Back

Folder: 701/2/7

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleStyczeń- marzec 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/7

No. Title Page from Page to
1 Akta tajne 1918-1921 (spis zawartości jednostki) 2 4
2 Umowy w sprawie zakupów materiałów dla Ministerstwa Spraw Wojskowych zagranicą 6 7
3 Notatka do Ministerstwa Spraw Wojskowych 8 8
4 Dwa raporty dot. sytuacji sanitarnej w obozach jenieckich w Polsce. 9 17
5 Telegram zawiadamiający o złym stanie koni wojskowych 18 18
6 Depesza po konferencji w Jewie w 1920 19 20
7 Depesza o sytuacji na frontach 21 24
8 Memoriał o operacjach wojennych na froncie wołyńskim. 25 42
9 W sprawie Klaudiusza Mroczkowskiego 43 44
10 Sprawa Klaudiusza Mroczkowskiego 43 52
11 Nota do Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych 53 53
12 Sprawa Mariana Słupnickiego 54 81
13 Pismo Ministerstwa Spraw Wojskowych 82 83
14 Rozkaz Oficerski 84 85
15 Sprostowanie artykułu w "Kurierze lwowskim" 86 89
16 Sprawa Jakuba Dessau 90 103
17 sprawa Józefa Wildera 104 108
18 Dowództwo Frontu Wielkopolskiego 109 115
19 Memoriał w sprawie wyekwipowania wojska 116 118
20 Do Naczelnego Wodza Wojsk Polskich 119 120
21 Raport tygodniowy 121 124
22 Trials of Madsen Machine Rifle - model 1919 125 141
23 Copie de rapports officiels concernant le fusil-mitrailleur Madsen - modele 1918. 142 156
24 Koperta 157 158
25 Komunikat o sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej 159 166
26 Raport w sprawie organizacji wojskowej 167 168
27 Sprawa kpt. Adama Trygara 169 183
28 Opis pracy sekcji Oddziału II Informacyjnego Naczelnego Dowództwa 185 185
29 Komunikat o sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej 186 196
30 "Le Bolchevisme. Situation militaire de la Pologne" 197 202
31 Sztab Generalny Wojska Polskiego 203 204
32 Dochodzenie śledcze odnośnie płk. Dziewickiego 205 216
33 Aresztowanie za agitację ukraińską 217 223
34 Uwagi członka Komisji Weryfikacyjnej dla oficerów byłej armii rosyjskiej 224 226
35 Książę Lubomirski do MSZ 227 227
36 Polecenie do wszystkich attaches wojskowych 228 229
37 Meldunek dot. Narodowej Demokracji 230 230
38 Prośba o zwolnienie z obowiązku służby wojskowej w Wojsku Polskim 231 236
39 Prośba o przyjęcie do Wojska Polskiego S. Stróżyńskiego 233 240
40 Notatka do prasy - Wzmacnianie przez Bolszewików Frontu Polskiego 244 245
41 Nota do Adiutantury Pana Ministra Spraw Wojskowych 246 246
42 Nota o wyasygnowaniu pieniędzy 247 247
43 Telegram gen. Janin 248 249
44 Przeniesienia i przydziały oficerskie 250 251
45 Depesza do gen. Sosnkowskiego ze Sztabu Wilno 252 252
46 Wykazd oficerów przydzielonych do 3 Dywizji Legionów Polskich 253 253
47 Wykazd oficerów przydzielonych do pułku piechoty w 3 Dywizji Legionów 254 255
48 Rozkaz oficerski nr 1 256 257
49 Wypłata dla Komisji Białoruskiej 258 258
50 Projekt Naczelnego Dowództwa o tworzeniu armii 259 261
51 Informacje z depeszy od gen. Baranowskiego. 262 262
52 Odpis raportu pułk. Minkiewicza 263 270
53 Wykaz artykułów żywnościowych wydanych 2. Dywizji Legionów. 271 274
54 Stan 2. Dywizji Legionów 275 275
55 Noty z Adiutantury Generalnej 276 277
56 Ataki bolszewickie na froncie poleskim 278 278
57 Nota do Ministerstwa Spraw Wojskowych 279 279
58 Projekt konwencji wojskowej Polsko-Finlandzkiej 280 282
59 Ponowne powołanie do służby 283 286
60 Zażalenie na gen. Stanisława Szeptyckiego 287 292
61 Odpowiedź gen. Szeptyckiego w sprawie zażalenia. 293 294
62 List do Naczelnego Wodza 295 297
63 Plan akcji na Smoleńsk, Wielkie Łuki, Homel, Kijów, ocena sytuacji 298 300
64 List Piłsudskiego do Skulskiego 301 301
65 Informacyjny Komunikat Polityczny 303 306
66 Telegram 307 309
67 Pismo do Generalnej Adiutantury 327 330
68 Pismo do Adiutantury Generalnej 341 348
69 Wniosek w sprawie transportów morskich i utworzenia centrali przewozów rządowych morskich 349 351
70 Do Generalnej Komendy Korpusu 352 352
71 Prośba gen. por. Iwaszkiewicza o przeniesienie do rezerwy 353 355
72 Anonim na temat lotnictwa polskiego 356 364
73 Do Ministra Spraw Zagranicznych o losach wojsk polskich na Syberii 365 367
74 Pismo gen. ppor. Hallera w odniesieniu do interpelacji posła Moraczewskiego 368 374
75 Odpis depeszy gen. Rozwadowskiego 375 376
76 Prośba gen. por. Gołogórskiego 377 379
77 List gen. Hallera do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich 380 381
78 Kopia listu do Prezydenta w sprawie gen. Dowbóra 382 382
79 Depesza - Prośba o udzielenie informacji na temat śledztwa w sprawie oskarżonych Białorusinów 383 383
80 Pismo do Adiutantury Generalnej w sprawie opóźnionych raportów 384 385
81 Pismo do Adiutantury Generalnej w sprawie repatrjacji Wojsk Polskich z Syberii 386 388
82 Zestawienie przedstawiające wyniki egzaminu wstępnego na II Kurs Wojenny Szkoły Sztabu Generalnego 389 394
83 Sprawozdanie przeglądu oddziałów i zakładów podległych 16 Dywizji Piechoty 395 414
84 Raporty, stany liczebne, wyciągi ewidencyjne Dowództwa II Baonu 27p. p. 415 536