rumuńskiej dotyczący rokowań pokojowych z Rosją sowiecką 105 110
22 Raporty opisujące sytuację polityczną w Turcji z załącznikami w języku francuskim 111 134
23 Sprawa wysłania wojsk belgijskich do Franfurtu 135 138
24 Depesze i raporty z wiadomościami o sytuacji w Rumunii 139 150
25 Bojkot Polski przez komunistów szwedzkich 151 152
26 Sytuacja polityczna i społeczna w Turcji 153 184
27 Informacje radiowe i prasowe o sytuacji w Rosji bolszewickiej i Turcji zredagowane po angielsku i francusku 185 191
28 Uwagi dotyczące wskrzeszenia orderów polskich 192 192
29 List z Rzymu w sprawach personalnych 193 196
30 Wiadomości z Turcji 197 199
31 Wiadomość o zmuszaniu generała Wrangla do zawarcia pokoju z bolszewikami 199 199
32 Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna w Jugosławii i informacje dyplomatyczne 200 210
33 Informacje ze Szwecji 211 215
34 Sytuacja w Rumunii i wyciągi z prasy rumuńskiej 216 237
35 Najnowsze wiadomości z Rumunii 238 239
36 Informacja o udziale Polski w Lidze Narodów 240 240
37 Stosunek rządu angielskiego do polsko-bolszewickich rokowań pokojowych 241 242
38 Raporty o sytuacji wojskowej i politycznej we Włoszech 243 250
39 Raporty i listy o sytuacji w Rumunii 251 277
40 Raport w sprawie warunków pokojowych z Turcją 278 280
41 Włoscy socjaliści wobec Polski 281 284
42 Transporty z polską amunicją przez Rumunię 285 286
43 Sprawa umowy polsko-ukraińskiej 287 289
44 Polityka Francji i Anglii wobec Niemiec 290 290
45 List Achillesa Ratti - przyszłego papieża Piusa XI 291 291
46 Informacja o misji Tadeusza Rozwadowskiego w Bukareszcie 292 293
47 Sprawozdanie z rozmowy z posłem Rumboldem 294 295
48 Telegramy otrzymane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 296 306
49 Sytuacja w Jugosławii 307 318
50 Telegramy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wysłane przez p. Dzieduszyckiego 319 326
51 Telegramy szyfrowane wysłane z Waszyngtonu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 324 333
52 Informacje polityczne wysłane do ministra spraw zagranicznych 334 339
53 Wiadomość o rządzie Vesnića w Jugosławii 340 341
54 Informacje o Radzie Ambasadorów na terenach plebiscytowych 342 342
55 Kopie telegramów szyfrowych przysłanych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 343 357
56 Wiadomości ze Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii w raportach attache wojskowego w Sztokholmie 358 379
57 Informacja o stosunku Anglii do wojny polsko-bolszewickiej i prośba o wiadomości z frontu 380 381
58 Sprawa rozbrojenia w przemówieniu szwedzkiego ministra wojny 382 383
59 Nowe wiadomości z Anglii wysłane do Naczelnego Dowództwa przez pełnomocnika wojskowego i morskiego w Londynie 384 394
60 Kopie telegramów szyfrowych otrzymanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 395 399
61 Tajne wiadomości ze Szwajcarii 400 436
62 Kopie telegramów szyfrowych otrzymanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 437 453
63 Dwa poufne raporty o przebiegu spraw polskich w Londynie 454 459
64 Telegramy szyfrowe wysłane z Londynu przez księcia Sapiehę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 460 464
65 Sprawy polskie widziane w Sztokhomie i informacje o relacjach szwedzko-bolszewickich. 465 472
66 Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna Rumunii 473 481