Back

Folder: 701/2/69

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleCzerwiec- lipiec 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/69

No. Title Page from Page to
1 Informacja o zawartości teki 69, grupy V Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa 1 1
2 Spis dokumentów teki 69 2 6
3 Telegramy z różnymi wiadomościami dla Ministersrwa Spraw Zagranicznych 7 14
4 Tłumaczenie depeszy z "Chicago News" o sojuszu obronnym między Polską, Francją a Włochami 15 16
5 Referat o potrzebie akcji prasowej i propagandowej za granicą. 17 21
6 Polecenia dla attache wojskowego w Jugosławii 22 22
7 Gratulacja króla Belgii dla naczelnika Piłsudskiego 23 23
8 Propaganda bolszewicka i sytuacja polityczna we Włoszech 24 31
9 Depesze do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wiadomościami politycznymi i społecznymi z różnych krajów. 32 37
10 Informacja o artykule "Narodowa Demokracja i Paderewski" 38 38
11 Organizacje strzeleckie w Szwajcarii 39 52
12 Sytuacja w Turcji 53 59
13 Depesze w sprawie duńskiego oddziału karabinów maszynowych 60 61
14 Anglicy wobec podgdańskich powiatów 62 63
15 Raporty ze Szwecji i Norwegii 64 70
16 Raport o wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji Królestwa Jugosławii 71 79
17 Informacje polityczne z Norwegii i Szwecji 80 85
18 Depesza z Waszyngtonu z informacjami i pytaniami do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 86 87
19 Informacja o rozruchach przeciw Serbom i strzelaniu do publiczności przez włoskich marynarzy 88 88
20 Depesze w sprawie legionu brytyjskiego walczącego z bolszewikami 89 90
21 Raporty z wiadomościami politycznymi, gospodarczymi i wojskowymi z Rumunii 91 106
22 Kopie depesz wysłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 107 111
23 Sprawy transportu z i przez Rumunię 112 113
24 Raport z Waszyngtonu dotyczący walk bolszewików, Włochów i Syryjczyków wraz z wypisami z prasy amerykańskiej i polonijnej oraz informacją o organizacji pracy biura wywiadowczego 114 127
25 List z wiadomościami z Rumunii 128 131
26 Raport dyplomatyczny z Konstantynopola i przegląd prasy tureckiej 132 147
27 Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna Królestwa Jugosławii 148 152
28 List z nowymi wiadomościami z Rumunii 153 156
29 List z wiadomościami z Turcji 157 158
30 Notatka w sprawie cudzoziemskich ochotników do polskiego wojska 159 159
31 Anglia wobec zagrożenia bolszewickiego dla Polski 160 161
32 Informacja o dymisji ministra Vesnica 162 162
33 Informacja o licznych zgłoszeniach Amerykanów do polskiego lotnictwa i wojska 163 163
34 Papież wobec wojny Polski z bolszewikami 164 165
35 Informacja o wyjeździe do Warszawy korespondenta "Corriere della Sera" 166 166
36 Propozycja utworzenia ochotniczego legionu angielskiego 167 167
37 Wiadomości z Jugosławii 168 168
38 Niechętne stanowisko Szwecji wobec Polski walczącej z najazdem bolszewickim 169 170
39 Prośba o pozyskanie dla sprawy polskiej korespondenta "Corriere della Sera". 171 171
40 Prośba o upoważnienie na przyjazd do Warszawy 172 172